Đảng - đoàn thể

Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Hội phụ nữ Quận.
Ngày đăng 08/06/2021 | 11:06  | Lượt xem: 771

Sáng ngày 07/6/2021, tại hội trường Quận ủy, Ban Thường vụ Hội LHPN Quận, tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu phụ nữ Quận đã tổ chức hội nghị thực hiện quy trình về công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt (theo quy trình 5 bước quy định tại Hướng dẫn số 47/HD-ĐCT).

Thực hiện hướng dẫn số 47/HD-ĐCT ngày 18/9/2020 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và ý kiến thống nhất, phê duyệt của Thường trực Quận ủy Long Biên về số lượng, cơ cấu nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) và các chức danh chủ chốt của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) quận Long Biên, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 07/6/2021, tại hội trường Quận ủy, Ban Thường vụ Hội LHPN Quận, tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu phụ nữ Quận đã tổ chức hội nghị thực hiện quy trình về công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt (theo quy trình 5 bước quy định tại Hướng dẫn số 47/HD-ĐCT).

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Quý - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội LHPN Hà Nội; đồng chí Nguyễn Quốc Long - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, đồng chí Lê Thùy Linh - QUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; Các đồng chí là UVBCH Hội LHPN Quận khóa III và  các đồng chí Chủ tịch Hội LHPN các phường.

Hình ảnh tại hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đào Thu Hải - QUV, Chủ tịch Hội LHPN Quận quán triệt về các nội dung thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt theo hướng dẫn số 47/HD-ĐCT, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng ủy viên được quy định trong phương hướng công tác nhân sự đã được Thường trực quận ủy đồng ý.

Công tác nhân sự được thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình (05 bước), đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. 100%  đại biểu dự các hội nghị đều thống nhất cao giới thiệu nhân sự tham gia BCH, BTV, các chức danh chủ chốt của Hội LHPN Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả có 21 đồng chí tái cử BCH, 06 đồng chí tái cử BTV, 01 đồng chí tái cử chức danh Chủ tịch, 01 đồng chí tái cử chức danh Phó Chủ tịch và 02 đồng chí tham gia BCH lần đầu, 01 đồng chí tham gia Ban Thường vụ lần đầu đảm bảo phù hợp với đề án nhân sự, nhiệm kỳ 2021 - 2026  đáp ứng các yêu cầu cơ bản về tiêu chuẩn, cơ cấu, tính kế thừa, phát triển và ổn định.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 về cơ bản đảm bảo theo đúng quy trình, nội dung và tiến độ. Trong thời gian tới, Hội LHPN Quận tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thiết thực thi đua lập thành tích hướng về đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; các cơ sở Hội tiếp tục thực hiện các công trình/phần việc có ý nghĩa thiết thực, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong nhiệm kỳ mới./.