Đảng - đoàn thể

Họp trực tuyến Ban thường vụ Liên đoàn Lao động quận Long Biên
Ngày đăng 04/06/2021 | 18:31  | Lượt xem: 943

Chiều ngày 04/6/2021, LĐLĐ quận Long Biên đã tổ chức họp Ban Thường vụ qua hình thức online trực tuyến. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phan Thị Thu Hằng – Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận và các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ quận.

Tại hội nghị trực tuyến, thay mặt Thường trực LĐLĐ quận đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động công đoàn và phòng trào CNVCLĐ 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và xét duyệt, chi hỗ trợ tập thể, cá nhân tham gia chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Thực hiện hướng dẫn số 10/HD-LĐLĐ ngày 27/5/2021 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội về chi hỗ trợ tập thể, cá nhân tham gia chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố về Thành lập “Tổ An toàn Covid” tại các doanh nghiệp. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ Quận đã triển khai hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ ngày 27/5/2021 về chi hỗ trợ tập thể, cá nhân tham gia chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 đồng thời thành lập Tổ thẩm định xét duyệt hồ sơ chi hỗ trợ tập thể, cá nhân tham gia chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Quận ban hành văn bản chỉ đạo việc thành lập “Tổ an toàn Covid-19” trong các doanh nghiệp. Đến nay, đã có 894 doanh nghiệp đã thành lập được 1.467 tổ với 4.616 người tham gia (trong đó: 136/190 CĐCS và 758 doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn).

Theo hướng dẫn số 10 của LĐLĐ Thành phố, các tập thể, cá nhân được chi hỗ trợ gồm có: Công đoàn cơ sở đã thành lập “Tổ an toàn Covid -19” trước ngày 31/5/2021 và 04 nhóm đối tượng đoàn viên, người lao động được hưởng hỗ trợ. Trên cơ sở danh sách CĐCS đề xuất, thành viên tổ thẩm định đã xem xét, rà soát kỹ các trường hợp đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ trình Ban thường vụ. Trong đó có 95 CĐCS đủ điều kiện chi hỗ đã thành lập “Tổ an toàn Covid-19” với mức chi 2.000.000đ/CĐCS, 09 trường hợp cá nhân thuộc đối tượng F1 bị cách ly, có 08 trường hợp đủ điều kiện chi hỗ trợ với mức 1,500,000đ/người (01 cá nhân không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ)

Qua cuộc họp và báo cáo của Tổ thẩm định chi hỗ trợ tập thể, cá nhân tham gia chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo đề nghị của CĐCS. 100%  đồng chí trong Ban thường vụ LĐLĐ Quận nhất trí đề nghị các cấp Công đoàn hỗ trợ cho 95 tập thể và 08 cá nhân đủ điều kiện theo đề nghị của Tổ thẩm định.

Một số ảnh tại buổi họp: