Đảng - đoàn thể

Cơ quan Dân, Đảng và UBND quận Long Biên ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 hơn 100 triệu đồng
Ngày đăng 01/06/2021 | 16:31  | Lượt xem: 1454

Ngày 27/5/2021, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra Lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19". Sáng ngày 01/6/2021, tại Hội trường Quận ủy Long Biên, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên đã tiếp nhận số tiền 108.400.000 đồng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 2 cơ quan: Dân, Đảng và UBND quận Long Biên,

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ướng MTTQ Việt Nam, với tinh thần khẩn trương, thiết thực và hiệu quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam  quận Long Biên đã phát động ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 tới các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Quận chung sức, đồng lòng ủng hộ vật chất và tinh thần cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sáng ngày 01/6/2021, tại Hội trường Quận ủy Long Biên, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên đã tiếp nhận số tiền 108.400.000 đồng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 2 cơ quan: Dân, Đảng và UBND quận Long Biên, cụ thể:

Đồng chí Ngô Mạnh Điềm – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy – Thủ trưởng cơ quan Dân, Đảng quận Long Biên thay mặt cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Dân, Đảng trao ủng hộ số tiền là 38.120.000 đồng.

Đồng chí Vũ Xuân Trường – Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên – Thủ trưởng cơ quan UBND quận Long Biên thay mặt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan UBND quận ủng hộ số tiền là 70.380.000 đồng.

Đồng chí Vũ Thị Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên thay mặt BTT ủy ban MTTQ Quận trân trọng cảm ơn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Dân, Đảng và cơ quan UBND quận đã tham gia ủng hộ và tiếp tục kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19./.

Đ/c Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư TT Quận ủy trao tiền ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Công đoàn cơ quan Dân, Đảng quận Long biên
Đ/c Vũ Xuân Trường - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận trao tiền ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Công đoàn cơ quan UBND quận