Đảng - đoàn thể

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tiếp nhận ủng hộ phòng chống Covid-19 năm 2021
Ngày đăng 28/05/2021 | 15:34  | Lượt xem: 1355

Sáng ngày 28/5/2021, tại phòng làm việc của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng tổ chức hành chính công ty TNHH thương mại Việt Tuấn đã trao ủng hộ phòng chống Covid-19 30 triệu Việt Nam đồng.

Dự tiếp nhận ủng hộ có các ông Ngô Thanh Xuân, bà Dương Thị Thìn Phó chủ tịch; các ông Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên. Đây là hành động thiết thực của cán bộ, nhân viên công ty TNHH thương mại Việt Tuấn ủng hộ công tác phòng chống Covid – 19.

Ban điều hành quỹ phòng chống Covid - 19 của quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận quận Long Biên mong muốn hưởng ứng lời kêu gọi, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, trường học; Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ việt Nam các phường, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận tích cực hưởng ứng đóng góp ủng hộ công tác phòng chống Covid – 19. Ban điều hành quỹ phòng chống Covi – 19 của quận duy trì, điều hành quỹ theo đúng văn bản hướng dẫn, phát huy hiệu quả phòng chống Covid – 19 trên địa bàn quận Long Biên./.