Đảng - đoàn thể

MTTQ Quận giám sát công tác bầu cử
Ngày đăng 21/05/2021 | 16:58  | Lượt xem: 1094

Trong các ngày từ 17 đến 21/5/2021 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tiến hành giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp quận Long Biên nhiệm kỳ 2021 – 2026, kết hợp giám sát công tác phòng chống Covid – 19 tại 14 phường.

Đoàn 1 do đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận làm trưởng đoàn và 02 thành viên MTTQ quận giám sát các khu vực bỏ phiếu phường: Ngọc Lâm, Gia Thụy, Bồ Đề, Thượng Thanh, Việt Hưng, Giang Biên, Phúc Lợi, Phúc Đồng, Sài Đồng; đoàn 2 do đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ quận làm trưởng đoàn và 02 thành viên MTTQ quận giám sát phường Ngọc Thụy, Đức Giang, Cự Khối, Thạch Bàn, Long Biên

Các phường có đại diện lãnh đạo UBND; Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch MTTQ phường

Tại buổi giám sát đoàn tới khu vực bỏ phiếu kiểm tra và trao đổi ghi biên bản việc niêm yết danh sách cư tri; danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; việc trang trí tại các khu vực bỏ phiếu; công tác tuyên truyền về bầu cử và phòng chống dịch bệnh Covid-19; việc xây dựng các phương án, kịch bản phòng chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử, PCCC theo chỉ đạo của Quận; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất của tổ bầu cử.

Các khu vực bầu cử đã trang trí theo hướng dẫn đảm bảo thời gian, xây dựng kịch bản PCCC, kịch bản các tình huống bỏ phiếu phòng chống Covid đã được UBND phường phê duyệt, công tác tuyên truyền hệ thống loa truyền thanh lắp bổ sung đã phát huy tác dụng phủ cơ bản kín trên địa bàn quận, các phường tổ chức các tổ tuyên truyền lưu động, phối hợp tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên, danh sách trích ngang ứng cử viên các cấp và tờ gấp tiểu sử ứng cử viên đại biểu HĐND cấp quận được phát tới hộ gia đình, tiếp tục nắm bắt diến biến tư tưởng, dư luận trong nhân dân …đã phối hợp thực hiện tốt phòng chống dịch Covid, các khu vực bỏ phiếu trên tầng 2 Nhà văn hóa tổ dân phố chỉ có 01 cầu thang đi có phương án hướng dẫn cử tri để không gặp nhau tại cầu thang …

Qua giám sát các đoàn đề nghị đối với những khu vực bỏ phiếu có diện tích nhỏ đề nghị phường xây dựng phương án hợp lý, đảm bảo dãn cách, phòng chống dịch covid  đối với cử tri đi bầu cử (phường Ngọc Lâm), đặc biệt khu vực bỏ phiếu số 06 và 07, 12 và số 13.

Còn 1 số phường chưa hoàn thành việc  chuẩn bị 01 phòng cách ly tạm thời tại mỗi khu vực bỏ phiểu đảm bảo theo quy định.

Khu vực bỏ phiếu số 01 phường Ngọc Thụy có trên 2400 cử tri mà bố trí 03 ô gạch phiếu bầu; 01 tổ dân phố khu vực bỏ phiếu phát danh sách trích ngang ứng cử viên các cấp và tờ gấp tiểu sử ứng cử viên đại biểu HĐND cấp quận được phát tới hộ gia đình còn chậm

Các kiến nghị giám sát của MTTQ quận đã được các phường, tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu tiếp thu tiếp tục hoàn thiện

Ngày 20, 21 các khu vực bỏ phiếu phải dựng nhà khung, rạp để đảm bảo giãn cách sẽ thực hiện để ngày 21, 22 tiến hành vệ sinh, phun tiêu độc, khử trùng và hoàn tất các công việc chuẩn bị để ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp quận Long Biên nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các khu vực bỏ phiếu, các phường, quận đạt kết quả cao nhất ./.