Đảng - đoàn thể

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND Quận Long Biên nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 05/02/2021 | 15:56  | Lượt xem: 1567

Chiều ngày 04/2/2021, tại phòng họp số 2 Quận ủy Long Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu đại biểu HĐND Quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tới dự hội nghị có ông: Ngô Mạnh Điềm – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử quận; ông Nguyễn Văn Liêm – UVTV, Phó chủ tịch HĐND quận, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử quận; Vũ Xuân Trường – QUV, Phó chủ tịch UBND quận; Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử quận; Trưởng phòng Nội vụ; các Phó chủ tịch, Ủy viên Thường trực MTTQ quận; 14 ông, bà đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, 14 chủ tịch Ủy ban MTTQ phường là thành viên MTTQ quận.

Hội nghị biểu quyết cử chủ tọa hội nghị gồm các ông, bà Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; thư ký hội nghị ông Hoàng Ngọc Quang - Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận

Sau khi nghe đại diện Thường trực HĐND quận báo cáo dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu ứng cử HĐND quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo quy định, số lượng đại biểu HĐND Quận được bầu là 35 người, số giới thiệu để hiệp thương ứng cử là 62 người được phân bổ cho các đơn vị theo cơ cấu: Khối cơ quan đảng (04 người), HĐND quận chuyên trách (03 người), UBND quận (02 người), Mặt trận và các đoàn thể (07 người), các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc quận (07 người), khối nội chính (01 người), lực lượng vũ trang (01 người); đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn quận (05 người), tôn giáo (02 người), đơn vị hành chính cấp phường (30 người).

Đ/c Nguyễn Văn Liêm - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị có 05 ý kiến của các đại biểu đều thống nhất với báo cáo của Thường trực HĐND quận, 100% đại biểu tại Hội nghị đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay thống nhất cao với dự kiến của Thường trực HĐND quận báo cáo tại Hội nghị. Theo quy định của Luật bầu cử, trong vòng 5 ngày, chậm nhất là ngày 22/02/2021, trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận sẽ có văn bản thông báo tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị để giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Đ/c Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận chủ trì hội nghị