chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội quận Long Biên năm 2017 (vòng 1)
Ngày đăng 10/09/2016 | 12:45  | Lượt xem: 7636

UBND Quận đã phê duyệt Kế hoạch phát triển KT-XH quận Long Biên năm 2017 (vòng 1)

1. Phát triển kinh tế: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng: Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 4.726 tỷ đồng, bằng 121% cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng ước đạt 6.511 tỷ đồng, bằng 115% cùng kỳ.

- Sản xuất nông nghiệp: Rà soát 200 ha đất nông nghiệp chưa sử dụng theo quy hoạch phân khu N10; xây dựng kế hoạch chuyển đổi 90 ha cây trồng giai đoạn 2016-2020; 

- Thương mại, dịch vụ: Công tác đầu tư, cải tạo chợ dân sinh, xây dựng chợ văn minh thương mại có nhiều chuyển biến tích cực; hoàn thành, đưa vào hoạt động 2 chợ đạt 40% kế hoạch cả năm; khởi công 03 chợ đảm bảo kế hoạch đề ra. Ban hành bộ tiêu chí chợ văn minh thương mại, hoàn thành công nhận được 3/20 chợ đang hoạt động.

2. Thu - chi ngân sách: Thu ngân sách đạt 2.565 tỷ đồng, bằng 78% dự toán giao và bằng 152% cùng kỳ. Chi ngân sách 6 tháng đầu năm, ước thực hiện 698,2 tỷ đồng, đạt 40% dự toán Thành phố giao (37% so HĐND quận giao) và bằng 86% so với cùng kỳ; 

3. Công tác đầu tư, giải phóng mặt bằng:

- Công tác đầu tư: Trong 6 tháng đã phê duyệt 18/48 dự án; quyết toán 46/47 dự án; hoàn thành đưa vào sử dụng 21/37 dự án; khởi công 19/40 dự án (so với kế hoạch năm); đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án phục vụ khai giảng, dự án dân sinh bức xúc. Tiếp tục công tác ứng vốn ngân sách quận thực hiện các dự án thuộc nhiệm vụ chi của Thành phố với số kinh phí ứng 6 tháng đầu năm là 254 tỷ đồng, trên cơ sở cân đối  nguồn thu, đáp ứng tiến độ thực hiện dự án.  

- Công tác GPMB được tập trung triển khai theo kế hoạch: Trong 6 tháng đã thực hiện 69 dự án (phê duyệt 1.050 phương án với tổng tiền bồi thường, hỗ trợ 1.007 tỷ đồng, thu hồi diện tích 39 ha, di chuyển 95 ngôi mộ, giao tái định cư 33 hộ)

4. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, VSMT:

- Công tác quy hoạch được tập trung chỉ đạo: UBND quận đã chủ động phối hợp Viện quy hoạch xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc hoàn thiện đồ án và trình Thành phố phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu R5, R6; 

- Công tác quản lý đô thị tiếp tục được coi là nhiệm vụ trọng tâm: ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình 03-Ctr/QU "Tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân". Hướng dẫn việc triển khai "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị", "Tuyến đường, tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị" trên địa bàn quận.

- Công tác tổ chức giao thông: chỉ đạo rà soát những tồn tại bất cập về tổ chức giao thông trên địa bàn, báo cáo đề xuất UBND Thành phố phương án xử lý.

- Công tác quản lý trật tự xây dựng tiếp tục được quan tâm, kiểm tra: UBND quận đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, áp dụng các biện pháp xử lý, ngăn chặn các vi phạm ngay từ lúc bắt đầu phát sinh. 

- Công tác đánh biển số nhà, biển tên đường phố được duy trì: triển khai trên địa bàn 4 phường, tiếp tục đặt tên các tuyến đường phố, gắn biển số nhà tại các khu dân cư mới như tái định cư, đấu giá.

- Công tác duy tu, duy trì theo phân cấp, VSMT, thoát nước được triển khai theo cơ chế mới. Thực hiện quản lý, duy tu, duy trì các nội dung phân cấp tiếp nhận từ Thành phố theo Quyết định số 6471/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của Thành phố.

- Công tác quản lý nhà chung cư, quản lý trụ sở công sở, thẩm định hồ sơ chất lượng công trình tiếp tục được tập trung: Trong 6 tháng, UBND quận đã tiếp nhận và xử lý đối với 69 hồ sơ gồm 26 hồ sơ thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư và 43 hồ sơ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công. 

- Phòng chống thiên tai, TKCN: Tổ chức tổng kết công tác PCLB năm 2015, triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2016 theo quy định. Kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và các Tiểu ban. 

5. Công tác quản lý đất đai, quản lý về môi trường:

- Công tác quản lý đất đai : Trong 6 tháng, UBND quận đã cấp được 556 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 63,6% so với kế hoạch năm (556/874 giấy) và 470 giấy cho các trường hợp tái định cư, đấu giá, bán nhà theo Nghị định 61/CP. 

- Công tác quản lý môi trường - tài nguyên khoáng sản: Chất lượng công tác quản lý môi trường tiếp tục được nâng cao, Quận đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 về việc quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên.

1.2.6. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và tư pháp:

- Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính: được duy trì nề nếp. UBND quận đã triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU của Quận uỷ "Đẩy mạnh cải cách hành chính trọng tâm chuẩn hoá đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử quận, phường giai đoạn 2015-2020"Hoàn thành dự thảo ề án đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng quận Long Biên giai đoạn 2016 – 2020" trình HĐND quận khoá III kỳ họp thứ II xem xét, thông qua.

- Công tác tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết TTHC: 6 tháng đầu năm 2016, cấp quận đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn hồ sơ đạt 99,65%, quá hạn chiếm 0,35% (đã ban hành thư xin lỗi và có kết quả trả công dân).

- Công tác tư pháp, rà soát, kiểm soát TTHC được tập trung thực hiện. UBND quận đã chỉ đạo triển khai thi hành 11 văn bản luật mới, kiểm tra 51 văn bản QPPL. Rà soát, xây dựng danh mục TTHC rút ngắn thời gian giải quyết và thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3. Rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết 79/204 thủ tục hành chính cấp quận (giảm từ 20% đến 80% thời gian trong quy trình giải quyết). Có 79 TTHC thông thường; 45 TTHC liên thông và 25 TTHC thực hiện mức độ 3,4. Công tác hộ tịch, chứng thực tiếp tục được duy trì .

- Công tác thanh tra, tiếp dân, tiếp nhận giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền: UBND quận tiến hành 12 cuộc thanh tra (trong đó có 05 cuộc thanh tra đột xuất liên quan đến đất đai, xây dựng, phương án chuyển dịch CCKT) đã ban hành 09 kết luận, đang xác minh 03 đoàn. 

1.2.7. Lĩnh vực văn hoá, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khoẻ, an sinh xã hội:

- Văn hoá - thông tin, thể dục - thể thao: Công tác tuyên truyền được tập trung thực hiện với nhiều hình thức phong phú đa dạng trên cổng thông tin điện tử của Quận và phường, trên hệ thống loa truyền thanh, hội nghị chuyên đề... Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng tiếp tục được phát triển. Các hoạt động văn nghệ và giao lưu các CLB TDTT gắn với việc xây dựng các mô hình CLB văn hoá văn nghệ, CLB TDTT được tích cực. Tham gia hoạt động và đạt thành tích cao các nội dung liên hoan, hội thi cấp thành phố.

- Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm: Giải quyết kịp thời, đầy đủ, chính xác các chế độ, chính sách ưu đãi đối với Người có công; thăm tặng quà 16.622 lượt người có công và thân nhân nhân dịp tết nguyên đán Bính Thân; Chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 15.120 lượt người có công, kinh phí trên 22,2 tỷ đồng. Trợ cấp thường xuyên, đột xuất cho 19.968 lượt đối tượng Bảo trợ xã hội, người cao tuổi, kinh phí trên 9 tỷ đồng.

- Giáo dục và đào tạo: Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm học 2015 - 2016; duy trì chất lượng dạy và học tại tất cả các cấp học. Hoàn thiện việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 07 trường học thực hiện thí điểm mô hình trường học điện tử và đánh giá kết quả triển khai thí điểm năm học 2015 - 2016. 

- Y tế, dân số, gia đình và trẻ em: Công tác quản lý nhà nước về y tế tiếp tục được tăng cường; triển khai các biện pháp đảm bảo ATTP trước, trong và sau dịp tết, lễ hội 2016,"Tháng hành động vì ATTP năm 2016" theo chỉ đạo của Thành phố; duy trì công tác kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm, nước uống đóng chai, nước đá dùng liền  trên địa bàn; 

Triển khai và thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020". Mức giảm tỷ suất sinh so năm trước đạt tới 9,49%, vượt 9,46% so kế hoạch Thành phố giao, mức giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đạt 0,11%, vượt 0,09% so kế hoạch Thành phố giao,

8. An ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội: 

- An ninh: Tình hình an ninh chính trị - trật tự an ninh xã hội trên địa bàn quận cơ bản được ổn định, giữ vững. Công tác đảm bảo trật tự, an toàn cho Bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại các địa phương được an toàn. 

- Quốc phòng: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016 đảm bảo cả về số lượng, chất lượng theo kế hoạch của Thành phố. Xây dựng lực lượng  DQTV vững mạnh, rộng khắp, tổ chức đăng ký công dân trong độ tuổi nghĩa vụ.

Chi tiết/documents/303759/0/KH+phat+trien+KTXH+2017+%28vong+1%29.docx/b1d36e7d-c0ec-4f4b-95f7-09b0c6c4e1b0

/documents/303759/0/Bieu+chi+tieu+6+thang.xlsx/732ce351-a6ed-4955-89e0-d2ea6c1e065b