Chế độ chính sách mới

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp của công nhân, viên chức quốc phòng
Ngày đăng 03/03/2017 | 11:10  | Lượt xem: 3385

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2017/NĐ-CP quy định về chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng.

Phụ cấp, trợ cấp đối với công nhân quốc phòng
Công nhân quốc phòng được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp đối như sau:
 Phụ cấp thâm niên vượt khung;
 Phụ cấp khu vực;
 Phụ cấp đặc biệt;
 Phụ cấp độc hại nguy hiểm;
 Phụ cấp trách nhiệm công việc;
 Phụ cấp công vụ;
 Phụ cấp, trợ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Mức phụ cấp
Công nhân và viên chức quốc phòng có thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của quân đội đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm (12 tháng) được tính thêm 1%.
Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và  được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2016. Các chế độ quy định tại Nghị định 19/2017/NĐ-CP được tính hưởng kể từ ngày 01/07/2016.
 

(Theo moj.gov.vn)