Chế độ chính sách mới

Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận ATTP
Ngày đăng 03/03/2017 | 11:09  | Lượt xem: 2123

Ngày 13/02/2017, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm (ATTP) thủy sản xuất khẩu.

Theo đó, thời gian đăng ký cấp Giấy chứng nhận ATTP đối với thủy sản xuất khẩu được thực hiện như sau:

- Nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ, trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc, Cơ quan kiểm tra, chứng nhận thông báo cho Cơ sở thời điểm dự kiến tiến hành thẩm định tại Cơ sở nhưng không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 Ngoài ra, Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung cụ thể một số nội dung sau:

- Kiểm tra sau cấp giấy theo tần suất như sau:

+ Cơ sở hạng 1 và hạng 2: 01 (một) lần trong 01 (một) năm; Cơ sở hạng 3: 01 (một) lần trong 06 (sáu) tháng; Cơ sở hạng 4;

+ Thời điểm kiểm tra tùy thuộc vào mức độ sai lỗi của Cơ sở được kiểm tra và do Cơ quan kiểm tra, chứng nhận quyết định nhưng không quá 03 (ba) tháng kể từ thời điểm kiểm tra trước đó.

- Kiểm tra đột xuất  khi có các dấu hiệu vi phạm về ATTP theo quy định tại hoặc khi có khiếu nại của các tổ chức, cá nhân.

- Trong thời hạn 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, thẩm định, Cơ quan kiểm tra, chứng nhận thẩm tra Biên bản kiểm tra, thẩm định và thông báo kết quả tới Cơ sở

- Thẩm định, cấp chứng thư:

+  Thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ thông tin, Cơ quan kiểm tra, chứng nhận tiến hành thẩm định, cấp Chứng thư cho lô hàng xuất khẩu theo quy định  hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp Chứng thư cho lô hàng xuất khẩu

+ Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi lô hàng được xuất khẩu, Chủ hàng phải cung cấp bằng văn bản đầy đủ các thông tin cần thiết quy định trong mẫu Chứng thư theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cho Cơ quan kiểm tra, chứng nhận để cấp Chứng thư.

+ Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ thông tin, Cơ quan kiểm tra, chứng nhận tiến hành thẩm định cấp Chứng thư cho lô hàng xuất khẩu theo mẫu của thị trường nhập khẩu tương ứng nếu kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm lô hàng đạt yêu cầu

- Việc thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận ATTP được thực hiện theo Luật phí và lệ phí, quy định của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 30/3/2017.

(Theo pbgdpl.hanoi.gov.vn)