Chế độ chính sách mới

Bổ sung nhiều loại bệnh được hưởng chế độ BHXH
Ngày đăng 03/03/2017 | 11:08  | Lượt xem: 2109

Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2017. Theo đó, mã bệnh và tên bệnh trong Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày như sau:

+Các bệnh trong Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được gán mã bệnh theo Phân loại quốc tế bệnh tật (ICD-10) có mã bệnh 3 và 4 ký tự (gồm số và chữ). Các bệnh có mã 4 ký tự thuộc nhóm bệnh có mã bệnh 3 ký tự.

+ Một số bệnh chưa được gán mã bệnh theo phân loại quốc tế bệnh tật (ICD-10) thì thống nhất xác định tên theo chẩn đoán bệnh.

Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày là cơ sở để thực hiện chế độ, quyền lợi cho người lao động theo quy định của Luật BHXH. Tại Thông tư này đã bổ sung thêm nhiều loại bệnh vào các nhóm bệnh như nhóm bệnh Thai nghén, sinh đẻ và hậu sản, nhóm bệnh tâm thần, nhóm bệnh tai và xương chũm được đổi thành nhóm bệnh lý tai mũi họng. Đồng thời bổ sung bênh: Papilome thanh quản; Viêm tai giữa mạn tính; Sẹo hẹp khí quản vào nhóm bệnh này.

(Theo pbgdpl.hanoi.gov.vn)