HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Đảng ủy phường Sài Đồng tổ chức học tập, quán triệt quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Ngày đăng 11/01/2018 | 08:49  | Lượt xem: 22323

Ngày 09/1/2018, tại hội trường Trung tâm văn hóa phường, Đảng ủy phường Sài Đồng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương (Nghị quyết Trung ương 6), khóa XII.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên của hội nghị có đồng chí Đào Tiến Dũng – Báo cáo viên Trung ương - Phó Trưởng phòng Giáo dục Lý luận lịch sử đảng- BTG Thành ủy; đại biểu phường có đồng chí Lương Hồng Lân - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Lê Thị Hiền – Phó Bí thư thường trực đảng ủy, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ và trưởng các đoàn thể, các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại 30 chi bộ trực thuộc.

Thay mặt Đảng ủy phường, đồng chí Lương Hồng Lân – Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị, nhấn mạnh 4 nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Trên cơ sở các nội dung chỉ đạo tại kế hoạch 111 của  quận ủy, đảng ủy phường đã tiến hành triển khai nghiêm túc nội dung hình thức học tập, cụ thể đảng ủy phường đã triệu tập đảng viên đang sinh hoạt trong toàn đảng bộ phường tham gia học tập. Lớp học được triển khai cả ngày 09/11 với số lượng hơn 700 đảng viên tham dự. Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên được nghe đồng chí báo cáo viên Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về "Công tác dân số trong tình hình mới". Đồng chí báo cáo viên đã tập trung trao đổi những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề của từng Nghị quyết.

Phát biểu tổng kết lớp học, đồng chí Lương Hồng Lân – Bí thư Đảng ủy phường đánh giá cao tinh thần và ý thức học tập của các đảng viên đồng thời yêu cầu các đảng viên tham dự hội nghị viết thu hoạch theo gợi ý của Đảng ủy phường về những vấn đề nhận thức, học tập được từ tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 và những nội dung được nghe truyền đạt tại hội nghị.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ phường nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Một số hình ảnh trong Hội nghị: