HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Phường Gia Thụy tổ chức thành công cuộc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022
Ngày đăng 02/06/2020 | 15:21  | Lượt xem: 3042

Thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 70/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 08 tháng 4 năm 2020 của UBND - UB MTTQ phường Gia Thụy về việc tổng kết hoạt động của tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022 và bầu cử Tổ trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2022 trên địa bàn phường; Sáng ngày 31/05/2020, phường Gia Thụy tổ chức bầu cử Tổ trưởng nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí, lãnh đạo Quận, lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTTQ và Trưởng các ban ngành đoàn thể của phường cùng với đông đảo các cử tri đại diện các thành phần, lứa tuổi, tầng lớp nhân dân. Sau các nghi thức theo qui định, trong không khí phấn khởi, trách nhiệm, các cử tri cùng tiến hành bỏ phiếu để bầu những người có uy tín và năng lực, tiếp tục điều hành tốt mọi công việc ở tổ dân phố.

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử trưởng, phó thôn, khối phố nhiệm kỳ 2020-2022, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ phường đến các tổ dân phố đã tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức công tác bầu cử, tổ chức hiệp thương, giới thiệu nhân sự theo đúng quy định, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc trực tiếp lựa chọn và bầu cử tổ trưởng phố có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín và có khả năng vận động, tập hợp quần chúng và có tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Công tác nhân sự bầu cử tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện sau đại hội chi bộ nên công tác chuẩn bị nhân sự kỹ càng, chất lượng nâng, đảm 100% nhân sự giới thiệu ứng cử bầu  tổ trưởng tổ dân phố đều là đảng viên.

Trước và trong ngày diễn ra bầu cử, tại các điểm bầu cử việc niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri, công tác trang trí, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bầu cử… đều được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo quy định. Nhờ chỉ đạo sát sao của các cấp ủy và làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị, tại các tổ, ngay trong giờ đầu đã có tới 85% cử tri đại diện cho hộ gia đình hoàn thành việc bỏ phiếu bầu tổ trưởng. Nhiều tổ trong 2-3 giờ đầu có 100% cử tri đi bỏ phiếu như tổ dân phố số 6, 14, 15, 16; qui trình bỏ phiếu theo đúng qui định, hướng dẫn, công tác an ninh trật tự được đảm bảo.

Trong ngày bầu cử có 3184 cử tri đại diện cho hộ gia đình trong toàn phường đã tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ hộ gia đình đi bầu cử đạt 100%. Kết quả có 9 đồng chí tái cử Tổ trưởng, 04 đồng chí trúng cử mới. Những đồng chí trúng cử đều được Nhân dân tín nhiệm cao.

Những năm qua, hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố trên địa bàn phường tiếp tục được củng cố và tăng cường, qua đó đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chủ trương Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tại địa bàn dân cư, phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao đời sống của nhân dân và góp phần đắc lực vào sự phát triển chung của phường.

Một số hình ảnh ngày bầu cử:

Đ/c Nguyễn Quốc Long -  UVTV , Trưởng ban Dân vận quận ủy và đ/c Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường dự khai mạc bầu cử tại đơn vị bầu cử số 4

Lãnh đạo UBND phường dự khai mạc bầu cử tại đơn vị bầu cử TDP số 11

Đ/c Tổ trưởng tổ bầu cử phát biểu khai mạc bầu cử tại đơn vị bầu cử TDP số 5

Kiểm tra hòm phiếu trước khi bầu cử tại đơn vị bầu cử TDP số 4

Đ/c Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường bỏ phiếu bầu cử tại ĐVBC TDP số 18

Cử tri bỏ phiếu bầu cử tổ trưởng tổ dân phố tại đơn vị bầu cử TDP số 1

Tổ bầu cử tại đơn vị bầu cử số 1 thực hiện việc kiểm phiếu