HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Đảng bộ phường Đức Giang tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm lỳ 2020-2025.
Ngày đăng 23/05/2020 | 12:07  | Lượt xem: 3135

Sáng ngày 22/5/2020, tại hội trường trung tâm văn hóa thể thao phường. Đảng bộ phường Đức Giang tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Lan Hương - UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội; đồng chí Đường Hoài Nam - Phó bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng ban tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận; Các đồng chí trong tổ chỉ đạo đại hội; Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban mặt trận Tổ quốc phường, Ủy viên ban chấp hành đảng bộ khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 và 159 đại biểu chính thức.

Đại hội đã họp phiên trù bị chiều ngày 21/5/2020 tại phiên trù bị Đại hội bầu đoàn chủ tọa gồm 05 đồng chí, đoàn thư ký 02 đồng chí và Ban thẩm tra tư cách đại biểu 05 đồng chí. Đại hội thông qua chương trình Đại hội, qui chế bầu cử trong Đảng; Thành lập 4 tổ thảo luận và thông qua nội dung chương trình phiên Đại hội chính thức.

Sáng ngày 22/5/2020 Đại hội tiến hành phiên chính thức với chủ đề "Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới và truyền thống Anh hùng; nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền đô thị; xây dựng phường Đức Giang phát triển bền vững, văn minh, hiện đại".

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.  nêu rõ: Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Đức Giang đã phát huy được truyền thống đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực khắc phục nhiều khó khăn, chủ động trong triển khai thực hiện và đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X đề ra. 100% chỉ tiêu của Đại hội đều hoàn thành và vượt; kinh tế tiếp tục phát triển đúng hướng, thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu. Hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, cơ bản thay đổi diện mạo đô thị của phường. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng có chuyển biến tích cực và đi vào nề nếp. Công tác cải cách hành chính, thực hiện mô hình cơ quan điện tử đã phát huy hiệu quả thiết thực được nhân dân đánh giá cao. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, thái độ, tác phong phục vụ nhân dân được nâng lên. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, hoạt động hiệu quả thiết thực hướng về tổ dân phố; an sinh xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày được cải thiện và nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn đảm bảo ổn định và tăng cường.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Lan Hương - TVTU, Chủ tịch UBMTTQ Thành phố Hà Nội, ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Đảng bộ phường Đức Giang trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đặc biệt trên các lĩnh vực như cải cách hành chính, xây dựng Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đức Giang cần giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chủ động, sáng tạo trong mọi nhiệm vụ, xây dựng phường phát triển toàn diện, vững chắc; trong đó tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng:

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, có các giải pháp tăng thu ngân sách hàng năm; quan tâm tới công tác an sinh xã hội, giảm nghèo theo chuẩn mới phấn đấu phường không có hộ nghèo.

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn đảng bộ, chủ động chuẩn bị mọi điều kiện để triển khai mô hình chính quyền đô thị, mô hình chính quyền điện tử theo chỉ đạo của quận.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, lựa chọn khâu trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu…

Đề nghị các đồng chí đại biểu căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu, lựa chọn các đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ, có phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tốt, có uy tín, đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Phường khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay sau Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ mới cần nhanh chóng xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng Đảng ủy viên; quán triệt  những bài học kinh nghiệm mà Đại hội đã rút ra trong nhiệm kỳ qua; xây dựng chương trình công tác toàn khóa và các kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đã quyết nghị. 

Các ý kiến tham luận tại Đại hội tập trung vào các nội dung: Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác cải cách hành chính; công tác trật tự đô thị; nâng cao vao trò giám sát phản biện của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XI đã bầu Ban thường vụ Đảng uỷ gồm 05 đồng chí, bầu Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư Đảng ủy, bầu UBKT Đảng ủy gồm 05 đồng chí, bầu chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.

 

Ban chấp hành khóa XI ra mắt

Đồng chí Phan Việt Hưng tiếp tục được bầu tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Vũ Hoàng Long và đồng chí Lương Hồng Điệp tái cử Phó bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vũ Hoàng Long được bầu là Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội: