HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Đại hội Đảng bộ phường Sài Đồng - Đại hội của sự đoàn kết, dân chủ và đổi mới
Ngày đăng 18/05/2020 | 00:19  | Lượt xem: 1789

Trong hai ngày 14 và 15 /5/2020, Đảng bộ phường Sài Đồng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Dự Đại hội có đồng chí: Đường Hoài Nam - Phó Bí thư thường trực quận ủy Long Biên; các đồng chí trong Tổ chỉ đạo đại hội của Quận uỷ; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt phường qua các thời kỳ cùng 144 đại biểu chính thức đại diện cho 1205 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Với chủ đề “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân xây dựng phường Sài Đồng trở thành phường văn minh đô thị”. Đại hội đảng bộ phường quyết tâm tạo nên một bước chuyển biến mới cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đặc biệt được thể hiện ngay trong quá trình diễn ra đại hội.

Đại hội biểu quyết bầu đoàn chủ tịch Đại hội 

Thay mặt Đoàn chủ tịch và Ban chấp hành (BCH) khóa X, đồng chí Đặng Đức Cường, Bí thư Đảng ủy đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn chủ tịch Đại Hội gồm 05 đồng chí

Đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 -2020, Báo cáo khẳng định: Kinh tế tiếp tục phát triển và đúng hướng, Thương mại, dịch vụ trên đà phát triển; Kinh tế hộ gia đình được quan tâm; Thu ngân sách của phường năm sau tăng hơn so với năm trước (Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phường 5 năm qua đạt 82,954 tỷ đồng. Hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch giao từ 10% đến 20%.)

Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đã từng bước đi vào nền nếp: Các hoạt động văn hoá xã hội tiếp tục phát triển; chú trọng khai thác phát huy các thiết chế văn hoá góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm ổn định; công tác quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố và giữ vững

Bộ máy chính quyền thường xuyên được củng cố, kiện toàn; hiệu quả hoạt động được nâng lên. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU của Quận ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình Cơ quan điện tử quận, phường giai đoạn 2015-2020”.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội có đổi mới và hiệu quả.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả quan trọng. Phương thức lãnh đạo của cấp uỷ có nhiều đổi mới, tập trung khắc phục tồn tại theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác chính trị, tư tưởng được triển khai hiệu quả. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện chặt chẽ; chất lượng tổ chức, đảng viên có sự chuyển biến rõ nét. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được triển khai bài bản, góp phần giữ vững kỷ luật kỷ cương trong toàn đảng bộ. Công tác dân vận bám sát nhiệm vụ chính trị của phường, ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Với tinh thần nhìn thẳng vào tình hình hình thực tế tại đảng bộ và địa bàn phường, báo cáo đã chỉ ra những khuyết điểm, những thiếu sót, những tồn tại, những nguyên nhân cụ thể và đã đề ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Với tinh thần đó, quyết tâm tạo nên một sự đổi mới, một sự đột phá cả về tư duy và hành động đưa phường Sài Đồng từng bước vững chắc đi lên, khắc phục việc xếp loại khiêm tốn của công tác thi đua trong nhiều năm qua.

Đồng chị Đặng Đức Cường - Bí thư Đảng ủy phường báo cáo tại Đại hội

Trong phần phương hướng nhiệm kỳ tới, báo cáo đã nêu những mục tiêu chung, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Đại hội có 13 tham luận đăng ký phát biểu và có 05 ý kiến tham luận tại hội trường đã khẳng định và làm rõ thêm những vấn đề đã nêu trong báo cáo chính trị. Các ý kiến tập trung vào các nội dung: “Giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, đề cao vai trò của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong giai đoạn hiện nay”; “Giải pháp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với công tác phát triển đảng viên”; “Công tác quản lý đô thị, xây dựng phường văn minh đô thị”; “Phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể trong công tác chăm lo các đối tượng chính sách và giảm nghèo bền vững”; “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch đẹp - văn minh”; “Nâng cao hoạt động của bộ phận một cửa; mô hình thân thiện gần dân,phục vụ nhân dân” và “Phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Đồng chí Đường Hoài Nam - phó Bí thư TT quận ủy Long Biên phất biểu tại Đại Hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đường Hoài Nam - Phó Bí thư thường trực quận ủy Long Biên đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, đảng viên trong đảng bộ và nhân dân phường Sài Đồng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng chí cũng chúc mừng Phường có phố Sài Đồng và phố Hoàng Thế Thiện vừa được công nhận là “Tuyến phố văn minh đô thị” . Đồng chí Phó Bí thư Quận ủy nhấn mạnh một số điểm để thực hiện thắng lợi mục tiêu và Nghị quyết Đại hội: cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh kinh tế tập trung vào thương mại dịch vụ đồng thời gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; vận động các hộ kinh doanh thành lập doanh  nghiệp; khuyến khích và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường và quản lý đô thị. Xây dựng lộ trình thực hiện các tiêu chí “Phường văn minh đô thị”. Tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội; giải quyết tốt các vấn đề bức xúc mà nhân dân quan tâm. Chăm lo đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hảnh chính, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề an ninh, trật tự, khiếu nại, tố cáo ngay trên địa bàn dân cư. Làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đảng bộ và các chi bộ. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đảng, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, vai trò trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa  XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XI đã bầu Ban thường vụ Đảng uỷ gồm 05 đồng chí,  bầu Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư Đảng ủy, bầu UBKT Đảng ủy gồm 05 đồng chí, bầu chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Kết quả: đồng chí Đặng Đức Cường - tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Lê Thị Hiền, tái cử chức Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ và chủ nhiệm UBKT đảng ủy; đồng chí Vũ Tiến Hưng tiếp tục được bầu giữ chức phó Bí thư đảng uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đồng chí (trong đó có 1 đại biểu đương nhiên).

Đại hội tiến hành bỏ phiếu 

 Với sự chuẩn bị một cách chủ động, bám sát thực hiện Chỉ thị 35 - CT/TW năm 2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 198-KH/QU của Quận ủy Long Biên về tổ chức đại hội chi, đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mọi công việc đều hoàn tất và tiến hành theo đúng lộ trình Kế hoạch đề ra; đặc biệt là Báo cáo chính trị đã được chuẩn bị rất công phu, BCH nhiệm kỳ khóa X đã dũng cảm nhìn nhận, tiếp thu một cách đầy đủ và trân trọng những ý kiến tham gia đóng góp của các chi bộ, các đoàn thể nhân dân. Đây thực sự là một báo cáo mang tính đảng cao; là bức tranh sinh động; phản ánh một cách trung thực và toàn diện nhất các lĩnh vực trong đảng bộ và nhân dân phường.

Các diễn biến tại đại hội thật sự dân chủ, cởi mở thể hiện qua không khí đại hội, qua các bài tham luận tại hội trường, sự lắng nghe của các đại biểu tham dự. Tiến hành bầu cử thật sự dân chủ, khách quan, chính xác và kết quả rất tập trung, thống nhất cao qua tất cả các lần bỏ phiếu tại Đại hội.

Sự quyết tâm đổi mới và chuyển biến còn thể hiện ở Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội được thông qua tại đại hội này và được triển khai ngay sau khi đại hội. Đó là các nhiệm vụ và giải pháp đồng thời có phân công cụ thể cho từng cấp ủy trong Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể nhân dân phường.

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa Ban chấp hành Đảng bộ khóa XI 

Đại hội đảng bộ phường Sài Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đáp ứng, thể hiện ý chí nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường. Một đại hội thật sự đoàn kết, dân chủ và đổi mới. Với Nghị quyết đại hội và những bước đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng: trong nhiệm kỳ này toàn Đảng, toàn dân đoàn kết chung một ý chí quyết tâm xây dựng Đảng bộ và phường Sài Đồng phát triển toàn diện và sớm trở thành “phường văn minh đô thị”!

Nguyễn Huy Hoàng & Đàm Thị Nga