HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Long Biên lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ngày đăng 08/05/2020 | 21:16  | Lượt xem: 2097

Trong 2 ngày 06,07/5/2020, tại hội trường UBND phường, Đảng bộ phường Long Biên đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, tổ trưởng tổ chỉ đạo đại hội; các đồng chí trong tổ chỉ đạo Đại hội quận; cùng 147 đại biểu chính thức.

Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phường Long Biên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy dân chủ và sự đoàn kết thống nhất, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đại hội khóa XXV đề ra. Nổi bật như: Trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế: Thu ngân sách bình quân đạt từ 18 đến 25 tỷ đồng/năm, tăng 25% so nhiệm kỳ 2010-2015; vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra 6,5%. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động các hộ dân trong diện phải GPMB bàn giao đúng tiến độ để đảm bảo thực hiện các dự án, từ đầu nhiệm kỳ đến nay có 10 dự án triển khai trên địa bàn phường. Đảng ủy phường đã chỉ đạo UBND phường thường xuyên kiểm tra, rà soát, lập hồ sơ các khu đất công, nhỏ lẻ trong địa bàn và công khai để nhân dân giám sát. Cơ bản những trường hợp vi phạm các quy định về sử dụng đất đều được kiểm tra lập hồ sơ, xử lý theo quy định. UBND phường trình UBND Quận cấp 477 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. Sự nghiệp văn hóa – văn nghệ - thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, phường có trên 65% dân số thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, 100% khu dân cư giữ vững khu dân cư văn hóa, sự nghiêp giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, công tác xã hội hóa giáo dục và công tác khuyến học – khuyến tài luôn được quan tâm chỉ đạo; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, người nghèo, trong nhiệm kỳ đã xây mới 01 nhà tình nghĩa, 02 nhà đại đoàn kết. Tặng sổ tiết kiệm mỗi năm cho 20  đối tượng người có công, gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Từ năm 2015-2019, số hộ nghèo trên địa bàn phường giảm còn dưới 0,5%; giới thiệu việc làm cho 2.200 lao động. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thưc hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ được công khai, minh bạch; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, vai trò của cấp ủy, người đứng đầu được phát huy, chú trọng công tác đào tạo phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ BCH Đảng bộ đã phục vụ 10  lượt kiểm tra của Quận ủy. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường đã tiến hành kiểm tra, giám sát 26 cuộc về thực hiện 03 chương trình công tác của Quận ủy và 03 kế hoạch của Đảng ủy phường; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới, thực hiện tốt công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động chính trị - xã hội của địa phương…
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Long Biên đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu và nhiều giải pháp thực hiện trên các lĩnh vực: Thu ngân sách hàng năm vượt so với dự toán quận giao từ 3% trở lên. Tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt: 100%. Đến 2025 số lượng hộ nghèo giảm 3/4 so với số lượng hộ nghèo năm 2021 (theo chuẩn nghèo mới). Tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu GĐVH hàng năm bình quân đạt: 88-90%. Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa bình quân hàng năm đạt: 80%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90% dân số. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kết nạp đảng viên mới cả nhiệm kỳ:  25 đảng viên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 85%. Không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ phường hàng năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ phường Long Biên xác định ba khâu đột phá: Tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch lao động từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghệp, dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; tập trung làm tốt công tác giải phong mặt bằng, đảm bảo an ninh, trật tự tạo môi trường thuận lợi nhất để thu hút đầu tư.

Đ/c Nguyễn Ngọc Phan - QUV, Phó bí thư, chủ tịch UBND phường thông qua báo cáo chính trị trình tại Đại hội
Đ/c Nguyễn Văn Chiến - Bí thư đảng ủy khóa XXV trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác của BCH đảng bộ phường khóa XXV

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận biểu dương, ghi nhận, chúc mừng kết quả Đảng bộ phường Long Biên đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục, trong nhiệm kỳ tới đồng chí đề nghị Đảng bộ phường Long Biên cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện đồng thời các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong lề lối làm việc, điều hành của cấp ủy Đảng gắn với vai trò trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tập trung chỉ đạo quyết liệt, đi sâu, đi sát cơ sở để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc; chú trọng công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương chỉ đạo tập trung để góp phần phát triển kinh tế – xã hội, tạo thu nhập cho nhân dân; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an ninh tôn giáo, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, tăng cường công tác quản lý đất đai, kết hợp hài hòa phát triển văn hóa – xã hội với giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, môi trường bền vững; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn xây đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã bỏ phiếu bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới và 08 đồng chí vào đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên thời gian tới.

BCH Đảng bộ phường Long Biên khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Tại phiên họp thứ nhất, đồng chí Nguyễn Ngọc Phan – Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường được tín nhiệm bầu là Bí thư BCH Đảng bộ phường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phiên thứ nhất BCH Đảng bộ phường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các Đại biểu thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử tại Đại hội
Các đại biểu thắp hương tại tượng đài liệt sỹ phường
Chia tay các đồng chí BCH khóa XXV không tham gia BCH khóa XXVI