HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phúc Đồng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 08/05/2020 | 21:16  | Lượt xem: 1999

Trong 2 ngày 07,08/5/2020, Đảng bộ phường Phúc Đồng đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí: Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí trong Tổ chỉ đạo Đại hội của Quận uỷ; đồng chí Chánh Văn phòng Quận uỷ; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt phường qua các thời kỳ và 145 đại biểu chính thức đại diện cho 610 đảng viên trong toàn đảng bộ phường.

Trong phiên chiều ngày 07/5/2020, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch gồm 5 đồng chí; Đoàn thư ký 2 đồng chí và Ban thẩm tra tư cách đại biểu 5 đồng chí. Đại hội đã thông qua chương trình làm việc; Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy phường quán triệt những điểm mới trong Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Tại phiên chính thức ngày 08/5, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ Phường đã trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo nêu rõ, 5 năm qua, với tinh thần và quyết tâm chính trị cao nhất, đánh giá đúng tình hình, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất phù hợp với từng thời điểm, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXII đã đề ra với nhiều kết quả rõ nét trên các lĩnh vực công tác, cụ thể: 14 chỉ tiêu Đại hội Đảng lần thứ XXII đề ra cơ bản đều đạt và vượt, có những chỉ tiêu vượt cao như chỉ tiêu thu ngân sách mỗi năm tăng thu từ 35-48%; 03 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng (Phát triển đảng viên mới đạt 108%; Tỷ lệ đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và chỉ tiêu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: Năm 2015: Đảng bộ được quận công nhận HTTNV, năm 2016: Đảng bộ TSVM, năm 2017, 2018: Đảng bộ đạt TSVM tiêu biểu). Kinh tế phát triển theo đúng định hướng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông được đầu tư đồng bộ, bộ mặt đô thị được cải thiện khang trang hơn, công tác giải phóng mặt bằng từng bước đã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đã từng bước đi vào nề nếp. Các hoạt động văn hoá xã hội đã đi vào chiều sâu, hướng về tổ dân phố bằng nhiều hình thức, phương pháp cụ thể; chú trọng khai thác phát huy các thiết chế văn hoá góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổ chức bộ máy từ phường đến tổ dân phố được sắp xếp tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Năng lực quản lý điều hành của chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đặc biệt là phương thức lãnh đạo của cấp uỷ Đảng có nhiều đổi mới, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu được thể hiện rõ nét. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới.

Tại hội nghị đã có 06 ý kiến tham luận, các ý kiến tập trung vào các nội dung: “Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, chất lượng của Bộ phận một cửa theo mô hình thân thiện gần dân, phục vụ nhân dân”; việc thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp  văn minh”; “Giải pháp thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”…

Ảnh: Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Mạnh Hải -Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Phúc Đồng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Quận ủy nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phúc Đồng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những định hướng phát triển của địa phương nhất là những dự báo về công tác quy hoạch và tốc độ phát triển đô thị trên địa bàn phường. Chú trọng tuyên truyền quy hoạch phân khu N10 và các dự án sẽ triển khai trên địa bàn phường để cán bộ, đảng viên và nhân dân ý thức được cơ hội phát triển cũng như những thách thức mới đặt ra để cùng cộng đồng trách nhiệm quyết tâm trong tổ chức thực hiện. Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội đồng thời với việc xây dựng chính quyền điện tử gắn với thực hiện khâu đột của Quận về công tác cải cách hành chính. Huy động các nguồn lực phát triển văn hóa giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chế độ chính sách, chăm sóc người có công với cách mạng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đảng, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, vai trò trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên...

Ảnh: Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XXIII đã bầu Ban thường vụ Đảng uỷ gồm 05 đồng chí,  bầu Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư Đảng ủy, bầu UBKT Đảng ủy gồm 05 đồng chí, bầu chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Kết quả: đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - tiếp tục được bầu tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Hữu Khanh - trúng cử Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ; đồng chí Nguyễn Quang Toản - tái cử Phó Bí thư Đảng uỷ. Đồng chí Nguyễn Hữu Khanh được bầu là chủ nhiệm UBKT đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 08 đồng chí và 01 đại biểu dự khuyết.

Với sự nhất trí cao, Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với những mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ tới, xây dựng phường Phúc Đồng phát triển toàn diện, đạt chuẩn phường văn minh đô thị.

Một số hình ảnh tại Đại Hội:

Đại hội tiến hành chào cờ
Đ/c Bí thư Quận uỷ tặng hoa chức mừng Đại hội
Ảnh: Ban chấp hành khoá XXIII ra mắt Đại hội
Ảnh: Tặng hoa các đ/c trong Ban chấp hành khoá 22 thôi tham gia BCH khoá mới
Ảnh: Đ/c lãnh đạo quận chụp ảnh lưu niệm với phường