HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Quận ủy dự sinh hoạt chuyên đề điểm tại chi bộ 19, đảng bộ phường Đức Giang
Ngày đăng 19/05/2022 | 09:00  | Lượt xem: 999

Tối ngày 18/5/2022, tại trụ sở NVH tổ dân phố 19, chi bộ 19 tổ chức sinh hoạt chuyên đề điểm với nội dung tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác TTXD, TTĐT, VSMT trên địa bàn tổ dân phố. Dự sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy; cùng các đồng chí Ủy viên ban chấp hành đảng bộ, bí thư chi bộ tổ dân phố trực thuộc và toàn thể đảng viên chi bộ 19.

Thực hiện Kế hoạch 108-KH/QU ngày 25/2/2022 của Quận ủy về thực hiện Đề án 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Nghị quyết chuyên đề số 35-NQ/ĐU ngày 26/2/2022 của Đảng ủy phường về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quản lý TTĐT, xây dựng phường văn minh đô thị; Chi bộ 19 xây dựng và tổ chức sinh hoạt chuyên đề: tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác TTXD, TTĐT, VSMT trên địa bàn tổ dân phố.

Thay mặt cấp ủy, đồng chí Lê Hồng Thụy trình bầy dự thảo Nghị quyết tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác TTXD, TTĐT, VSMT trên địa bàn tổ dân phố. Dự thảo nghị quyết đã đánh giá khái quát tình hình TTXD, TTĐT, VSMT trên địa bàn tổ dân phố; bám sát chủ đề công tác năm, nhiệm vụ chính trị của địa phương, chi bộ đã tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác TTXD, TTĐT, VSMT, nếp sống văn minh đô thị, đại đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tổ dân phố tích cực tham gia thực hiện và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác quản lý ngày càng tốt hơn về TTXD, TTĐT, vệ sinh môi trường, bộ mặt đô thị đã có sự thay đổi căn bản, chuyển biến tích cực rõ nét hơn; ý thức trách nhiệm về xây dựng và quản lý đô thị văn minh của đại đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng lên; hệ thống chính trị của tổ dân phố, các liên gia cơ bản đã hiểu rõ trách nhiệm tham gia xây dựng, ý thức tự quản trong nhân dân. Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết cũng đánh giá công tác tự quản về TTĐT trong tổ dân phố, các liên gia và gia đình còn nhiều thiếu sót, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực tham gia xây dựng ý thức tự quản đô thị, công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở chưa thực sự phát huy hiệu quả. Việc giữ gìn VSMT, bảo vệ môi trường của một số bộ phận nhân dân chưa cao, còn hiện tượng vứt rác ra đường, ra gốc cây, chân cột điện, vứt rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định. Dự thảo nghị quyết đã đề ra 9 nhiệm vụ giải pháp để lãnh đạo tổ chức thực hiện. Tại hội nghị sinh hoạt chuyên đề đã có 06 ý kiến phát biểu, tham luận, đóng góp rất tâm huyết cho việc hoàn chỉnh nội dung sinh hoạt chuyên đề, để chi bộ thống nhất ban hành Nghị quyết chuyên đề tăng cường lãnh đạo công tác TTXD, TTĐT, vệ sinh môi trường trên địa bàn tổ dân phố. Thay mặt chi bộ, đồng chí Bí thư tóm tắt và kết luận giao nhiệm vụ cụ thể cho tổ dân phố, ban CTMT và các chi hội đoàn thể, đảng viên để tổ chức thực hiện. Hội nghị đã biểu quyết 100% đảng viên thống nhất thông qua nghị quyết chuyên đề.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy phường đã chủ động cụ thể hóa kế hoạch 108 của Quận ủy; thành lập tổ chỉ đạo; hướng dẫn, định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề; chỉ đạo tổ chức làm điểm tại chi bộ 19 để rút kinh nghiệm chung. Đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng công phụ và lựa chọn nội dung chuyên đề trúng, đúng với thực tế để thảo thuận, thống nhất ban hành nghị quyết chuyên đề của chi bộ 19.

Sau hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy chủ trì nội dung rút kinh nghiệm để tổ chức triển khai có hiệu quả, chất lượng trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh của hội nghị: