HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

UBND phường Thượng Thanh đối thoại với các hộ gia đình thuộc TDP số 13 về công tác GPMB
Ngày đăng 20/03/2021 | 02:35  | Lượt xem: 8865

Ngày 17/3/2021, UBND phường Thượng Thanh tổ chức đối thoại với 14 hộ gia đình thuộc TDP số 13 về công tác GPMB thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13.5m dọc đường tàu từ đường Lý Sơn đến đường 40m quy hoạch hoạch phường Thượng Thanh, Đức Giang, quận Long Biên.

Chủ trì hội nghị đồng chí Hoàng Văn Lực – PBT, Chủ tịch UBND phường; dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận; đồng chí Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch MTTQ phường; đồng chí Bùi Quang Cự - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường; các cán bộ chuyên môn phường; đại diện lãnh đạo tổ dân phố 13 và đại diện của 14 hộ gia đình thuộc tổ dân phố 13 nằm trong chỉ giới GPMB thực hiện dự án.

Tại hội nghị, các hộ dân đã trình bày ý kiến chưa nhất trí với đơn giá bồi thường đất ở và việc bố trí tái định cư bằng nhà ở chung cư tại huyện Đông Anh.

Đồng chí đại diện UBND phường và đại diện Ban quản lý dự án quận đã viện dẫn các văn bản pháp lý liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Căn cứ Nghị định số 47/NĐ-UBND ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND Thành phố Hà Nội "Ban hành quy định các nội dụng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội"; Căn cứ Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án: “Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13.5m dọc đường tàu từ đường Lý Sơn đến đường 40m quy hoạch, phường Thượng Thanh, quận Long Biên” Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ; Thông báo số 8545/TB-STC ngày 29/12/2019 của Sở Tài chính thành phố Hà Nội về đơn giá bồi thường, hỗ trợ các loại cây, hoa màu, sản lượng cá phục vụ công tác GPMB.

Hội nghị đối thoại với các hộ dân thuộc tổ 13 về công tác GPMB

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của các hộ dân và giải trình của đơn vị chuyên môn đồng chí Hoàng Văn Lực – PBT, Chủ tịch UBND phường kết luận :

Công tác bồi thường, thu hồi đất, GPMB xây dựng các công trình trên địa bàn phường Thượng Thanh luôn được tổ chức thực hiện theo đúng qui định của Thành phố và sự đồng thuận của nhân dân, nhiều hộ gia đình đã tích cực, đồng tình ủng hộ nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Tuy nhiên hiện nay cũng còn một số hộ dân chưa đồng tình trong đó có 14 hộ của tổ dân phố 13. UBND phường tổ chức hội nghị đối thoại để lắng nghe ý kiến mà các hộ còn băn khoăn và đại diện Ban quản lý dự án quận đã giải trình, phân tích các qui định của pháp luật và luật đất đai; tất cả các ý kiến của các hộ UBND phường tiếp thu báo cáo các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Đồng chí khẳng định trên cơ sở qui định của pháp luật, UBND phường xác định rõ trách nhiệm, đúng thẩm quyền, triển khai các văn bản về thu hồi đất GPBM theo đúng trình tự thủ tục qui định của pháp luật. Tất cả các ý kiến của các hộ UBND phường tiếp thu báo cáo các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.

Đồng chí Hoàng Văn Lực – PBT, Chủ tịch UBND phường kết luận buổi làm việc