HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Ban thường vụ Quận ủy làm việc với phường Long Biên về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
Ngày đăng 20/01/2021 | 15:41  | Lượt xem: 2180

Ngày 19/01/2021, tại phòng họp 1, Ban thường vụ Quận ủy làm việc với đảng ủy phường Long Biên về kết quả công tác năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Long Biên; các đồng chí Thường vụ Quận ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban của quận; Thường trực Đảng ủy - HĐND - lãnh đạo UBND, cán bộ chuyên môn phường.

Thay mặt phường Long Biên, đồng chí Nguyễn Ngọc Phan – Quận ủy viên, Bí thư Đảng uỷ phường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền phường đã đạt được trong năm 2020; việc triển khai thực hiện các chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của Quận ủy giai đoạn 2020 -2025 và năm 2021; tiến độ thực hiện các dự án và kiến nghị đề xuất của phường trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phan – Quận ủy viên, Bí thư Đảng uỷ phường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền phường đã đạt được trong năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Theo đó, năm 2020, toàn Đảng bộ, chính quyền, UB MTTQ và các tầng lớp nhân dân trong phường đã tổ chức thành công 18/18 Đại hội chi bộ, Đại hội XXVI của Đảng bộ phường đảm bảo đúng Đề án đã được phê duyệt, đúng quy định của Đảng. 12/12 tổ dân phố tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 -2020Phường thực hiện thành công việc sáp nhập 8 TDP thành 4 tổ theo Quyết định số 886/QĐ- UBND ngày 27/2/2020 của UBND thành phố Hà Nội và Đề án 15-ĐA/QU, ngày 17-9-2019 về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên”: hoàn thành việc sắp xếp 7 cán bộ bán chuyên trách kiêm nhiệm 9 chức danh, 04 Bí thư chi bộ kiêm Trưởng BCTMT, 01 Bí thư kiêm Tổ trưởng TDP. Thực hiện nghiêm chỉ đạo, nắm chắc tình hình, diễn biến, kịp thời có những giải pháp hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt: 19.885.177.001 đồng đạt 87%; trong đó ngân sách phường được hưởng ước: 11.915.379.221 đồng đạt 102%; Tổng chi ngân sách phường ước đạt: 10.144.992.938/11.492.300.000đ bằng 88% kế hoạch pháp lệnh và đạt 98,4% sau điều chỉnh bổ sung. Thực hiện tốt việc thực hiện giảm đàn gia súc trong khu dân cư trên địa bàn phường 5/6 hộ. Tỷ lệ gia đình đạt văn hoá 91,95%; Tỷ lệ tổ dân phố văn hoá 8/12 tổ đạt 66,66%. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc người có công, các đối tượng BTXH...được quan tâm thực hiện đúng đối tượng, kịp thời. Giảm nghèo 7/7 hộ, trên địa bàn phường không còn hộ nghèo. MTTQ và các đoàn có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. 100% các phần mềm, ứng dụng được vận hành, sử dụng đúng quy trình. Hàng tháng tin bài trên Website phường được đăng tải đầy đủ đảm bảo chất lượng, tiêu chí thực hiện mô hình cơ quan điện tử. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định. 12 dự án GPMB triển khai đảm bảo trình tự, dân chủ, khách quan… Năm 2021, ngoài những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, phường Long Biên cũng kiến nghị với quận 2 nhóm nội dung chính tập trung về công tác đầu tư xây dựng cơ bản (5 mục) và công tác QLĐT, VSMT (8 mục).

Sau khi nghe báo cáo, đã có 10 ý kiến của các đồng chí đại diện các phòng, ban của quận để làm rõ hơn về những kết quả và khó khăn cũng như tồn tại của phường trong năm 2020.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó bí thư, Chủ tịch UBND quận phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy ghi nhận kết quả và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND-UBND, các ban ngành đoàn thể phường trong năm 2020. Đồng chí cũng nhấn mạnh năm 2021, phường còn rất nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể của phường cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm, đặc biệt trong công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị; thực hiện tốt chủ đề của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; chủ đề của quận Long Biên “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”. Chủ động xây dựng kế hoạch theo biểu ngang, phân loại theo thứ tự ưu tiên để giải quyết dứt điểm các tồn tại của năm 2020 và thực hiện hiệu quả các kế hoạch theo 03 chương trình công tác của quận trong năm 2021; đồng thời đồng chí cũng đề nghị các đồng chỉ Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, lãnh đạo UBND, các phòng ban của UBND Quận quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để phường Long Biên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy kết luận hội nghị