các đơn vị hiệp quản

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ HIỆP QUẢN

 

STT

TÊN ĐƠN VỊ

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

1

Chi cục thuế

Ông Nguyễn Văn Phong  – Chi cục Trưởng

38.757.718

2

Kho bạc nhà nước

Ông Nguyễn Văn Nam – Giám đốc

38.759.459

3

Bảo hiểm xã hội

Lê Thị Kim Thúy – Giám đốc

36.501.299

4

Hạt quản lý đê số 5

Ông Trần Quốc Vinh – Hạt trưởng

38.756.585

5

Điện lực Long Biên

Ông Hoàng Minh Giang – Giám đốc

0903.441.238

6

Đội thanh tra GTVT

Ông Nguyễn Quang Lượng – Đội trưởng

38.730.514

7

Công ty CP MTĐT Gia Lâm

Ông Dương Mạnh Lương – Giám đốc

0914.339.098

8

Đội quản lý thị trường số 16

Ông Nguyễn Tiến Vũ – Đội trưởng

0939.866.688

9

Ngân hàng chính sách xã hội

Ông Nguyễn Thanh Lâm – Giám đốc

36.500.632

10

Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy

Ông Nguyễn Minh Hải – Trưởng phòng

0903.475.788
11 Trung tâm Y Tế Ông Nguyễn Minh Quốc - Phó Giám đốc PT 0243.8725.777