Thông tin Bảo hiểm xã hội quận Long Biên

Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN
Ngày đăng 14/10/2022 | 15:25  | Lượt xem: 259

Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN tính đến tháng 09/2022

- Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng đến dưới 6 tháng (tính đến hết tháng 09/2022). Chi tiết xem tại đây

- Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 6 tháng trở lên (tính đến hết tháng 09/2022), Chi tiết xem tại đây.