Thông tin Bảo hiểm xã hội quận Long Biên

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN
Ngày đăng 14/03/2023 | 08:36  | Lượt xem: 306

Danh sách các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tính đến tháng 2/2023

Danh sách các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng (tính đến hết tháng 2/2023). Chi tiết xem tại đây