Thông tin Bảo hiểm xã hội quận Long Biên

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN
Ngày đăng 18/01/2023 | 14:19  | Lượt xem: 392

Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN tính đến tháng 12/2022

- Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 2 tháng (tính đến hết tháng 12/2022). Chi tiết xem tại đây