Thông tin Bảo hiểm xã hội quận Long Biên

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN
Ngày đăng 12/09/2022 | 12:57  | Lượt xem: 433

Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN (tính đến tháng 08/2022)

- Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng đến dưới 6 tháng (tính đến hết tháng 08/2022). Chi tiết xem tại đây

- Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 6 tháng trở lên (tính đến hết tháng 08/2022), Chi tiết xem tại đây.