Thông tin Bảo hiểm xã hội quận Long Biên

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN
Ngày đăng 10/06/2022 | 16:04  | Lượt xem: 2010

Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN (tính đến tháng 05/2022)

- Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng đến dưới 6 tháng (tính đến hết tháng 05/2022). Chi tiết xem tại đây

- Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 6 tháng trở lên (tính đến hết tháng 05/2022), Chi tiết xem tại đây.