Thông tin Bảo hiểm xã hội quận Long Biên

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN
Ngày đăng 11/05/2022 | 15:50  | Lượt xem: 904

Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN (tính đến tháng 04/2022)

- Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng đến dưới 6 tháng (tính đến hết tháng 04/2022). Chi tiết xem tại đây

- Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 6 tháng trở lên (tính đến hết tháng 04/2022), Chi tiết xem tại đây.