các bài viết chuyên sâu

Kết quả và kinh nghiệm của Đảng ủy phường Thượng Thanh trong chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ngày đăng 15/09/2022 | 10:15  | Lượt xem: 347

Thực hiện Công văn số 1301-CV/QU ngày 15/6/2022 của Quận ủy Long Biên, Kế hoạch số 92-KH/ĐU ngày 15/7/2022 của Đảng ủy phường Thượng Thanh về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2022 - 2025, các chi bộ trực thuộc đã tích cực triển khai chuẩn bị cho Đại hội một cách đồng bộ. Tính đến hết ngày 07/09/2022, 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy phường Thượng Thanh đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo đúng quy định và Điều lệ Đảng.

Đảng bộ phường Thượng Thanh hiện có 29 chi bộ trực thuộc, trong đó có 16 chi bộ khu dân cư, 10 chi bộ trường học, 01 chi bộ Quỹ tín dụng và 01 chi bộ Công an với tổng số hơn 1200 đảng viên. Để các chi bộ tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch đề ra, thời gian qua Đảng ủy phường Thượng Thanh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kế hoạch và tập trung hướng dẫn cho các chi bộ trình tự tiến hành tổ chức Đại hội. Đồng thời chọn chi bộ tổ dân phố 11 tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đã đảm bảo các yêu cầu phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao trách nhiệm, tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong hệ thống chính trị. Nội dung các văn kiện đại hội có sự chuẩn bị chu đáo, công tác điều hành đại hội đảm bảo quy trình, quy chế bầu cử trong Đảng. Thời gian tiến hành tổ chức đại hội phù hợp; công tác hậu cần bảo đảm an toàn, chu đáo. Công tác nhân sự chuẩn bị kỹ, được sự tín nhiệm cao của đại hội, bầu đủ, bầu đúng số lượng, có chất lượng, đạt được yêu cầu về cơ cấu. Ưu điểm của các chi bộ trong công tác chuẩn bị đại hội là tinh thần đoàn kết, dân chủ và quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của đảng viên. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng.

Tại đại hội các chi bộ đã đánh giá đầy đủ những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020  - 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025; thông qua báo cáo kiểm điểm của chi uỷ chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm và hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội cũng đã tiếp thu các ý kiến phát biểu, thảo luận của đại biểu đóng góp về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác lãnh đạo đoàn thể. Các đại biểu đã chỉ ra những mặt đạt được, những hạn chế và đã đề xuất những giải pháp thiết thực để nhiệm kỳ tới thực hiện đạt kết quả tốt hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội các chi bộ, các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ phường đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của các chi bộ và biểu dương những thành tích mà các chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các chi bộ và đặc biệt đã chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm làm cơ sở để các chi bộ bổ sung vào giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, đại hội đã làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, đến ngày 07/9/2022 đại hội các chi bộ đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đúng theo quy định. Các chi bộ đã bầu Chi uỷ, Bí thư và Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đạt yêu cầu đề ra. Đây là những đồng chí tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, năng lực và trình độ để lãnh đạo và thực hiện thành công Nghị quyết mà đại hội đề ra. Từ đó, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng chi bộ thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Qua kỳ đại hội, đảng ủy phường Thượng Thanh rút ra những kinh nghiệm, đó là :

Một là, Đảng ủy phường chỉ đạo sát sao trong công tác tổ chức đại hội chi bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Ủy viên thường vụ và đảng ủy viên phụ trách các chi bộ để theo dõi, hướng dẫn các chi bộ tổ chức đại hội theo đúng Điều lệ Đảng.

Hai là, các cấp ủy đảng phải tự giác, chủ động nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên trước khi triển khai quán triệt đến tận đảng viên; kịp thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy viên chỉ đạo đại hội; tổ chức tốt việc đại hội điểm chi bộ để rút kinh nghiệm chung.

Ba là, công tác chuẩn bị văn kiện phải thật sự chu đáo, đúng quy trình hướng dẫn, đánh giá sát đúng với tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, chỉ ra được những mặt hạn chế, yếu kém, phân tích làm rõ nguyên nhân, đề ra những giải pháp cụ thể, xây dựng phương hướng, chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ mới phải bám sát chỉ tiêu, nghị quyết của cấp ủy cấp trên.

Bốn là, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải thực hiện đúng quy trình, quy định, bảo đảm tiêu chuẩn, quan điểm của Chỉ thị 35-CT/TW, cơ cấu hợp lý. Kiên quyết không cơ cấu vào cấp ủy khóa mới những cán bộ, đảng viên có uy tín thấp, năng lực công tác hạn chế, đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Những kết quả trên, đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Thượng Thanh nhiệm kỳ 2022- 2025 đã thành công tốt đẹp. Qua tổng kết. Đảng ủy phường đã tuyên dương và khen thưởng 11 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích trong công tác đại hội chi bộ. Với tinh thần và trách nhiệm cao, Cấp uỷ các chi bộ cùng toàn thể đảng viên sẽ phấn đấu đạt được những thành tích cao hơn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã đề ra.

Một số hình ảnh đại hội các chi bộ :

Đại hội chi bộ tổ dân phố 11, chi bộ đại hội điểm của đảng bộ

Đại hội chi bộ tổ 8

Đại hội chi bộ tổ 20

Đại hội chi bộ tổ 30

Đại hội chi bộ tổ 4

Đại hội chi bộ Trường THCS Thượng Thanh

Đại hội chi bộ Quỹ tín dụng