các bài viết chuyên sâu

Kết quả nổi bật về công tác dân vận gắn với nhiệm vụ Quốc phòng quân sự phường Thạch Bàn quý I năm 2023
Ngày đăng 28/03/2023 | 07:58  | Lượt xem: 352

Phường Thạch Bàn có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong khu vực phòng thủ hướng Đông Nam của quận Long Biên. Địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, có vị trí quan trọng trong công tác quốc phòng an ninh của Quận. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được giữ vững, ổn định

Thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Quận uỷ, UBND quận Long Biên về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn quận Long Biên năm 2023. Ban CHQS phường chủ động tham mưu với Đảng ủy– UBND phường xây dựng Nghị quyết, Kế hoạch hoạch về lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2023. Hướng theo chủ đề của quận “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập quận”, Ban CHQS phường chủ động phối hợp với MTTQ các ngành, đoàn thể chính trị xã hội, công an phường, cấp ủy chi bộ, tổ trưởng 16 tổ dân phố, vận động cán bộ đảng viên và nhân dân luôn đồng thuận, đoàn kết và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Quân sự - quốc phòng địa phương. Các chi tiêu nhiệm vụ trong 3 tháng đầu năm kết quả đạt được đó là: 

Ảnh Giấy khen phường Thạch Bàn có thành tích trong công tác
tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023

        

Ảnh: giấy khen phương Thạch Bàn có thành tích trong công tác phong không nhân dân năm 20232

Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường; Đồng thời kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ cấp phường vững chắc; xây dựng, tổ chức biên chế lực lượng dân quân đúng chỉ tiêu quận giao; Làm tốt công tác vận động, giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng dân quân thực hiện gắn với nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, trong dịp cao điểm như“Tết Nguyên đán Quý Mão”; Lễ Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam”.

Ảnh: Lực lượng dân quân phường Thạch Bàn đạt giải nhất
trong hội thi giáo án bài giảng chính trị năm 2023 

 Lực lượng dân quân phường phối hợp với các lực lượng tham gia tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân về thực hiện văn minh đô thị, chỉnh trang đô thị trên tuyến đường Thạch Bàn, đường Bát Khối, tuyến phố Ngọc Trì (đặc biệt tại khu vực chợ Thạch Bàn). Tham mưu với cấp ủy, chính quyền hoàn thành chương trình luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của địa phương 1 bên 2 cấp khi có tình huống về quốc phòng, an ninh năm 2023 đảm bảo đúng chương trình theo kế hoạch của quận, sát với yêu cầu thực tế của địa phương; công tác bảo quản vũ khí trang bị, công trình quốc phòng trên địa bàn được đảm bảo đúng quy định. Phối hợp cùng MTTQ các ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ.

Ảnh lực lượng dân quân phối hợp tham gia tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện nếp sông văn minh đô thị 

        

Ảnh: Lực lượng dân quân phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện nếp sông văn minh đô thị 

Kết quả hoàn thành 100% chỉ tiêu quận giao (đạt 07/07 thanh niên nhập ngũ) được UBND quận tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc trong nhiệm vụ tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ năm 2023; Đồng thời tiếp nhận 05 quân nhân, hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ về địa phương, Ban CHQS phường phối hợp với bộ phận chính sách xã hội tổ chức hội nghị gặp mặt giới thiệu việc làm do cho 05 quân nhân, đến thời điểm này 3 đồng chí đã có việc làm ổn định, 2 đồng chí tham gia lớp học nghề tại các nhà trường công lập. Đây là việc làm hàng năm, thường xuyên luôn được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền phường cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự được xuất ngũ về có việc làm, ổn định đời sống, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội theo chủ đề của quận năm 2023.

Ảnh lực lượng dân quân phường tham gia hội thi mô hình học cụ năm 2023

Làm tốt công tác chuẩn bị tham gia hội thi giáo án, bài giảng, sáng kiến mô hình học cụ mô hình học cụ huấn luyện Dân quân. Kết quả đạt giải Nhất trên 14 phường. Hoàn thành 100% chỉ tiêu đào tạo nguồn sỹ quan dự bị, bổ túc huấn luyện cán bộ phân đội thuộc quyền; làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo về mọi mặt các nội dung, quy chế của Hội thi và tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023 do Đảng ủy quân sự quận tổ chức. Kết quả đạt giải Nhất, đây là nội dung chuyên đề nằm trong chương trình tuyên truyền, giáo dục chính trị năm 2023 cho đối tượng là lực lượng dân quân của phường.

Thời gian tới, xây dựng lực lượng dân quân luôn được bảo đảm số lượng, chất lượng. Làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ dân quân phường được tập trung, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, ý thức và trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sỹ dân quân trong tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước....

Ảnh: Lưc lượng dân quan phường thạch bàn nhận giấy khen có thành tích
trong công tác tuyên chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Thực hiện tốt trong tuyên truyền về văn minh đô thị, phòng chống cháy, nổ, cứu hộ cứu nạn, phối hợp với công an phường tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Chủ động trong các tình huống sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ phường vững mạnh.

Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào những thành tích chung của địa phương trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh- quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay trên địa bàn phường./.

]]>