các bài viết chuyên sâu

Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Phúc Đồng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo
Ngày đăng 23/11/2020 | 09:05  | Lượt xem: 957

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Năm 2020 dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ phường. MTTQ các đoàn thể phường Phúc Đồng đã xác định rõ công tác xoá đói giảm nghèo trên địa bàn phường là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.Vì thế ngay từ đầu năm  Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng, cùng các đoàn thể đã chủ động tham mưu với cấp ủy xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng ban ngành đoàn thể để thực hiện nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chung tay làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng với chức năng, nhiệm vụ của mình đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế, chủ động phối hợp triển khai, lồng ghép các nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - Xây dựng đô thị văn minh". Gắn với chương trình xóa nghèo năm 2020 của UBND quận Long Biên. Trên cơ sở đó Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng và các ngành đoàn thể đã chỉ đạo sâu xuống các chi hội đoàn thể tổ dân phố rõ người rõ việc, rõ đối tượng nhằm đảm bảo không sót đối tượng trong quá trình tổ chức thực hiện. Mặt khác với các đợt quyên góp ủng hộ đột xuất do Trung ương và Thành phố phát động. Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng và các đoàn thể đều xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo phường  để ban hành thư kêu gọi tuyên truyền vận động tới các cơ quan doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn phường tích cực tham gia xây dựng quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa. Năm 2020 Ban vận động quĩ vì người nghèo phường Phúc Đồng đã vận động ủng hộ được 96.790.000đ; Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng đã tổ chức tặng quà hộ nghèo nhân dịp tết nguyên đán Canh Tý 2020; Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong phòng chống dịch covid-19 ; Hỗ trợ các cháu học sinh con hộ nghèo, cận nghèo kinh phí mua đồ dùng học tập năm học mới 2020 - 2021; Tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo trong dịp tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020; kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).
Từ đầu năm 2020 đến nay Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng cùng các tổ chức thành viên, các Ban CTMT tổ dân phố đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả, những việc làm cụ thể để trợ giúp các hộ phát triển kinh tế góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững như  hỗ trợ  đoàn viên hội viên, hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn của Ngân hàng Chính sách để phát triển sản xuất, ổn định đời sống, Hội CCB; Hội Liên phụ nữ  phối hợp với Ngân hàng chính sách đã cho vay vốn trên 300 hộ với số tiền trên 16 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Ngoài những việc làm trên các tổ dân phố đã tuyên truyền vận động các cá nhân, tập thể thực hiện mô hình cộng đồng chung sức giúp nhau giảm nghèo bền vững bằng những hành động thiết thực 8 Ban CTMT  tổ dân phố đã giúp đỡ 8 hộ nghèo, mỗi hộ 100,000đ/1 tháng, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội CCB giúp đỡ 01 hộ với số tiền là 800.000 đồng/1 tháng.

Tặng quà tết nguyên đán Canh Tý năm 2020

Năm 2020, UBND phường Phúc Đồng đã xây dựng phương án hỗ trợ giúp thoát nghèo tiến tới trong năm 2021 trên địa bàn phường không có hộ nghèo, từ quỹ "Vì người nghèo" và vận động từ các nguồn xã hội hoá. vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân giúp đỡ bằng vật chất lẫn tinh thần cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, người tàn tật, người già cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện tốt hơn để họ vươn lên trong cuộc sống. Việc hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn mà còn giúp đỡ đột xuất các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nguồn quỹ đã được sử dụng công khai, minh bạch, đúng mục đích và đúng đối tượng cần giúp đỡ, tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội. Có thể nói, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2020. Ban vận động quĩ vì người nghèo phường Phúc đã xét hỗ trợ 08 hộ nghèo được nhận trợ giúp thoát nghèo với số tiền 12.000.000đ/hộ nghèo. Nội dung trên đã mang lại hiệu quả thiết thực, ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ người nghèo về vật chất mà đã khơi dậy tinh thần cộng đồng, trách nhiệm, kêu gọi sức mạnh của mọi tấm lòng cùng giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống, tạo thêm nguồn lực để chăm lo cho người nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện bảo đảm an sinh xã hội, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, đóng góp đáng kể vào công cuộc xóa nghèo trong năm 2020 tại địa phương.

Hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo năm 2020