các bài viết chuyên sâu

Phường Phúc Đồng với công tác đền ơn đáp nghĩa
Ngày đăng 26/07/2016 | 13:41  | Lượt xem: 1444

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) nhằm tri ân, chia sẻ, động viên, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân chăm sóc tốt hơn về vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng.

Ngay từ đầu năm 2016, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân phường Phúc Đồng  đã tập trung đẩy mạnh công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công. Đây cũng là nhiệm vụ thường xuyên và cũng là dịp thể hiện sự tri ân của cán bộ, nhân dân trong phường đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Hiện trên toàn phường có 131 gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trong đó có 109 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng, bao gồm; 01 Mẹ Việt Nam anh hùng; 51 các đồng chí thương binh, bệnh binh; 33 người hưởng ưu đãi tuất liệt sỹ; 9 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 3 người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 06  người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, 03 người hưởng tuất Tiền khởi nghĩa, tuất thương binh, bệnh binh mất sức lao động 61% trở lên. Nhiều đồng chí vừa là thương binh, bệnh binh và bị nhiễm chất độc hóa học. Với mục đích thông qua các hoạt động về công tác chăm sóc Người có công với Cách mạng nhằm phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"; nâng cao nhân thức trong nhân dân về các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", nhằm thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với Cách mạng trên địa bàn; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm, của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đặc biệt là quan tâm góp phần chăm lo đến đời sống các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và người có công trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phúc Đồng đã có nhiều hoạt động thiết thực, như: thường xuyên tổ chức thăm hỏi động viên người có công, thân nhân gia đình liệt sỹ khi ốm đau, bệnh tật; tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí định kỳ cho người có công; tiến hành rà soát, sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình người có công; Hàng năm phường đã tổ chức chu đáo các hoạt động thăm hỏi, động viên trao tặng quà tết nguyên đán của các cấp tới người có công. Triển khai có hiệu quả kế hoạch vận động quỹ đện ơn đáp nghĩa với kinh phí 46.000.000 đ đạt 100% kế hoạch. Kết quả, 7 tháng đầu năm 2016, đã thăm hỏi và tặng 405 xuất quà các cấp đến gia đình chính sách, người có công với cách mạng với tổng số tiền là 153.000.000đ; chi trả trợ cấp thường xuyên cho 109 đối tượng chính sách thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, thân nhân người có công với tổng số tiền: 953.713.682đ; Cấp phát 318 thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách, người có công; 06 thẻ xe buyt miễn phí cho người có công; cấp đổi 16 mã thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng sau cách mạng sang mã thẻ thân nhân người có công; 02 đơn xin xác nhận người có công; 01 đơn xin sao lục hồ sơ người có công; cấp mới 6 Giấy chứng nhận Người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Hỗ trợ đột xuất, thăm hỏi, động viên gia đình và phúng viếng 09 đồng chí sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp- Lữ đoàn 918 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ với tổng số tiền 14.500.000đ; Thăm hỏi, phúng viếng 01 cán bộ tiền khởi nghĩa với số tiền 500.000đ; Tiếp nhận 01 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tuất liệt sỹ cho thân nhân chủ yếu liệt sỹ Lê Kiêm Toàn; Rà soát và lập danh sách 49 người có công được hưởng chế độ điều dưỡng trong năm 2016. (Trong đó, có 5 người có công được hưởng chế độ 01 năm/lần; 42 người hưởng chế độ 2 năm/lần). Đã mời được 12 người có công đi điều dưỡng tại các Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Hà Nội; Tiếp nhận được 11 giấy xác nhận học đường của con người có công đang học tại các trường học; tiến hành rà soát, điều tra và tổng hợp 67 phiếu thông tin liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ, phần mộ liệt sỹ. Trong đó, có 29 liệt sỹ đã có mộ và 38 liệt sỹ chưa tìm thấy mộ; 13 liệt sỹ chưa có mã quản lý hồ sơ cấp Bộ, Thành phố; 04 liệt sỹ không còn thân nhân thực hiện giám định ADN.

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016), Đảng bộ, chính quyền phường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như thăm hỏi, tặng quà tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bút, tổ chức hội nghị gặp mặt tặng quà của các cấp đến gia đình chính sách, người có công với tổng số tiền là: 126.800.000đ; tổ chức các đoàn đi thăm, viếng nghĩa trang Dốc Lã,…. Qua đó, đã góp phần thể hiện sự tri ân của Đảng, chính quyền cùng nhân dân địa phương với công tác đền ơn, đáp nghĩa.

Bên cạnh đó, phong trào toàn dân chăm sóc nuôi dưỡng thương  binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng trên địa bàn phường tiếp tục được xã hội hóa, thể hiện tình cảm sâu nặng, trách nhiệm của mọi người dân đối với gia đình chính sách. Các cấp, các ngành đã thường xuyên phối hợp với các đoàn thể, tổ dân phố, các tổ chức kinh tế, xã hội để vận động đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài phường cùng chung tay chăm sóc, giúp đỡ các gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Phong trào đã phát triển sâu rộng thu hút được nhiều người sẵn sàng hăng hái tham gia với tinh thần và ý thức trách nhiệm cao. Đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của gia đình chính sách, người có công ngày được nâng cao và hiện trên địa bàn phường Phúc Đồng không có gia đình chính sách, người có công nào thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Nhiều thương binh, bệnh binh thể hiện rõ quyết tâm và nghị lực, thực hiện tốt lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh "Thương binh tàn nhưng không phế ", đã trở thành những người làm kinh tế giỏi, chủ doanh nghiệp, luôn gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo./.