các bài viết chuyên sâu

Đoàn phường Long Biên với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, phụ trách Đội.
Ngày đăng 21/07/2016 | 16:33  | Lượt xem: 3279

Chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và phụ trách Đội thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng và Bác Hồ đã tin tưởng giao cho Đoàn thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh ngay từ những ngày đầu thành lập.

Trải qua các nhiệm kỳ của Đại hội, tổ chức Đoàn thanh niên đã khẳng định sâu sắc vai trò của mình đối với các hoạt động chăm sóc, giáo dục lớp măng non của đất nước.

Nhận thấy tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng - lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự phát triển của quê hương, những năm qua, Ban chấp hành đoàn phường đã tập trung chỉ đạo xây dựng Đội vững mạnh cả về tổ chức và hoạt động để thiếu nhi có được môi trường học tập, rèn luyện, vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn và phát triển toàn diện.

Trọng tâm công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường xác định trong năm 2016 là: Tăng cường giáo dục truyền thống; mở rộng mô hình hỗ trợ học tập, rèn luyện; nâng cao hiệu quả các hình thức giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi khuyết tật; chú trọng phối hợp, xã hội hoá nguồn lực cho hoạt động Đội; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, đào tạo cán bộ phụ trách thiếu nhi cả trong trường học và địa bàn dân cư. Trên cơ sở đó, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và đẩy mạnh cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu", phong trào "Thi đua làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, giành danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ" đã được triển khai tới các chi đội, liên đội với hình thức đa dạng, phong phú, ngày càng đi vào chiều sâu.

Công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống được tổ chức dưới nhiều hình thức, nội dung giáo dục sâu sắc. Việc xây dựng tủ sách, nhật ký "Bác Hồ với thiếu nhi", tổ chức các buổi sinh hoạt "Tự hào truyền thống Đội ta", "Yêu Sao, yêu Đội", "Khăn quàng thắm mãi vai em", "Hành trình về nguồn", phát động các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" đã góp phần bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm trong sáng, hình thành nếp sống đẹp cho mỗi thiếu nhi.

Trong năm 2016, Đoàn phường có 25 công trình "Vì đàn em thân yêu", trị giá gần 15.000.000đ. Thông qua cuộc vận động đã có 10 địa chỉ tình nghĩa được thăm hỏi, động viên, hơn 500 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Sơn La được tặng đồ dùng học tập, quần áo. Cuộc vận động đã tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên tham gia các công trình, phần việc vì đàn em, kịp thời động viên, khích lệ, thắp sáng niềm tin cho thiếu nhi trong học tập và cuộc sống.

Bên cạnh việc tổ chức cho thiếu nhi tham gia các hoạt động nhằm trang bị kỹ năng sống, Đoàn Thanh niên luôn quan tâm phát động phong trào thi đua học, rèn luyện. Từ những sáng kiến, hoạt động hữu ích như: "Giờ học tốt', "Tuần học tốt"; "Tháng học tốt", "Bông hoa điểm 9,10", "Đôi bạn cùng tiến", nhặt được của rơi, trả người đánh mất, kỹ năng giao tiếp, ứng xử ... đã góp phần chuyển biến tích cực kết quả giáo dục của thiếu nhi.

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi trong dịp hè được chú trọng gắn giữa hoạt động phát triển năng khiếu, trang bị kiến thức pháp luật với hướng dẫn cho thiếu nhi ôn luyện văn hoá. Lực lượng chủ yếu trong tổ chức các hoạt động hè là đoàn viên thanh niên.Ngoài những nội dung tổ chức hoạt động hè như: Thể dục nhịp điệu thiếu niên, nhi đồng, ca khúc măng non, múa hát tập thể, đá bóng có trên 1.400 các em tham gia. Năm nay với sự đổi mới, sáng tạo, đoàn phường đã tham mưu với Ban chỉ đạo hè phường tổ chức: Sân chơi cuối tuần, lớp học tiếng Anh….thu hút them nhiều các em thiếu niên, nhi đồng tham gia. Thông qua các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, thiếu nhi được bồi dưỡng về tâm hồn, rèn luyện về đạo đức và được củng cố về kiến thức các môn học.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh cần:

1. Đoàn thanh niên phường tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện của thiếu nhi; quan tâm hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, sinh hoạt hè và vui chơi giải trí sẽ được tổ chức với nhiều hình thức phong phú.

2. Nâng cao chất lượng thế hệ măng non, tạo tiền đề nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức Đoàn. Việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thiếu niên nhi đồng thành người con ngoan, trò giỏi, người đội viên tốt, thiếu nhi gương mẫu thông qua các phong trào hoạt động Đội cần được chú trọng nhiều hơn.

3. Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tiếp tục xây dựng các điểm vui chơi, các nhà văn hóa đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, ươm mầm tài năng cho thiếu nhi tên địa bàn phường, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Đoàn, Đội ở địa bàn dân cư.

Tin tưởng rằng, với sự cố gắng nỗ lực không ngừng của Ban chấp hành đoàn phường Long Biên, Ban giám hiệu các nhà trường, sự quan tâm của Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường, các ngành đoàn thể, các bậc phụ huynh công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng sẽ ngày càng thu được những kết quả tốt đẹp để thiếu nhi trên địa bàn phường được phát triển toàn diện về Đức -Trí - Thể Mỹ, được học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tu dưỡng đạo đức, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Một số hình ảnh trong việc quan tâm, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn phường: