các bài viết chuyên sâu

Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính tại phường Thượng Thanh
Ngày đăng 21/07/2016 | 08:37  | Lượt xem: 2040

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có ảnh hưởng lớn đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chính quyền phường. Trong những năm qua, Đảng ủy - UBND phường Thượng Thanh đã có nhiều giải pháp và đạt được những kết quả nổi bật trong công tác CCHC.

Năm 2016, phát huy những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được, Đảng ủy - UBND phường tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác CCHC, hướng tới xây dựng một chính quyền chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện với nhân dân.

Bám sát Chương trình 02-CTr/QU ngày 15/10/2015 về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình Cơ quan điện tử Quận, phường giai đoạn 2015-2020"; Kế hoạch số 326/KH-UBND ngày 07/12/2015 của UBND quận Long Biên về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình Cơ quan điện tử" năm 2016. Đảng ủy, UBND phường đã cụ thể hóa, xây dựng Nghị quyết chuyên đề, Kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể, rõ người, rõ việc. Tổ chức quán triệt Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện CCHC đến toàn thể các chi bộ, tổ dân phố và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường. Kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC gồm 15 đồng chí do trực tiếp đồng chí Chủ tịch UBND phường là Trưởng ban.

Đổi mới trong phương thức điều hành chỉ đạo, các chương trình công tác năm, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng của Đảng ủy – UBND phường đều được cụ thể hóa thành các biểu tiến độ công việc, phân rõ trách nhiệm cán bộ thực hiện, cán bộ phối hợp, lãnh đạo phụ trách, có kiểm điểm tiến độ thực hiện hàng tháng để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc. Thực hiện nghiêm túc việc đổi mới, nâng cao chất lượng báo cáo; tổ chức lồng ghép các cuộc họp, hội nghị có cùng thành phần. Các nhiệm vụ trọng tâm và báo cáo kết quả hàng tháng đều được thông báo công khai trên Cổng TTĐT phường để nhân dân biết, kiểm tra và giám sát.

Đảng ủy – UBND phường cũng xác định thực hiện mô hình Cơ quan điện tử cấp phường là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC và công nghệ thông tin (CNTT) là công cụ hỗ trợ hữu hiệu. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy – UBND phường đã hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, quán triệt nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường. Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành chỉ đạo và tổ chức thực hiện được đẩy mạnh, duy trì thực hiện các phần mềm dùng chung do Quận triển khai như phần mềm quản lý văn bản đi đến và điều hành tác nghiệp, phần mềm quản lý hồ sơ một cửa, phần mềm quản lý tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cùng một số phần mềm chuyên ngành khác. Cổng TTĐT phường hoạt động hiệu quả, là một kênh trao đổi thông tin giữa Chính quyền và nhân dân, số lượng tin bài đã đăng tải trên Cổng trong 6 tháng là 210 tin bài, thu hút trên 190.000 lượt người truy cập. Qua 6 tháng đầu năm, việc thực hiện các phần mềm ứng dụng được đánh giá là hiệu quả: 100% văn bản được cập nhật và xử lý đúng hạn, 100% hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền cấp phường được giải quyết đúng hạn, 100% đơn thư được cập nhật vào phần mềm và giải quyết đúng hạn. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường trao đổi văn bản, tài liệu điện tử thông qua hệ thống thư điện tử công vụ của Thành phố. Ngoài ra, Đảng ủy – UBND phường đã đăng ký cấp hộp thư điện tử cho 6 đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố để sử dụng, đồng thời tuyên truyền vận động các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố khác đăng ký, phấn đấu 100% Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố sử dụng được hộp thư điện tử để trao đổi thông tin với Phường.

Bên cạnh đẩy mạnh ứng dụng CNTT, UBND phường cũng tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND. 100% TTHC thuộc thẩm quyền cấp phường được xây dựng quy trình giải quyết rõ từng bước thực hiện, cán bộ chịu trách nhiệm và thời gian quy định. Ngoài ra, UBND phường cũng xây dựng và ban hành 06 quy trình công việc nội bộ phục vụ công tác điều hành chỉ đạo, giải quyết công việc như: quy trình khai thác, cập nhật văn bản trên trang điều hành tác nghiệp của Quận; quy trình xây dựng kế hoạch công tác tháng, lịch công tác tuần; quy trình tổng hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND phường; quy trình quản lý văn bản đi – đến; quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND-UBND phường; quy trình đánh giá cán bộ công chức hàng tháng. Nhờ đó, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường đã được nâng cao một cách rõ rệt, chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn.

Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa) được duy trì thực hiện nghiêm túc. UBND phường đã kịp thời kiện toàn lại bộ phận, hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến Bộ phận Một cửa theo quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố Hà Nội. 166 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của phường được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường, tại nhà văn hóa các tổ dân phố và trên cổng TTĐT phường. Người dân có thể khai thác thông tin, nắm bắt được trình tự giải quyết, thành phần hồ sơ phải nộp cũng như tải các biểu mẫu liên quan để kê khai trước khi đến bộ phận Một cửa phường nộp hồ sơ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, trong 6 tháng đầu năm, UBND phường đã ban hành 45 quy trình nội bộ rút ngắn thời gian giải quyết. Các hồ sơ TTHC được cập nhật, quản lý và theo dõi trên phần mềm quản lý hồ sơ hành chính một cửa để công khai, minh bạch, người dân có thể tra cứu kết quả, tiến độ giải quyết hồ sơ của mình. Thực hiện chỉ đạo của Thành phố và Quận, UBND phường cũng đã triển khai hiệu quả dịch vụ công mức độ 3 đối với một số thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch như đăng ký khai tử, khai sinh (từ 05/7/2016 đã có thể thực hiện liên thông đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm xã hội cho trẻ em dưới 6 tuổi). Người dân có thể đăng ký hồ sơ tại nhà và chỉ phải đến bộ phận Một cửa phường duy nhất một lần để nhận kết quả.  Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC 6 tháng đầu năm, UBND phường đã tiếp nhận gần 7000 hồ sơ, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn.

Khảo sát ý kiến đánh giá của nhân dân đối với công tác giải quyết TTHC và hoạt động của bộ phận Một cửa, 100% ý kiến của công dân đánh giá hài lòng trở lên. UBND phường cũng nhận được 01 thư góp ý của ông Nguyễn Kim Đĩnh – tổ 6, nội dung thư đánh giá cao thái độ phục vụ, hướng dẫn tận tình, chu đáo của cán bộ công chức cũng như hoạt động của Chính quyền phường.

Có thể khẳng định, những kết quả đã đạt được, những phản hồi tích cực của người dân đối với hoạt động của Chính quyền là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Phường trong thực hiện Chương trình 02 của Quận ủy cũng như công tác cải cách hành chính. Phát huy những kinh nghiệm, kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy – UBND phường Thượng Thanh sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, xây dựng phường Thượng Thanh ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và Chính quyền phường.