các bài viết chuyên sâu

Công đoàn phường Thượng Thanh - đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua khối Công đoàn phường
Ngày đăng 21/07/2016 | 08:37  | Lượt xem: 1117

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn cơ sở, dưới sự chỉ đạo sát sao của LĐLĐ quận và cấp ủy Đảng, ngay từ đầu năm 2016, Ban chấp hành công đoàn phường Thượng Thanh đã chủ động xây dựng chương trình công tác năm với những nội dung cụ thể, thiết thực, và đổi mới.

Trong đó đặc biệt chú trọng đến vai trò đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn, phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngay từ đầu năm, BCH công đoàn đã phối hợp với đồng chí Thủ trưởng cơ quan tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức và người lao động cơ quan năm 2016 kết hợp với tổng kết phong trào thi đua năm 2015, biểu dương, khen thưởng các đồng chí đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đồng thời tổ chức ký cam kết thi đua đối với các đồng chí đoàn viên công đoàn phường.

Để thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, từ đó tạo động lực khích lệ, động viên cán bộ, công chức và người lao động đoàn kết, gắn bó, tâm huyết với công việc, BCH công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ đoàn viên, tăng tình đoàn kết, gắn bó như tặng quà nhân dịp lễ tết, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ; tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động du xuân tại Tuyên Quang, tham quan dã ngoại tại Đảo Ngọc, Phú Thọ và Sầm Sơn, Thanh Hóa. BCH Công đoàn phường cũng thành lập đội văn nghệ, đội bóng đá công đoàn phường thường xuyên tham gia giao lưu liên hoan văn nghệ, giao hữu thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị với các câu lạc các đơn vị bạn và bộ tổ dân phố để tăng tính gắn bó mật thiết giữa cán bộ và nhân dân phường Thượng Thanh, tham gia  liên hoan văn nghệ tiếng hát cán bộ công chức người lao động chào mừng thành công bầu cử Đại biểu Quốc Hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp do LĐLĐ quận tổ chức dành giải nhì hội diễn

Bên cạnh đó, công đoàn phường cũng chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục cho CNVCLĐ về các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vận động 100% cán bộ đoàn viên phát huy quyền làm chủ của mình thông qua việc tham gia ứng cử và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả 14/29 đại biểu HĐND phường là đoàn viên công đoàn, trong đó có 1 đ/c trúng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2016 – 2021. Để nâng cao trình độ đoàn viên công đoàn đáp ứng yêu cầu công việc theo chương trình 02 của Quận ủy, BCH công đoàn phường cũng phối hợp với UBND tổ chức các buổi tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ đoàn viên, người lao động cơ quan về CNTT, kỹ năng  giao tiếp ứng xử, kỹ năng  viết, biên tập tin bài…Tuyên truyền cho cán bộ đoàn viên tích cực ứng dụng CNTT, thực hiện hiệu quả mô hình cơ quan điện tử, góp phần làm tốt cải cách hành chính, xây dựng chính quyền chuyên nghiệp, phục vụ tốt cho nhân dân.

Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như Đại hội lần thứ XII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Với mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn phường, góp phần lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ và các sự kiện chính trị, BCH Công đoàn phường đã phát động  nhiều hoạt động thi đua thiết thực trong đoàn viên công đoàn như việc đăng ký sáng kiến sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM" thông qua việc góp quỹ hỗ trợ hộ nghèo, sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Tổng số quỹ đã vận động được trong 6 tháng đầu năm là trên 6 triệu đồng. 100% cán bộ đoàn viên công đoàn tham gia ký cam kết và thực hiện tốt năm "Trật tự và văn minh đô thị" gắn với chương trình 03 của Quận ủy. Từ các phong trào thi đua, BCH cũng đã lựa chọn và kết nạp được 04 đồng chí vào tổ chức công đoàn, đồng thời, giới thiệu cho chi bộ cơ quan kết nạp 02 quần chúng ưu tú tham gia tổ chức Đảng.

Từ những hoạt động thiết thực, đổi mới và có hiệu quả, qua đánh giá thi đua 6 tháng đầu năm, công đoàn phường Thượng Thanh được LĐLĐ quận đánh giá là đơn vị triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình công tác đồng bộ, toàn diện ở tất cả các mặt công tác, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, phẩn khởi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, góp phần vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xếp thứ nhất trên 14 phường. Đó là sự ghi nhận đối với những nỗ lực cố gắng của Ban chấp hành Công đoàn cũng như tập thể cán bộ đoàn viên, người lao động cơ quan phường Thượng Thanh.

Tuy nhiên, BCH công đoàn phường cũng nhận thức đây là kết quả bước đầu, để tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2016 là cả chặng đường dài mà chắc chắn BCH công đoàn phường Thượng Thanh sẽ phải cố gắng phấn đấu, nỗ lực hơn nữa, phải bám sát và tranh thủ sự chỉ đạo, tạo điều kiện của LĐLĐ, cấp ủy Đảng phường, sự phối hợp với thủ trưởng cơ quan tiếp tục đối mới hoạt động, làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, quan tâm chăm lo đến quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn, gắn các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, văn hóa văn nghệ với các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chung của đơn vị để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan từ đó xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc.