các bài viết chuyên sâu

Phường Đức Giang thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2016.
Ngày đăng 20/07/2016 | 11:51  | Lượt xem: 871

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, khó để ban hành nghị quyết; trong 6 đầu năm 2016, Đảng chính quyền và nhân dân phường Đức Giang tập trung thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ANQP quận giao.

Thực hiện quyết đinh của UBND quận Long Biên về giao chỉ tiêu kế hoạch KT-XH và dự toán thu chi ngân sách cho phường Đức Giang năm 2016. Tại thời điểm đó không ít khó khăn, trở ngại hiện hữu trước Đảng, chính quyền, nhân dân phường trong công tác thu ngân sách, quản lý TTĐT. Nhưng với sự đoàn kết cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ phường tới tổ dân phố, sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn phường: Kết quả đạt được cụ thể như sau: Kinh tế duy trì ổn định, phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quản lý trật tự đô thị, đảm bảo VSMT, cảnh quan đô thị trên hai tuyến phố Ngô Gia Tự và Trường Lâm có nhiều chuyển biến tích cực, đề án khoán quản bước đầu đi vào nề nếp, nhận thức của nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh đô thị được nâng lên; văn hoá giáo dục, y tế, không ngừng phát triển; đề án nhà văn hóa Tổ dân phố phát huy hiệu quả góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân; công tác cải cách hành chính, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm túc; duy trì và thực hiện có hiệu quả mô hình Một cửa chuẩn.

Điểm nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2016 phải kể đến thu - chi ngân sách: Tổng thu ngân sách được 13.524.050.647đ/16.063.000.000đ đạt 84% (vượt 20% so với cùng kỳ năm trước); Nhiều chỉ tiêu thu ngân sách cao như thu thuế NQD, PNN, LHCS...; thu các loại quỹ thu đạt khá; Chi ngân sách 6.304.640.551/10.155.000.000 đạt 62%.

Xác định công tác thu ngân sách, quản lý đất đai, TTXD, TTĐT là nhiệm vụ trong tâm cần chỉ đạo, Đảng ủy đã ban hành nghị quyết chuyên để tập trung lãnh đạo chỉ đạo UBND phường triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 07/NQ-ĐU và phương án số 2373/PA-UBND về phân công khoán quản; quản lý sắp xếp long đường hè phố cơ bản đi vào nề nếp. Tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức như thông qua cổng TTĐT và ĐTT phường 42 tin, bài; 1.120 lượt chương trình, thông qua hội nghị nhân dân 23/23 tổ dân phố; tổ chức ký cam kết thực hiện qui định về TTĐT đối với 575 hộ kinh doanh trên 2 tuyến phố Ngô Gia Tự và Trường Lâm. Tổ chức tháo dỡ 35 mái che, mái vẩy, 225 băng zôn, 85 biển hiệu, biển quảng cáo, bóc xoá hơn 360 biển quảng cáo rao vặt, phá bỏ 75 cầu dẫn, bục bệ, lập biên bản nhắc nhở 300 trường hợp, tạm giữ tang vật 62 trường hợp, xử phạt 17 trường hợp với số tiền 27.000.000đ. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, phối hợp với Phòng TNMT, Ban QLDA rà soát 07 điểm đất công; Rà soát qui hoạch phân khu N10 238 ô phù hợp với qui hoạch đất ở; thực hiện tốt mô hình một cửa chuẩn; tiếp nhận và giải quyết theo quy trình hồ sơ liên thông GCN quyền sử dụng đất, đã hoàn thiện 102/100 GCN QSDĐ lần đầu, trả cho nhân dân 61 GCN.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" được triển khai tích cực; Có 23/23 TDP đăng ký TDP văn hoá đạt 100%; 5799/6265 hộ đăng ký gia đình văn hoá đạt 92%; Tổ chức thành công Hội nghị nhân dân bàn về xây dựng đời sống văn hoá năm 2016.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, tổ chức thăm hỏi, trao, tặng quà các đối tượng chính sách xã hội tổng số tiền 588.900.000đ với 1.300 xuất quà; Tặng quà cho 40 cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân 1/6; 105 xuất quà nhân Tết nguyên đán Bính Thân tổng số tiền 30.900.000đ.

Duy trì các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia; công tác giáo dục - đào tạo, khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS tiếp tục được quan tâm đầu tư đạt kết quả cao.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công an, quân sự phường chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối các ngày lễ, sự kiến lớn của thủ đô và đất nước như: Tết Nguyên đán, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, bầu cử Quốc hội khoá 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhìn lại kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016, cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch về KTXH - ANQP đều hoàn thành. Tuy nhiên, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn nặng nề cần có sự lỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đó là: Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, trọng tâm là thu thuế ngoài quốc doanh, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSDĐ; Tiếp tục kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm về TTXD, TTĐT, VSMT; Thực hiện tốt đề án Khoán quản, đề án "Nâng cao hiệu quả quản lý nhà văn hoá TDP; Duy trì đảm bảo giữ vững ANCT - TTATXH, tập trung phòng chống các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư; quan tâm giải quyết các mâu thuẫn trong nhân dân nội bộ ngay từ tổ dân phố.

Một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016:

Duy trì thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong công tác thu thuế. Tiếp tục đôn đốc thu thuế nợ đọng, cưỡng chế đối với các hộ chây ỳ.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, cấp GCN quyền sử dụng đất. Tuyên truyền, vận động nhân dân kê khai cấp GCN QSDĐ lần đầu; phối hợp với phòng Tài nguyên môi trường, văn phòng Đăng ký nhà đất và các cơ quan, đơn vị có liên quan có giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác cấp GCN QSDĐ, nhất là cấp GCN đối với các khu tập thể.

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Quản lý 100% các công trình xây dựng đúng giấy phép; thu thuế xây dựng; làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng các quy định về quản lý TTXD.

Tiếp tục thực hiện tốt đề án khoán quản, nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân. Tập trung xử lý triệt để các điểm đen vi phạm, đảm bảo cảnh quan, mỹ quan đường phố và VSMT.

Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước; duy trì trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; quan tâm chăm sóc đối với Người có công, gia đình liệt sĩ, người nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

Đẩy mạnh CCHC, siết chặt kỷ cương hành chính, thực hiện có hiệu quả Mô hình cơ quan điện tử; Huy động mọi nguồn lực, tập trung đoàn kết, đồng thuận khắc phục khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về KTXH - ANQP năm 2016.