các bài viết chuyên sâu

Quận Long Biên tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố
Ngày đăng 18/07/2016 | 09:02  | Lượt xem: 747

Thực hiện Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 14/4/2016 của của UBND Thành phố về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố (gọi tắt là Chỉ thị 08), quận Long biên đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong quản lý kinh doanh dịch vụ ăn uống (DVĂU), thức ăn đường phố (TĂĐP) trên địa bàn quận.

Hiện trên toàn quận có 1.554 cơ sở kinh doanh DVĂU và 177 cơ sở TĂĐP (chiếm 43% tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn), trong đó có 1.284 cơ sở do cấp phường quản lý. Vì vậy, công tác quản lý ATTP đối với kinh doanh dịch vụ DVĂU, TĂĐP chiếm vai trò rất quan trọng trong công tác đảm bảo ATTP.

Ngày 13/5/2016, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch 144/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 08 về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn quận năm 2016, trong đó xác định các nhiệm vụ: Luôn đảm bảo số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ chuyên trách chương trình ATTP ở quận và các trạm y tế phường; Thường xuyên thống kê, theo dõi các cơ sở kinh doanh DVAU, TAĐP; Tuyên truyền về kiến thức ATTP trong kinh doanh DVĂU, TĂĐP tới người kinh doanh, cộng tác viên, đại diện các ngành, đoàn thể, tổ dân phố, người tiêu dùng; Tăng cường kiểm tra ATTP tại các cơ sở kinh doanh DVĂU, TĂĐP, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và thông báo công khai trên đài truyền thanh phường; Tổ chức cấp Giấy Xác nhận kiến thức ATTP, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/ ký cam kết bảo đảm ATTP đối với cơ sở DVĂU, TĂĐP theo phân cấp; Điều tra và xử lý kịp thời các sự cố về ATTP do DVĂU, TĂĐP; Định kỳ 6 tháng/lần kiểm tra, đánh giá việc triển khai tại các phường; Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

6 tháng đầu năm 2016, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận, UBND 14 phường đã phối hợp với các ngành đoàn thể tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý ATTP trong kinh doanh  DVĂU, TĂĐP với kết quả thự hiện các  nhiệm vụ trọng tâm: kiểm tra 2.093 lượt cơ sở (trong đó đã kiểm tra 100% các cơ sở giáo dục), xử lý vi phạm hành chính 75 trường hợp/tổng số tiền phạt 167.400.000đồng (quận kiểm tra 292 lượt, xử phạt 48 trường hợp/145.000.000đồng; phường kiểm tra 1.801 lượt, xử phạt 27 trường hợp/22.400.000đồng); cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở ĐĐKATTP (GCN) cho 50 cơ sở, tỷ lệ cơ sở kinh doanh DVAU thuộc quận quản lý có GCN còn giá trị đạt 88,76% (221/249 cơ sở); Cấp Giấy xác nhận kiến thức ATTP cho 1.409 người kinh doanh DVĂU; tỷ lệ cơ sở kinh doanh DVĂU không thuộc diện cấp GCN đã ký cam kết ATTP hoặc có GCN còn giá trị ở quận và 14 phường là 1.414/1.430 (đạt 98,9%), trong đó có 177/178 cơ sở giáo dục có BATT/căng tin đã (đạt 99,4%), đạt và vượt các chỉ tiêu đã xây dựng. Riêng trong đợt diễn ra kỳ thi tốt nghiệp PTHT, Đoàn kiểm tra liên ngành quận do Phòng Y tế chủ trì đã phối hợp với UBND phường Ngọc Lâm tổ chức kiểm tra tại 09 cơ sở dịch vụ ăn uống xung quanh khu vực tổ chức thi và Chợ Ẩm thực tại Tổ 27 vào khung giờ hoạt động cao điểm của các cơ sở (từ 17h00 đến 22h00), xử lý vi phạm 05 trường hợp/tổng số tiền phạt là 8.000.000 đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế sau: Một số phường chưa thông báo công khai các trường hợp vi phạm (Gia Thụy, Giang Biên, Bồ Đề); Tình trạng cơ sở do phường quản lý có vi phạm các điều kiện đảm bảo ATTP còn phổ biến, tuy nhiên công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của nhiều phường còn hạn chế, 04 phường chưa xử lý vi phạm hành chính (Việt Hưng, Thạch Bàn, Sài Đồng, Phúc Lợi); Ký cam kết đảm bảo ATTP với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, TĂĐP không thuộc diện cấp GCN của nhiều phường chưa đạt 99%: Bồ Đề 88,3%, Sài Đồng 90,2%, Giang Biên 93,4%, Thượng Thanh 96,2%.

Trong 6 tháng cuối năm 2016, Phòng Y tế, TTYT và UBND các phường sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành đoàn thể tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người kinh doanh, tiêu dùng về đảm bảo ATTP trong kinh doanh DVĂU, TĂĐP; nâng cao chất lượng kiểm tra, tăng cường kiểm tra vào các dịp cao điểm (nắng nóng, khai giảng năm học mới, lễ, tết,...), kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm và thông báo công khai trên đài truyền thanh phường; đảm bảo trên 99% cơ sở KD DVĂU, TĂĐP không thuộc diện cấp GCN ký cam kết đảm bảo ATTP./.