các bài viết chuyên sâu

Một số kinh nghiệm thực hiện mô hình tự quản bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Đức Giang
Ngày đăng 06/10/2020 | 16:08  | Lượt xem: 1295

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo hướng dẫn của MTTQ cấp trên. MTTQ phường Đức Giang đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. 

Thực hiện chủ trương xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư nói chung, mô hình tự quản vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp gắn với việc thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh" trên địa bàn phường Đức Giang đã được quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia và đạt những hiệu quả nhất định góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bám sát hướng dẫn của MTTQ Quận, MTTQ phường thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình tự quản vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. Thành phần Ban Chỉ đạo lồng ghép với Ban Chỉ đạo xây dựng đô thị văn minh và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phường; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; thành lập 2 tổ giám sát do 2 đồng chí Phó chủ tịch MTTQ phường làm tổ trưởng với 20 thành viên thường xuyên giám sát, tuyên truyền, vận động cá biệt và thành lập các tổ tự quản tại các tổ dân phố với 133 thành viên. Thành phần tổ tự quản là các thành viên của Ban công tác Mặt trận, các vị ông, bà Ủy viên Ủy ban MTTQ phường cư trú tại tổ dân phố và người có uy tín trong cộng đồng, trong đó thành viên Ban Chỉ đạo phường được phân công phụ trách trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn tổ tự quản của tổ dân phố triển khai, thực hiện việc xây dựng mô hình tự quản. Ngay sau khi được thành lập các tổ tự quản đã đi vào hoạt động. Tổ tự quản phân công từng thành viên phụ trách hộ gia đình để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; tổ chức họp nhân dân quán triệt mục đích, yêu cầu, những việc cụ thể để nhân dân thảo luận, thống nhất và ký cam kết thực hiện.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện mô hình, Ban Chỉ đạo phường hướng dẫn tổ tự quản đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền tại hội nghị nhân dân của tổ dân phố và Hội nghị nhân dân cấp Phường. Tuyên truyền thông qua sinh hoạt của Ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, sinh hoạt tại các chi hội thể do mình là thành viên. Phát trên 5.000 thông báo đến các hộ dân về việc đảm bảo vệ sinh môi trường và các quy định xử phạt, mức xử phạt vi phạm vệ sinh môi trường đến các hộ dân.

Vận động 1.113 hộ gia đình, 531 hộ kinh doanh ký cam kết đổ rác đúng giờ qui định, 324 hộ thuê trọ ký cam kết thực hiện VSMT, vận động Nhân dân thực hiện các nội dung xây dựng tuyến phố không rác, hạn chế sử dụng túi nilong. Quản lý, đấu tranh ngăn chặn hành vi để rác tại gốc cây, vỉa hè quanh khu vực đơn vị làm việc, gia đình sinh sống, kinh doanh, sản xuất. Khuyến khích Nhân dân cung cấp thông tin, hình ảnh đối tượng với tổ tự quản. Tham gia tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần.

Tổ tự quản có trách nhiệm nắm bắt thông tin, phát hiện và phản ánh kịp thời những trường hợp thường xuyên vi phạm TTĐT, VSMT, vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng chăm sóc cây xanh trên địa bàn mình phụ trách. Căn cứ phương án cơ giới hóa thu gom rác đã triển khai trên địa bàn phường, tổ tự quản giám sát thường xuyên việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định của Nhân dân, giám sát vệ sinh viên, đơn vị, duy tu duy trì thực hiện quy trình, thời gian thu gom, vận chuyển rác theo phương án đã phê duyệt. Từ năm 2018 đến nay các tổ tự quản đã lập 321 biên bản vận động người dân về việc đảm bảo vệ sinh môi trường. Đối với 123 trường hợp thường xuyên tái vi phạm từ 3 lần trở lên, tổ tự quản lập danh sách gửi về Ban chỉ đạo phường, thông báo và đề nghị UBND phường có biện pháp xử lý kịp thời. Qua tuyên truyền vận động ý thức Nhân dân ngày càng được nâng lên. Đa số hộ dân đã có ý thức chấp hành qui định về TTĐT, VSMT.  Số lượng các hộ vi phạm, các điểm rác vô chủ giảm dần nhất là các hộ tái vi phạm giảm rõ rệt. (Trước đây khi giám sát có ngày phát hiện trên 70 trường hợp vi phạm trong đó 6 - 7 trường hợp tái vi phạm đến nay 1 tháng phát hiện 16 - 17 trường hợp vi phạm 1 – 2 trường hợp còn có rác chủ yếu đầu ngõ công). 7 điểm tồn đọng rác và phế thải, tại khu vực tổ 3, 12, 17b, 22, thu dọn toàn bộ các thùng xốp, chậu cây, hoa, rác thải sinh hoạt, rác thải vô chủ trên vỉa hè, trước cửa các doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình tại khu vực dọc đường tàu được làm sạch.

Hưởng ứng phát động xây dựng tổ dân phố xanh, sạch, đẹp phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp của Ủy ban Nhân dân - Ủy ban MTTQ phường phát động. Nhân dân trên địa bàn phường đã tham gia trồng trên 2.000 khóm hoa dưới các gốc cây tuyến phố Trường Lâm. Trồng mới 10.055 cây xanh tại vườn hoa tại ô quy hoạch CX02 khu đô thị mới Việt Hưng, 580 cây tại trụ sở nhà văn hóa và dọc các tuyến đường thuộc tổ dân phố. 100% tổ dân phố thực hiện trồng cây xanh tại các gốc cây trên các tuyến phố và nhà văn hóa tổ dân phố. 03 tổ dân phố vận động Nhân dân tận dụng chai lọ nhựa tạo thành bình, lọ hoa treo tường tại Nhà văn hóa tổ dân phố. Nhân dân hưởng ứng trồng hoa, dựng hàng rào trang trí dưới 285 gốc cây bóng mát tại đường Ngô Gia Tự, hình thành 02 con đường bích họa, tạo 06 bồn hoa, cây cảnh tại các điểm chân rác trước đây. 100% hộ gia đình trồng, chăm sóc ít nhất 01 cây xanh. Ngoài các tổ dân phố, mô hình tự quản vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp được lan tỏa và thực hiện tại các trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường. Các Trường học phát động xanh trường, đẹp lớp, tạo tiểu cảnh, trồng hoa, cây cảnh tạo sân chơi và góc trải nghiệm cho học sinh,…100% phòng làm việc cán bộ công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan phường được trồng cây xanh phù hợp với không gian phòng làm việc. Bàn làm việc gọn gàng sạch sẽ không bụi bẩn. Xung quanh nơi làm việc ngăn nắp, hồ sơ tài liệu, dụng cụ văn phòng được sắp xếp ngay ngắn đúng vị trí. Bàn ghế, tủ được sắp xếp hợp lý, khoa học.

Có thể nói mô hình tự quản vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan đô thị phù hợp với tình hình thực tế của phường Đức Giang. Với sự chỉ đạo của của Đảng ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm của Ban chỉ đạo phường, tổ tự quản tại các tổ dân phố, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự quản của mỗi công dân phường Đức Giang được phát huy từ đó mang lại hiệu quả thiết thực góp phần xây dựng phường Đức Giang ngày càng khang trang xanh, sạch, đẹp.

Để duy trì tốt hoạt động của mô hình tự quản nói chung, mô hình tự quản bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp nói riêng cần được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự chủ động, sáng tạo, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện phong trào, xây dựng nòng cốt mạnh, thể hiện được vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, nội dung thực hiện thiết thực tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực Nhân dân. Kịp thời kiểm tra, đôn đốc, trao đổi kinh nghiệm cũng như khích lệ, biểu dương, khen thưởng nhân tố tích cực, tiêu biểu trên phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử, các bảng tin, tại các hội nghị, sơ tổng kết, ngày hội đại đoàn kết toàn dân qua đó nâng cao hiệu quả xây dựng và phát triển mô hình.

Bên cạnh đó đề nghị các cấp chính quyền tiếp tục chỉ đạo xử lý quyết liệt, triệt để các trường hợp vi phạm theo qui định, áp dụng biện pháp xử lý thông qua hệ thống camera an ninh để giáo dục, răn đe đối với những trường hợp vi phạm, giúp người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, chung tay xây dựng cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh.