các bài viết chuyên sâu

Kết quả phát triển đảng viên mới 9 tháng đầu năm 2020 tại Đảng bộ quận Long Biên.
Ngày đăng 16/09/2020 | 18:00  | Lượt xem: 1427

Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ 2015-2020 và năm đầu nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận, Ban Thường vụ Quận uỷ Long Biên đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp để đạt mục tiêu đề ra. Trong đó, một trong các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm là công tác phát triển đảng viên mới nhằm kịp thời xây dựng, bổ sung lực lượng cho Đảng bộ Quận.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã chỉ đạo việc xây dựng, triển khai văn bản về việc thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư và giao chỉ tiêu kết nạp Đảng cụ thể cho từng cấp uỷ cơ sở; chỉ đạo các ban xây dựng đảng Quận ủy, cấp ủy các cơ sở đảng và các đoàn thể chính trị quận thường xuyên quán triệt tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới.

Các cấp ủy đảng đã xây dựng kế hoạch, đề ra các chỉ tiêu cụ thể kết nạp đảng viên mới năm 2020. Thông qua hoạt động thực tiễn và phong trào quần chúng các cấp ủy đã lựa chọn những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giác ngộ, xem xét kết nạp vào Đảng. Quá trình tiến hành các thủ tục đề nghị kết nạp chặt chẽ đúng nguyên tắc, đúng quy trình thủ tục kết nạp đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, coi trọng chất lượng không chạy theo thành tích mà xem nhẹ chất lượng đảng viên mới. Chú trọng kết nạp vào Đảng quần chúng ưu tú là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, trí thức, quần chúng ưu tú trong lực lượng vũ trang, trong các thành phần kinh tế…

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng lớn đến công tác kết nạp đảng viên mới. 6 tháng đầu năm 2020 chỉ tiêu kết nạp Đảng đạt thấp và có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch đề ra. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo thực hiện một số giải pháp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ: Yêu cầu các UVTV Quận ủy phụ trách cơ sở Đảng quán triệt kỹ việc hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng năm 2020; giao Ban Tổ chức Quận ủy thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở Đảng trực thuộc tập trung thực hiện trình tự kết nạp, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Đảng đồng thời đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn các đoàn thể chính trị - xã hội bồi dưỡng hội viên ưu tú để giới thiệu phát triển đảng….   

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, 9 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ quận Long Biên đã kết nạp được 144 đảng viên mới, đạt 72% kế hoạch đề ra, trong đó đảng viên nữ: 95 đồng chí (chiếm 66%), đảng viên là đoàn viên: 75 đồng chí (chiếm 52%), đảng viên trẻ dưới 30 tuổi (chiếm 34%);  đảng viên có trình độ từ cao đẳng trở lên: 120 đồng chí (chiếm 83,3%, trong đó trình độ trên đại học 11 đồng chí). Một số cơ sở Đảng đã làm tốt công tác kết nạp đảng viên mới, tỷ lệ phát triển đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu Quận giao năm 2020 như: Đảng bộ phường Thạch Bàn, Đảng bộ Chi cục Thuế, Đảng bộ Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất… Bên cạnh đó, vẫn còn 09 cơ sở đảng chưa kết nạp được đảng viên mới năm 2020.

Phát huy kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng tập trung hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2020, chú trọng triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của các cấp ủy, tổ chức đảng.

- Quan tâm thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng thực sự ưu tú để xem xét kết nạp đảng, nhất là đoàn viên thanh niên, giao viên, hôi viên của đoàn thể có nhiều thành tích trong công tác. Chú trọng việc xây dựng cho quần chúng việc xác định động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng.

 - Xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các bước trình tự, thủ tục kết nạp Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Quan tâm kiểm tra, kiểm soát kỹ việc thực hiện thủ tục, tránh sai sót, đặc biệt là việc thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị đối với người xin vào Đảng.

- Coi trọng nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới theo Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư. Đảng viên mới được kết nạp có thành tích tiêu biểu ở cơ sở, thực sự xứng đáng được kết nạp Đảng. Song song với việc kết nạp Đảng, cần quan tâm sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng, xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh./.

Một số hình ảnh về kết nạp Đảng viên mới năm 2020:

Đ/c Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Chính trị quận dự Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ cơ quan Quận đoàn.
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ trường THCS Gia Thụy
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Phòng Quản lý Đô thị - ĐU cơ quan UBND Quận.