các bài viết chuyên sâu

Hội cựu chiến binh phường Ngọc Lâm - Đẩy mạnh phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2016
Ngày đăng 29/06/2016 | 11:39  | Lượt xem: 1048

.

Tham gia bảo vệ Đảng xây dựng chính quyền, bước vào tháng đầu năm 2016 diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc, đây là sự kiện chính trị lớn của toàn Đảng toàn dân tộc , quyết định đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới, các đối tượng thù địch tìm cách chống phá Đảng

Được nghiên cứu thảo luận văn kiện dự thảo của Đại hội, cán bộ hội viên tin tưởng vào đường lối xây dựng Đảng, xây dựng đất nước và sự đổi mới trong Đảng, Đại hội Đảng thành công trong niềm vui chung của nhân dân cả nước , trong đó có sự đóng góp tích cực các hội viên CCB phường Ngọc Lâm

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng hội  có 54 đồng chí hội viên được bầu vào cấp ủy giữ cương vị Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ phó dân phố , trưởng ban công tác Mặt trận và 5 đồng chí được bầu vào Đảng ủy phường đây là những đồng chí trực tiếp xây dựng Đảng

  Công tác xây dựng chính quyền, Toàn hội làm tốt công tác tuyên truyền giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cán bộ hội viên đề cao trách nhiệm trong mỗi cuộc tiếp xúc cử tri của người ứng cử, nghiên cứu nghiêm túc tiểu sử của người ứng cử, trên cơ sở đó tuyên truyền trong toàn hội và nhân dân, lựa chọn bầu các ứng cử viên có đức có tài , là đại biểu Quốc hội và H ĐND các cấp, kết quả toàn phường đã bầu đúng, bầu đủ số Đại biểu Quốc hội và HĐND 3 cấp trong đó có sự đóng góp của cán bộ hội viên và gia đình hội viên trong toàn hội

  Giúp đỡ hội viên nâng cao đời sống. Hội luôn giữ mối quan hệ với ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho 62 hội viên vay vốn

với số tiền 1.400.000.000đ, lãi xuất đúng quy định của Ngân hàng chính sách xã hội, giúp hội viên phát triển kinh tế nhiều hội viên sử dụng vốn vay có hiệu quả, nâng cao đời sống của gia đình, qua đó tạo sự gắn bó giữa hội viên với hội

  Quan tâm hoạt động tình nghĩa. Hội đã đề nghị đổi thẻ BHYT cựu chiến binh năm 2016 cho 79 hội viên hưởng chế độ 142, và 139 hội viên hưởng chế độ 62, và hướng dẫn hội viên hưởng chế độ ưu đãi đối với người tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ đang hưởng lương hưu chưa được hưởng chế độ ưu đãi BHYT theo quy định

Dịp tết Bính Thân thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn 21 lượt với số tiền 4.800.000đ Mừng thọ 13 đồng chí với số tiền 1.300.000đ, Tặng quà cho 46 đồng chí với số tiền 14.100.000đ ủng hộ quỹ xóa nhà dột nát do thành hội phát động với số tiền 8.424.000đ, ủng hộ quỹ vì trường sa thân yêu với số tiền 15.400.000đ

Tháng 4 vừa qua Quận hội xét giúp hội viên Trần Văn Sơn chi hội 12 sửa chữa nhà dột nát với số tiền 45.000.000đ. Hội đã phát động hội viên trong toàn hội ủng hộ với số tiền 9.338.000đ,  giúp đồng chí Trần Văn Sơn sửa chữa nhà và đã khánh thành ngày 21 tháng 6 năm 2016

Hội đã tổ chức khám mắt cho cán bộ hội viên trong toàn hội song hội viên tham gia còn ít

Thực hiện chương trình công tác của Quận hội , hội tổ chức cho cán bộ hội viên đi thăm chiến trường xưa , các chuyến đi đều để lại kỷ niệm đẹp trong mỗi hội viên về sự đổi thay phát triển của các Địa phương, nơi đoàn đi qua

 Phối hợp với Mặt trận tổ quốc, BCH hội phối hợp thường xuyên với MTTQ thực hiện tốt 5 quy chế dân chủ, tham gia giám sát việc thực hiện văn minh đô thị trên địa bàn, với UBND phường

Tích cực tuyên truyền vận động cán bộ hội viên, tham gia tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Trên cơ sở đó tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử lựa chọn những Đại biểu có phẩm chất đạo đức, có tài vào Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp. Kết quả cán bộ hội viên và gia đình hội viên 100% đi bầu cử .Đóng góp vào thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

 Phối hợp với Quân sự , Cán bộ hội viên trong toàn hội tích cực tuyên truyền vận động Thanh niên đăng ký độ tuổi 17, tham gia khám tuyển lên đường làm nghĩa vụ quân sự , tháng 2 năm 2016 toàn phường đã có 5 thanh niên lên đường nhập ngũ, tích cực tham gia huấn luyện Dân quân tự vệ, góp phần ngăn chặn tệ nạn xã hội giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn phường

  Phối hợp với Đoàn thanh niên. BCH luôn trú trọng bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho Thanh niên, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 6 tháng đầu năm Hội đã nói chuyện truyền thống cho 1200 Thầy cô giáo và học sinh, qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc  với truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông , tích cực học tập vươn lên trở thành các chủ nhân tương lai của đất nước, làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

 Công tác xây dựng hội trong sạch vững mạnh,Về chính trị tư tưởng, Ban chấp hành luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ nhất là trước và sau Đại hội Đảng toàn quốc, hội mời báo cáo viên về nói chuyện tình hình Đại hội Đảng, qua đó củng cố lòng tin của cán bộ hội viên , trên cơ sở đó làm tốt làm tốt công tác xây dựng Đảng tại chi bộ, nơi mỗi hội viên sinh hoạt công tác và tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ chương chính sách  của Đảng pháp luật của nhà nước.

Công tác tổ chức. Hội luôn coi trọng công tác vận động đoàn kết các thế hệ CCB, thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động nhất là trong tháng 4 vừa qua hội tổ chức thi cấp cụm chi hội trưởng CCB giỏi trên cơ sở đó chọn những đồng chí chi hội trưởng đạt giải nhất, nhì cấp cụm tham gia hội thi cấp phường vào ngày 18/5/2016, Chào mừng ngày sinh nhật Bác và chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Qua hội thi chúng ta đã tạo được không khí vui tươi trong toàn hội, các chi hội trưởng được củng cố kiến thức hội, cả về trình độ công tác vận động phát, kết nạp hội viên, đến mối quan hệ công tác với các đoàn thẻ, Tổ dân phố, với Bí thư chi bộ Đảng

6 tháng đầu năm 2016 toàn hội đã phát triển được 30 hội viên cụ thể chi hội 2, chi hội 3, chi hội 4, chi hội 6, chi hội 7, chi hội 8, chi hội 10 chi hội 12, chi hội 14, chi hội 15, chi hội 17, chi họi 18, chi hội 20, chi hội 21, chi hội 22, chi hội 26, chi hội 28. 6 tháng đầu năm có 17 chi hội phát triển hội viên mới, hiện còn 13 chi hội chưa phát triển được hội viên các chi hội chú ý làm tốt công tác vận động, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của chi hội mình, trên cơ sở đó lôi cuốn anh em tự nguyện xin vào hội

 Công tác kiểm tra giám sát. Đây là nhiệm vụ quan trọng, trong công tác xây dựng hội BTV hội rút kinh nghiệm năm 2015, tin đồng chí chi hội trưởng báo cáo,  chưa kiểm tra sát xao mọi hoạt động của chi hội, sau khi được kiện toàn, củng cố chi hội hoạt động tốt tạo uy tín với nhân dân 6 tháng đầu năm chi hội 3 phát triển được 5 hội viên

6 tháng đầu năm đã kiểm tra 6 chi hội và giám sát 3 chi hội về tham gia xây dựng văn minh đô thị, qua kiểm tra các chi hội đều chấp hành nghiêm túc điều lệ của hội, nhiều hội viên gương mẫu trong công tác , tích cực tham gia xây dựng chi bộ, Tổ dân phố

  6 tháng đầu năm ban thường vụ đã bám sát chỉ đạo của Quận hội của Đảng ủy phường, các kế hoạch 6 tháng năm 2016 BTV đã chủ động tổ chức thực hiện nhất là thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, cán bộ hội viên có quan điểm đúng nhiệm vụ chính trị như Đại hội Đảng toàn quốc và bầu cử Quốc hội khóa XIV, HĐND 3 cấp

BTV động viên cán bộ tham gia tập huấn, tích cực vận dụng vào nội dung thi chi hội trưởng CCB giỏi cấp cụm chi hội, lựa chọn 6 đồng chí tiêu biểu thi chung khảo cấp phường, tham gia hội thi chung khảo cấp Quận có đồng chí Nguyễn Trà Vinh chi hội trưởng CCB tổ dân phố số 6, kết quả đạt giải khuyến khích hội thi chi hội trưởng CCB giỏi Quận Long biên

kỷ niệm 41 năm giải phóng Miền Nam. BCH tổ chức cho cán bộ hội viên và thân nhân gia đình đi thăm chiến trường xưa chuyến đi đạt kết quả tốt

Công tác chăm lo đời sống hội viên được BTV chú trọng, Hội duy trì 2 tổ vay vốn tạo điều kiện cho hội viên cải thiện nâng cao đời sống

Quán triệt nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Quận, nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ phường, đề án 01-ĐA/CCB của BCH cựu chiến binh Thành phố và chương trình số 02 của BCH Hội CCB Quận Long Biên về tham giá bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền góp phần giữ vững ổn định tại địa phương gắn với thực hiện quyết định 217-218 của Bộ chính trị

Tiếp tục thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị "học tập và làm theo phong  cách  Hồ Chí Minh" gắn với việc tiếp tục thực hiện nghị quyết TW 4, duy trì chế độ nghe thời sự, tập san CCB, tờ tin CCB, báo CCB Thủ đô giúp CCB trong toàn phường, định hướng đúng về tư tưởng, trước những phức tạp về tình hình thế giới, trong nước, cách giải quyết của Đảng từ đó xây dựng lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng

Ban thường vụ bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, chương trình công tác của BCH hội CCB Quận, triển khai hướng dẫn các chi hội thực hiện nhất là nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, các chỉ tiêu công tác năm 2016 gắn với thực hiện năm trật tự văn minh đô thị, tổ chức tốt việc chấm điểm thi đua năm 2016.

Các chi hội rà sát chỉ tiêu kế hoạch của chi hội mình, những mặt công tác chưa hoàn thành, những tồn tại, hạn chế trên cơ sở đó tổng kết tốt phong trào thi đua năm 2016. Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ hội viên trong toàn hội phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội năm 2016.

Một Số hoạt động của hội CCB:

Gặp mặt cán bộ tiền nhiệm hội CCB nhân dịp đầu xuân Bính Thân

Hội thi chi hội trưởng CCB giỏi năm 2016

Lễ khởi công xây nhà tình nghĩa cho hội viên hội CCB