các bài viết chuyên sâu

5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III: Phát huy hiệu lực hiệu quả hoạt động toàn hệ thống chính trị
Ngày đăng 29/07/2020 | 17:32  | Lượt xem: 1406

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, để đạt được những thành tích vượt trội trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội là sự nỗ lực, vào cuộc, vận hành một cách đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở, xây nền tảng vững chắc, đưa ra những đường hướng phát triển Long Biên văn minh, hiện đại, bền vững

 

Bộ máy chính quyền có nhiều đổi mới trong hoạt động

Hội đồng nhân dân từ Quận tới cơ sở chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp, các cuộc giao ban chuyên đề. Tăng cường tiếp xúc cử tri, tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn thư. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân từ Quận tới cơ sở đã thông qua 02 đề án, 777 nghị quyết; tổ chức 652 cuộc giám sát và khảo sát hiện trường, tổ chức 3023 buổi tiếp công dân, tiếp nhận 267 đơn thư chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Hoạt động điều hành của Uỷ ban nhân dân các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết liệt và sâu sát cơ sở. Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020, các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ mới, khó khăn được Thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội kiện toàn tổ chức, thiết thực trong hoạt động: Trong 5 năm, đã phát triển 150 tổ chức công đoàn cơ sở với 8.025 đoàn viên, 5000 hội viên phụ nữ, phát triển 95 tổ chức đoàn, kết nạp 1.208 đoàn viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; thành lập 15 CLB cựu chiến binh là thương binh làm dân vận khéo. Trong nhiệm kỳ triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Tặng quà trị giá 1,45 tỷ đồng tới 1.990 lượt hộ nghèo. Vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo được hơn 11 tỷ đồng. Xây, sửa 65 nhà đại đoàn kết, trị giá hơn 3,5 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng chú trọng “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên”.

Công tác chính trị, tư tưởng được triển khai sáng tạo, hiệu quả. Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, kịp thời và được kiểm soát chặt chẽ. Đổi mới việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Giám sát chặt chẽ chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, nhất là cán bộ chủ chốt. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt 95,4%. Công tác nắm bắt, phản ánh, giải quyết và định hướng dư luận xã hội được coi trọng, đặc biệt quan tâm giải quyết những vấn đề dư luận Nhân dân phản ánh với 506/514 nội dung được giải quyết và định hướng chiếm tỷ lệ 98,4%.

Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện chặt chẽ, bài bản. Trong nhiệm kỳ đã thành lập Đảng bộ khối Doanh nghiệp; phát triển 39 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước vượt chỉ tiêu Thành uỷ giao. Chủ động sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách gắn với sáp nhập các tổ dân phố. Tập trung giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài, số vụ việc phức tạp giảm từ 15 xuống còn 1 vụ việc.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với Đề án số 01- ĐA/QU được triển khai hiệu quả. Công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình; Trong 5 năm đã có 1.221 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng, đạt 122% so với chỉ tiêu Đại hội đề ra. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới góp phần giữ vững kỷ luật kỷ cương trong toàn đảng bộ: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã tiến hành kiểm tra 185 lượt tổ chức đảng, 43 lượt đảng viên; giám sát 83 lượt tổ chức đảng, 80 lượt đảng viên; giải quyết 09 đơn tố cáo; 03 đơn khiếu nại kỷ luật đảng; xử lý kỷ luật 20 đảng viên.

Công tác dân vận bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, ngày càng thiết thực hiệu quả. Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là 06 quy chế do Quận ban hành được triển khai tích cực. Ban chỉ đạo quy chế dân chủ tổ chức giám sát 14 đợt với 34 đơn vị. Phong trào dân vận khéo được triển khai và đạt được nhiều kết quả rõ nét với 2.564 mô hình trong đó 78 mô hình tiêu biểu. Công tác tôn giáo được quan tâm, nắm bắt, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, ổn định tình hình.

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành nội chính hoạt động hiệu quả. Chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Thực hiện công khai minh bạch trên các lĩnh vực đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được chú trọng. Hoà giải ở cơ sở đạt tỷ lệ cao, chiếm 89% góp phần giữ ổn định tình hình trong nội bộ Nhân dân. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được quan tâm chỉ đạo đồng bộ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Nhiệm kỳ qua, các vụ án khởi tố trên địa bàn Quận giảm 15,4%, số bị can giảm 19,2 %. Giai đoạn 2016 - 2020 giảm còn 1.843 vụ án khởi tố với 2.413 bị can.

Với những thành tựu nổi bật, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Long Biên đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 3 năm liên tục từ năm 2016 đến 2018, được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Đặc biệt, năm 2018, quận Long Biên vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ Hai. Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây là kết quả đáng tự hào, đồng thời là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền Quận đề ra những mục tiêu mới cao hơn trong các giai đoạn tiếp theo.