các bài viết chuyên sâu

Long Biên - Bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị gắn với năm trật tự và văn minh đô thị - 2015
Ngày đăng 30/12/2015 | 14:35  | Lượt xem: 3188

.

Long Biên là một quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, là đầu mối giao thông quan trọng nối với các tỉnh, thành phố phía bắc của Thủ đô Hà Nội có nhiều tiềm năng phát triển, dân số cơ học tăng nhanh, trung bình khoảng 1 vạn dân/năm tạo nhiều áp lực về mọi mặt, nhất là vấn đề đời sống, việc làm, thu nhập và thực hiện trật tự văn minh đô thị. Trong những năm qua, Quận đã dồn lực tập trung đầu tư và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn với tăng cường công tác quản lý nhà nước về đô thị, xây dựng ý thức đô thị trong nhân dân. Sau đại hội đảng bộ quận khóa III nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban chấp hành Đảng bộ quận đã xây dựng và triển khai Chương trình số 03 về "Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, tạo bước đột phá về cảnh quan môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân" và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong 5 năm tới.

Thực hiện Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội về "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2015" quận Long Biên đã có nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Và một trong những giải pháp đó là gắn việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị- 2015". Xác định đây là một chuyên đề lớn không chỉ trong năm 2015 và các năm tiếp theo. Quận đã xác định việc thực hiện tốt năm trật tự văn minh đô thị cũng là một biểu hiện sinh động, thiết thực làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc để Long Biên ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Trên cơ sở đó, Quận đã tập trung chỉ đạo đồng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp như sau:

Một là: Chỉ đạo cấp ủy từ quận tới cơ sở vận dụng sáng tạo nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

Trên cơ sở chỉ đạo định hướng của Trung ương và Thành phố Hà Nội, năm 2015 toàn đảng triển khai nội dung "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".

Năm 2015, cùng với thực hiện chủ đề nêu trên, Quận ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu đưa các nội dung nhiệm vụ của "Năm trật tự và văn minh đô thị" vào sinh hoạt chuyên đề trong từng chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ đầu năm, Cán bộ đảng viên ngoài việc đăng ký làm theo chủ đề năm 2015 về " trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" cũng đồng thời đăng ký công việc để thực hiện tốt "năm trật tự văn minh đô thị". Các nội dung đăng ký được chi bộ thảo luận đóng góp bổ sung cho sát với công việc của từng đảng viên, đồng thời công khai các nội dung đăng ký để tập thể giám sát trong cả năm.

 Hai là: Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện năm trật tự văn minh đô thị đến với nhân dân bằng những hình thức phù hợp nhất.

Xác định để thực hiện tốt năm trật tự văn minh đô thị nếu không được nhân dân đồng thuận và tự giác thực hiện thì đảng viên có làm tốt đến mấy cũng không đạt mục tiêu đề ra. Vì nhân dân mới là lực lượng đông đảo, đóng góp chủ yếu vào mọi thành công.

Do vậy,  quận đã chỉ đạo MTTQ đưa các nội dung của năm trật tự văn minh đô thị đến từng tổ dân phố thông qua hội nghị đại biểu nhân dân đầu năm. Với chủ đề nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị-2015" trọng tâm là thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nếp sống thanh lịch, văn  minh trong giao tiếp ứng xử, ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp, thực hiện các quy định về trật tự đô thị, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng gia đình, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa. Trong đó lấy vai trò cán bộ, đảng viên ở mỗi chi bộ tổ dân phố, đơn vị làm nòng cốt, vận động nhân dân thực hiện.

Ba là: phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc tổ chức thực hiện năm trật tự và văn minh đô thị

Xác định đây là một nhiệm vụ khó, rất dễ nảy sinh những vấn đề bức xúc, muốn thực hiện có hiệu quả phải công khai dân chủ để nhân dân biết, thực hiện và giám sát. Do vậy, trong mấy năm qua, quận đã lựa chọn một số lĩnh vực dân sinh bức xúc, chỉ đạo xây dựng 5 quy chế dân chủ trên 5 lĩnh vực. Đó là: quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng, trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong công tác thu thuế, trong quản lý đô thị và trong trật tự xây dựng đô thị. Hiện đang chuẩn bị xây dựng quy chế dân chủ trong bảo vệ môi trường. Các quy chế nêu trên được triển khai rộng rãi tới từng tổ dân phố, cung cấp số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo để nhân dân kịp thời phản ánh. Trong thời gian qua nhờ có các quy chế nêu trên nên các vấn đề bức xúc dân sinh đều giảm, nhân dân được phát huy quyền dân chủ nên phấn khởi, tự giác thực hiện năm trật tự văn minh đô thị. Nhân dân cũng cung cấp nhiều thông tin qua điện thoại giúp lãnh đạo phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm về trật tự đô thị.

Bốn là: Thường xuyên kiểm soát việc thực hiện năm trật tự và văn minh đô thị tại các địa phương gắn với trách nhiệm người đứng đầu

Lãnh đạo quận đã tổ chức các hội nghị giao ban đánh giá việc thực hiện năm trật tự văn minh đô thị ở cơ sở. Bên cạnh việc ghi nhận kết quả đạt được, thì những tồn tại trong công tác quản lý đô thị, nhất là những điểm đen đô thị và từng vi phạm cụ thể đều được công khai bằng hình ảnh, tư liệu. Trên cơ sở đó quy trách nhiệm đối với bí thư cấp ủy và chủ tịch UBND các phường. Cùng với yêu cầu lãnh đạo những đơn vị này phải chỉ đạo khắc phục. Trong những năm qua, quận Long Biên đã thực hiện đánh giá cán bộ công chức hàng tháng, do vậy những đơn vị có vi phạm về quản lý đô thị thì lãnh đạo các đơn vị đó sẽ bị hạ mức xếp loại và công khai trên cổng thông tin điện tử của quận và phường để nhân dân biết.

Hiện nay quận đang xây dựng đề án thực hiện mô hình khoản quản. Mỗi tuyến đường sẽ có những người cụ thể chịu trách nhiệm quản lý. Quận đảm bảo các điều kiện cho lực lượng này hoạt động: cung cấp xe đạp, công cụ và các trang thiết bị cần thiết, có chế độ phụ cấp, bảo hiểm, khen thưởng tạo động lực làm việc nhưng gắn với trách nhiệm rõ ràng.

Năm là: Chú trọng xây dựng các mô hình tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong thời gian qua, quận Long Biên đã xây dựng được một số mô hình tiêu biểu như "Chi bộ bốn tốt, đảng viên nêu gương" tại đảng bộ phường Thạch Bàn: nét nổi bật của mô hình này là 100% các chi bộ đã phân công nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách hộ gia đình để tuyên truyền vận động thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, nhất là lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mô hình "Tự quản đô thị theo liên gia ở Tổ dân phố" tại Đảng bộ phường Ngọc Lâm thông qua quy chế dân chủ, quy ước tổ dân phố, chuẩn mực Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để các cá nhân, đơn vị tự quản, vận động hàng xóm trong liên gia thực hiện tốt vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trật tự giao thông, trật tự xây dựng, văn hóa ứng xử ... tạo nét đẹp trong cộng đồng. Điều đáng mừng là trong năm 2015 đã xuất hiện những cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện trật tự văn minh đô thị được chuyên mục việc tử tế nêu gương.

Từ thực tế triển khai tổ chức thực hiện, Đảng bộ quận Long Biên rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, cấp ủy, người đứng đầu phải vận dụng sáng tạo gắn việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị trong từng thời kỳ. Phải nhất quán rằng: bất kỳ việc làm nào hiệu quả, có lợi cho nhân dân, vì cái chung đều là những biểu hiện sinh động nhất của việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nếu không việc triển khai sẽ rập khuôn, thiếu tính khả thi và khó đi vào cuộc sống.

Thứ hai, Mọi công việc phải bắt nguồn từ cơ sở, từ những vấn đề đòi hỏi của thực tiễn công tác và yêu cầu của người dân để lựa chọn nội dung, phân công cán bộ, đảng viên thực hiện ngay từ chi bộ tổ dân phố, cụm dân cư. Phát huy vai trò, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên với việc xây dựng ý thức tự giác, tự chủ của nhân dân trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường góp phần xây dựng tổ dân phố, cụm dân cư xanh, sạch, đẹp phục vụ chính đời sống của nhân dân, có như vậy kết quả đạt được mới bền vững.

Thứ ba, thực hiện tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư để tạo sức lan tỏa. Chức vụ càng cao càng phải gương mẫu và người đứng đầu phải là người gương mẫu nhất. Phát huy có hiệu quả kênh thông tin của MTTQ trong việc giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú.

Thứ tư, chú trọng việc xây dựng và nhân rộng các điển hình, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị. Quan tâm nhân rộng những tấm gương là những người trực tiếp lao động, sản xuất, học sinh chấp hành tốt các quy định về đô thị.

Thực trạng hiện nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số nơi chưa thực sự gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị, triển khai còn rập khuôn máy móc một phần vì sợ sai. Do vậy nhiệm vụ chính trị chưa được thúc đẩy mạnh mẽ, trách nhiệm không rõ ràng, điều đó lý giải tại sao vẫn có những sai phạm thậm chí sai phạm lớn gây bức xúc trong nhân dân.

Trong thời gian tới, Trung ương tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị, hy vọng rằng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo hiệu quả sẽ tiếp tục được chỉ đạo nhân rộng để việc học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác thực sự trở thành công việc thường xuyên hàng ngày, mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong từng cương vị công tác, góp phần xây dựng quận Long Biên phát triển bền vững./.