các bài viết chuyên sâu

Phường Ngọc Lâm phát huy hiệu quả nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội.
Ngày đăng 30/09/2015 | 13:47  | Lượt xem: 1862

Ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là một trong những hoạt động chính của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói chung và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngọc Lâm nói riêng nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Trong công cuộc đổi mới, phát triển của Thủ đô, của đất nước, Đảng - Nhà nước ta đó có nhiều chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chương trình, mục tiêu quốc gia xóa đói - giảm nghèo và việc làm luôn được quan tâm.

Là một tổ chức chính trị xã hội với chức năng đại diện cho quyền lợi của phụ nữ, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) luôn nhận thức sâu sắc về vị trí và tầm quan trọng của công tác giảm nghèo là một vấn đề có tính chất lâu dài, đòi hỏi phải có sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức và của chính người nghèo. Việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế không chỉ tính đến hiệu quả kinh tế mà mà còn tính đến hiệu quả xã hội, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Hội, bởi vì nghèo đói, thiếu việc làm tác động mạnh mẽ đến mỗi gia đình, mà người chịu thiệt thòi nhất là phụ nữ và trẻ em, điều này ảnh hưởng lớn đến sự bình đẳng, tiến bộ và phát triển của phụ nữ Thủ đô. Vì vậy, hoạt động ủy thác vay vốn đối với hộ nghèo và các gia đình chính sách là một trong những hoạt động phối hợp trọng tâm của Hội LHPN phường Ngọc Lâm và hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Quận nhằm giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống. Hội LHPN Phường đã tập trung tuyên truyền Nghị định của Chính phủ về chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà Nước đối với hộ nghèo để phụ nữ nghèo biết và tiếp cận các nguồn vốn, nếu có nhu cầu và đảm bảo các tiêu chí theo qui định (có sức lao động, có hoạt động sản xuất, kinh doanh và lịch sử tín dụng tốt) đều được xem xét vay các nguồn như: Vốn hộ nghèo, Vốn hộ cận nghèo, Vốn học sinh sinh viên, Vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm,…

Từ khi thực hiện công tác ủy thác cho vay với NHCSXH, nguồn vốn Hội LHPN nhận ủy thác năm sau cao hơn năm trước, 100% các chi hội đều thực hiện dịch vụ ủy thác với NHCSXH. Vốn vay được giải ngân đúng đối tượng thụ hưởng, người vay được sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, cơ bản đảm bảo hoàn trả vốn đúng kỳ hạn, nợ quá hạn thấp (đảm bảo dưới 0,055%). Tính tới tháng 9 năm 2015, Hội LHPN và NHCSXH đã xét cho vay 3.987.800.000 đồng/146 hộ vay, (trong đó vốn hộ nghèo: 1.305.000.000đồng/46 hộ vay, vốn hộ cận nghèo: 2.070.000.000đồng/67 hộ vay, vốn giải quyết việc làm: 540.000.000đồng/27 hộ vay , vốn học sinh sinh viên: 72.800.000/5 hộ vay). 100% các hộ vay vốn tham gia hoạt động tín dụng tiết kiệm tại ngân hàng từ 200.000 đến 300.000đ/tháng. Phí ủy thác của Hội được ngân hàng trả vào tài khoản của Hội hàng quý. Cuối năm, Hội làm thủ tục rút tiền về, số tiền này sử dụng để chi các hoạt động cho vay vốn: họp tổ vốn, kiểm tra vay vốn. Với tổ trưởng tổ vốn, có tiền hoa hồng được ngân hàng chi trả hàng tháng và các tổ đều sử dụng đúng quy định. Hiện tại, Hội LHPN phường có 05 tổ vay vốn & tiết kiệm; các tổ TK&VV đang hoạt động thực hiện nghiêm túc nội dung công việc trên hợp đồng được NHCSXH uỷ nhiệm. Việc bình xét vay vốn đều đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, công khai, dân chủ. Tổ tiết kiệm và vay vốn có nhiệm vụ động viên chị em tham gia gửi tiền tiết kiệm, tuyên truyền chủ trương, chính sách mới về tín dụng ưu đãi, trao đổi kinh nghiệm làm ăn lồng ghép với các nội dung sinh hoạt Hội. Đồng thời, phối hợp với NHCSXH giải ngân đúng đối tượng, trực tiếp thu lãi hàng tháng, đôn đốc hội viên trả vốn khi đến hạn. Nhiều trường hợp chị em vay vốn gặp rủi ro, Hội đã vận động mọi thành viên trong Tổ tiết kiệm và vay vốn giúp đỡ để trả vốn, lãi, có những trường hợp có biểu hiện nợ chây ỳ, khó đòi, cán bộ hội đã kiên trì vận động để đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn.

Nhờ có nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH trong các năm qua đã giúp trên 50 hộ thuôc diện nghèo và nghèo mở rộng đã vươn lên thoát nghèo. Nguồn vốn đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động, hàng chục ngôi nhà của phụ nữ nghèo được xây dựng khang trang; nhiều con em của các gia đình phụ nữ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để theo học đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề. Điển hình như trường hợp của chị Đỗ Thị Thu Hiền - Chi hội phụ nữ 14. Năm 2012, chị Hiền được NHCSXH cho vay 20.000.000 đồng vốn giải quyết việc làm. Sau một năm kinh doanh quần áo, lúc đầu chị gặp rất nhiều khó khăn, đóng kệ tủ bán hàng, sửa cửa hàng cũng không còn đủ vốn để kinh doanh. Khéo thu vén chắt chiu, năm tiếp theo lãi đến đâu chị thu xếp sửa từng phần một đến đấy. Đến năm 2014, chị mạnh dạn đề xuất với tổ dân phố, chi hội phụ nữ, tổ vốn vay để vay 40.000.000 đồng mở rộng kinh doanh. Bằng sự nỗ lực của bản thân cộng với động lực là nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội Quận, hiện nay chị Hiền đã vươn lên từ hộ khó khăn thành hộ có thu nhập tương đối khá giả. Gặp chúng tôi chị Hiền phấn khởi chia sẻ: "Phải cảm ơn NHCSXH và Hội Phụ nữ lắm. Nhờ được vay vốn mà gia đình tôi đã có của ăn của để, có điều kiện nuôi con cái ăn học". Gia đình chị Hiền chỉ là một trong hàng trăm hội viên phụ nữ được tổ chức hội phụ nữ tín chấp vay vốn phát triển kinh tế. Nhiều chị nhờ sự hỗ trợ này đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Tuy nhiên, do nhiều điều kiện khách quan lẫn chủ quan dẫn đến cũng có không ít những hộ gia đình sử dụng đồng vốn từ NHCSXH chưa đạt hiệu quả, không phát triển được đời sống gia đình, lãi tồn đọng. Có thể nói, nguyên nhân nghèo của hầu hết các hộ nghèo là do thiếu vốn và thiếu kiến thức làm kinh tế. Vì vậy để giúp các hộ nghèo sử dụng đồng vốn có hiệu quả, Hội LHPN phường rất coi trọng việc hướng dẫn các hội viên vay vốn về kiến thức kinh doanh. Hàng năm, Hội tổ chức dạy nghề, tạo thêm việc làm cho phụ nữ từ các nghề nấu ăn, cắm hoa, đan móc, kỹ năng bán hàng… giúp phụ nữ tăng thu nhập. Đến nay, Hội Phụ nữ đã tạo thêm việc làm cho gần 300 chị em phụ nữ với thu nhập bình quân 2.500.000 – 3.000.000 đồng/tháng, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ hoàn trả gốc, lãi vay đúng kỳ hạn. Ngoài nguồn vay từ NHCSXH, các hộ vay còn có thể tiếp cận với nguồn vốn tiết kiệm tại chi hội. Năm 2015 có 2550 hội viên tham gia tiết kiệm, tổng số tiền thu được: 255.000.000 đồng, số tiền đã cho vay: 215.680.000đồng/52 người vay. Bên cạnh đó, với mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm, các chi hội còn cho 26 hội viên vay vốn không lấy lãi với số tiền trên 130.000.000 đồng.

Để tiếp tục khắc phục những tồn tại, từng bước nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội LHPN Phường tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm cụ thể. Một là, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác;  Tiếp tục phối hợp với NHCSXH tham mưu với cấp ủy, chính quyền phường triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng giao năm 2015; triển khai khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao năm 2016. Hai là, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động đến 100% Tổ TK&VV và 100%  hộ vay vốn còn dư nợ. Chỉ đạo các Tổ TK&VV có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đến 100% hộ vay trong phạm vi tối đa 30 ngày kể từ ngày hộ nhận tiền vay. Ba là, phối hợp với NHCSXH, các ngành liên quan thực hiện tốt công tác nhận uỷ thác, từng bước nâng cao tỉ lệ thu lãi, giảm tỷ lệ nợ quá hạn. Phối hợp tìm giải pháp xử lý, thu hồi nợ đến hạn, lãi tồn, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vay ké, xâm tiêu chiếm dụng vốn, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý vốn của Hội và tổ TK & VV. Phối hợp với cán bộ NHCSXH đứng cánh đôn đốc thu hồi nợ, thu lãi, huy động tiết kiệm; tổ chức sinh hoạt kiện toàn hoạt động của Ban Quản lý tổ, kịp thời thay thế những Tổ trưởng thiếu nhiệt tình, hoạt động kém hiệu quả... Bốn là, hướng dẫn tổ trưởng Tổ TK&VV tự kiểm tra hồ sơ đang lưu trữ, trường hợp thiếu phải phối hợp với cán bộ ngân hàng để bổ sung và quản lý, bảo quản các loại hồ sơ, sổ sách và biểu mẫu liên quan theo quy định. Năm là, tăng cường các biện pháp thu lãi hộ vay phấn đấu đạt 100%; tham gia giao ban đúng định kỳ với NHCSXH Quận để nắm tình hình hoạt động vay vốn các tổ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để làm tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm, nâng cao chất lượng tín dụng ưu đãi trên địa bàn phường; đồng thời tham gia trong ban thu nợ quá hạn để tổ chức kiểm tra, phân loại nợ tồn đọng, xử lý kịp thời các khoản nợ đến hạn, đề xuất chính quyền xử lý các trường hợp hộ vay chây ỳ; trường hợp cần thiết hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ chuyển cơ quan pháp luật xử lý theo quy định.

 Vì một xã hội công bằng - dân chủ - văn minh, vì một tương lai không còn phụ nữ nghèo, với trách nhiệm của một tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội đại diện cho quyền lợi của giới nữ, trong thời gian tới, Hội LHPN Phường sẽ tiếp tục phối hợp, cộng đồng trách nhiệm chặt chẽ hơn nữa cùng với NHCSXH Quận Long Biên để thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo mà Quận cũng như Thành phố đã đề ra.