các bài viết chuyên sâu

Chi bộ tổ dân phố 3, Đảng bộ phường Thạch Bàn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo
Ngày đăng 17/09/2015 | 00:00  | Lượt xem: 1642

Đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm của từng năm, quý để ban hành nghị quyết chuyên đề; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện đến các chi bộ, MTTQ, các đoàn thể trong hệ thống chính trị; Việc ra nghị quyết trúng, đúng và quyết liệt trong tổ chức thực hiện đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện từ Đảng ủy phường đến cấp ủy các chi bộ, là yếu tố thành công đối với nhiệm vụ chính trị của phường Thạch Bàn trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 nói chung và giai đoạn 2013 – 2015 chi bộ tổ dân phố 3 nói riêng.


Chi bộ tổ dân phố 3 có 30 đảng viên, trong đó 06 đảng viên miễn sinh hoạt; tổ dân phố có trên 1000 dân với 245 hộ, đời sống của nhân dân chủ yếu là thương mại dịch vụ, nông nghiệp và làm công nhân ở các công ty, doanh nghiệp. Tổ dân phố có tuyến phố Thạch Bàn tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của phường và Tổ dân phố. Bám sát sự chỉ đạo và nghị quyết của Đảng ủy phường, cấp ủy chi bộ tổ dân phố 3 đã tiến hành thảo luận, lựa chọn những nội dung trọng tâm, những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ dân phố quan tâm để ban hành nghị quyết lãnh đạo tổ chức thực hiện. Cụ thể như thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/ĐU của Đảng ủy phường về lãnh đạo thực hiện công tác GPMB tuyến đường Thạch Bàn; Chi bộ tổ dân phố 3 đã xác định dự án tuyến đường Thạch Bàn được quận chủ trương đầu tư và quyết liệt triển khai trong thời gian ngắn. Tổ dân phố số 3 có 92 hộ liên quan đến công tác GPMB, trong đó có 10 gia đình đảng viên. Từ đó xác định trách nhiệm lãnh đạo, ban hành nghị quyết chuyên đề của chi bộ, quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các chi hội đoàn thể và nhân dân thực hiện, trong đó, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên. Do quán triệt, thảo luận kỹ trong chi bộ, đảng viên đồng thuận thực hiện nghị quyết của chi bộ nên 10 gia đình đảng viên đã gương mẫu đi đầu bàn giao mặt bằng ngay từ đợt đầu mặc dù còn một số đồng chí chưa nhận đủ tiền bồi thường hoặc còn một số kiến nghị. Chính điều đó đã có sức lan tỏa tác động đến các hộ xung quanh nên 100% hộ gia đình đã bàn giao mặt bằng trước thời gian 2 tháng so với kế hoạch của UBND phường đề ra. Bên cạnh đó, chi bộ làm tốt công tác lãnh đạo, tuyên truyền vận động các hộ khi xây dựng, sửa chữa nhà phải xin phép, niêm yết giấy phép tại nơi chân công trình…

Khi đường Thạch Bàn khánh thành vào dịp 10/10/2013; Đảng ủy phường đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 65-NQ/ĐU "Về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường xây dựng tuyến đường Thạch Bàn theo tiêu chí văn minh đô thị". Năm 2014, Đảng ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị". Ngày 25/8/2015, Đảng ủy phường ban hành Nghị quyết số 20-NQ/ĐU lãnh đạo thực hiện "Phương án thí điểm thành lập Tổ tự quản tổ dân phố trong công tác quản lý trật tự đô thị". Chi bộ đã thảo luận, ban hành nghị quyết chuyên đề phân công đảng viên thực hiện. Hàng tháng đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ kiểm điểm, đánh giá, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên để đánh giá xếp loại hàng năm. Kết quả 10/10 gia đình đảng viên và 100 % hộ gia đình của tổ dân phố có nhà mặt tiền đường Thạch Bàn đã ký kết với tổ dân phố và phường không vi phạm về đô thị, không mái che, mái vẩy lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vệ sinh môi trường.

Việc triển khai thực hiện mô hình "chi bộ 4 tốt, đảng viên nêu gương" cũng là một trong đổi mới, sáng tạo của Đảng ủy trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Chi bộ 3 đã cụ thể hóa mô hình này ở chi bộ là: "Chi bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân xây dựng tuyến đường Thạch Bàn theo tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị", theo đó, phân công đảng viên phụ trách từ 10 - 15 hộ gia đình. Hướng dẫn cho đảng viên những nội dung đăng ký cụ thể ngắn gọn, gửi cho cấp ủy đăng ký vào sổ, 6 tháng sơ kết đánh giá bổ sung đăng ký cho 6 tháng tiếp theo. Những vấn đề phức tạp đều phân công cho đảng viên thực hiện và yêu cầu sự gương mẫu của mỗi đảng viên. Kết quả là sức mạnh chi bộ được nâng lên, vai trò của đảng viên được phát huy, nhân dân tin tưởng đồng thuận. Mặc dù tuổi bình quân của đảng viên trong chi bộ cao (64 tuổi), nhưng với sự gương mẫu của đảng viên, chi bộ đã lãnh đạo toàn diện đạt và hoàn thành các chỉ tiêu phường giao hàng năm. 3 năm liền đạt TDP văn hóa 2012 - 2014; chi bộ 3 năm liền 2011 - 2013 đạt chi bộ TSVM tiêu biểu được Quận ủy tặng giấy khen; năm 2014 chi bộ đạt TSVM. Năm 2015 chi bộ được Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen chi bộ đạt "Trong sạch vững mạnh tiểu biểu 5 năm 2010 – 2014".

Với mục tiêu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ III. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020, chi ủy chi bộ tổ dân phố 3 đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm đó là:

Thứ nhất : Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để ban hành nghị quyết chuyên đề sát với tình hình, đặc điểm của tổ dân phố, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả của nghị quyết. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ trong chi bộ, Ban công tác Mặt trận, các chi hội tổ dân phố, phân công cho từng đảng viên để tổ chức triển khai thực hiện.

Thứ hai : Thực hiện đúng nội dung Quy chế làm việc của chi bộ; phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ phát huy thế mạnh, năng lực, trách nhiệm, kinh nghiệm của tất cả cán bộ, đảng viên trong chi bộ cùng tham gia giải quyết công việc một cách thấu đáo, toàn diện, sát thực tế; mỗi người đều có chính kiến, quan điểm, giải pháp để giải quyết về một vấn đề cụ thể nhưng thông qua thảo luận, trao đổi, thì vấn đề đó sẽ được phân tích, mổ xẻ, làm sáng rõ để thống nhất tìm phương án tốt nhất nhằm thực hiện có kết quả các nhiệm vụ của chi bộ.

Thứ ba : Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình "chi bộ 4 tốt, đảng viên nêu gương" rà soát ban hành chuẩn mực đạo đức cho đảng viên của chi bộ phù hợp với thực tiến của tổ dân phố, đảng viên. Tiếp tục lựa chọn nội dung mô hình, cách làm mới phù hợp với từng giai đoạn 2015-2020 và tình hình phát triển của phường và tổ dân phố.

Từ thực tiễn, kết quả và kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2013-2015, cấp ủy chi bộ tổ dân phố 3 xác định rõ việc nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2017, yếu tố không thể thiếu được đó là coi trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo, thông qua việc lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế của tổ dân phố, những vấn đề nhân dân, đảng viên quan tâm để ban hành nghị quyết chuyên đề ngắn gọn, rõ việc nội dung, thời gian thực hiện, hoàn thành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, tăng cường công tác giám sát thường xuyên của cấp ủy chi bộ là nhiệm vụ trong việc nâng cao chất lượng lãnh đạo của chi bộ, giải pháp quan trọng giữ vững chi bộ TSVM.