các bài viết chuyên sâu

Gia Thụy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ.
Ngày đăng 16/09/2015 | 00:00  | Lượt xem: 1276

Thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam”, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của UB MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Gia Thụy đã đạt nhiều thành tích tốt, góp phần vào sự phát triển chung của phường.


Nhận thức rõ công tác nhân đạo, từ thiện là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị, góp phần giáo dục, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chính sách xã hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng ủy phường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức, tâm huyết, có năng lực vận động nhân dân làm công tác CTĐ, bồi dưỡng cán bộ để tạo nguồn bổ sung cán bộ hội. Kết quả, 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ phường đã phát triển được 165 hội viên, đến nay tổng số hội viên gần 800 người trong đó: có 22 hội viên danh dự, 50 tình nguyện viên, 78 thanh niên xung kích chữ thập đỏ. Toàn phường có 22 chi hội chữ thập đỏ, trong đó có 3 chi hội nhà trường.

Bên cạnh đó, Đảng ủy phường đã quán triệt Chỉ thị 43-CT/TW tới BCH, các ban, ngành, đoàn thể, các nhà trường, ban lãnh đạo các tổ dân phố. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp cùng Hội CTĐ tổ chức thực hiện chỉ thị; chỉ đạo Hội CTĐ triển khai kế hoạch thực hiện đối với cấp mình, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, vận động các tổ chức, cá nhân với tinh thần tương thân, tương ái, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện; đồng thời Đảng ủy, UBND phường tạo điều kiện để Hội hoạt động hiệu quả phù hợp với thực tiễn của địa phương và đúng quy định của nhà nước. Hàng năm tồ chức đánh giá kết quả hoạt động của Hội, và tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Kết quả, trong 5 năm qua, Đảng ủy phường đã chỉ đạo về công tác nhân sự và chỉ đạo thành công Đại hội Hội CTĐ lần thứ II, nhiệm kỳ 2011-2016, đồng thời dự kiến chuẩn bị nhân sự cho đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đảng ủy phân công 01 đồng chí trong ban thường vụ phụ trách, theo dõi các đoàn thể và tổ chức xã hội trong đó có Hội CTĐ. Những tâm tư nguyện vọng, khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất của Hội đều được Ban thường vụ Đảng ủy quan tâm nghiên cứu và chỉ đạo kịp thời.

Đảng ủy phường đã tập trung chỉ đạo nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền đối với công tác nhân đạo và hoạt động của Hội CTĐ. UBND phường đã tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc giúp hội hoạt động; hỗ trợ tạo điều kiện tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng công tác hội; thường xuyên giao nhiệm vụ, đôn đốc Hội thực hiện các chương trình hành động thiết thực tại địa phương. Phường đã biên chế 01 đồng chí Chủ tịch Hội được hưởng phụ cấp hệ số 1, kinh phí hoạt động của hội theo phân bổ của nhà nước là 10 triệu đồng/năm, tuy vậy phường đã quan tâm chi từ 13-15 triệu đồng/ năm.

Trên cơ sở quán triệt quan điểm Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư, công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các ngành với tổ chức hội của phường đã đạt được những kết quả tích cực. Thông qua công tác phối hợp liên tịch, các phong trào, cuộc vận động của Hội Chữ thập đỏ trở thành những phong trào thi đua sôi nổi làm phong phú, đa dạng hoạt động nhân đạo từ thiện xã hội; ngoài ý nghĩa nhân đạo, từ thiện, Hội đã góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, chung tay xây dựng phường ngày một phát triển.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, hoạt động của Hội CTĐ ngày càng thiết thực, nội dung, phương thức từng bước đổi mới, mang đậm nét nhân văn, phù hợp nhu cầu của cộng đồng dân cư, đã trở thành phong trào thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia như: phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất dộc da cam" từ năm 2010 đến nay vận động được trên 700 triệu đồng, chăm lo cho trên 1.000 lượt người là nạn nhân chất dộc da cam và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Trạm y tế phường khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 4.000 lượt người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng xã hội với tổng trị giá 36 triệu đồng. Các hoạt động tương thân, tương ái chăm lo đời sống, trợ cứu xã hội cho các đối tượng khó khăn trong trường: THCS, TH, MN và trường Hy vọng với trị giá trên 40 triệu đồng; tiếp tục phát huy cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", Hội đã khảo sát, lập hồ sơ được 80 đối tượng cần trợ giúp và đã trợ giúp được 65 đối tượng với tổng trị giá là 120 triệu đồng. Công tác hiến máu nhân đạo đã trở thành phong trào rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. 5 năm qua Hội đã vận động được trên 800 lượt người hiến máu nhân đạo đạt 523 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu giao hàng năm quận hội giao là 20 đơn vị. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, góp phần cứu sống hàng trăm lượt người bệnh, nhất là đối với bệnh nhân nghèo.

 


Ngày làm từ thiện nhân dịp tết nguyên đán được tổ chức hàng năm do Hội CTĐ và UBND phường tổ chức

 

Với sự cố gắng của Hội, 5 năm qua có nhiều tập thể cá nhân được biểu dương khen thưởng các cấp như: Hội CTĐ phường được Trung ương hội tặng 3 Bằng khen; Thành phố tặng 4 giấy khen; 01 giấy khen cấp quận, nhiều cá nhân được tặng Bằng khen, kỷ niệm chương của Trung ương hội, giấy khen của các cấp.

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, quản lý của chính quyền, sự phối hợp của các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội đối với Hội CTĐ phường, Hội đã được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; có nhiều chủ trương sát thực với các hoạt động xã hội từ thiện giúp hội hoạt động hiệu quả, thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các phong trào do hội phát động; khơi dậy và phát huy truyền thống nhân đạo, tương thân, tương ái và tính nhân văn ngày một mạnh mẽ hơn, góp phần giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; giảm bớt nỗi đau, gánh nặng cho những cá nhân, gia đình và xã hội. Từ đó khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội Chữ thập đỏ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Đảng ủy đối với công tác Hội Chữ thập đỏ có lúc vẫn chưa được thường xuyên, liên tục; công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện còn hạn chế. Các ngành, đoàn thể chủ động vào cuộc đôi khi chưa thường xuyên, nhất là thực hiện tuyên truyền, vận động, tạo hưởng ứng tích cực trong nhân dân về công tác nhân đạo.

Từ kết quả trên, Đảng ủy phường rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo đối với hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, đó là: Vai trò chỉ đạo của cấp ủy, quản lý nhà nước, phối hợp của các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được phát huy tốt thì tổ chức hội sẽ mạnh; phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng để cả hệ thống chính trị vào cuộc với Hội CTĐ, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân tự nguyện và tích cực tham gia hoạt động CTĐ; Khi tổ chức các phong trào phải coi trọng công tác tuyên truyền các giá trị nhân đạo có chiều sâu, chú trọng việc xây dựng những cách làm hay, có hiệu quả và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có động viên khen thưởng kịp thời.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, Đảng ủy phường xác định những nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) như sau:

1. Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt Chỉ thị 43- CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) tới các cấp các ngành, trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm đối với công tác Hội Chữ thập đỏ, xác định công tác nhân đạo là bộ phận quan trọng trong công tác Dân vận của Đảng, là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của phường.
2. UBND phường tiếp tục chỉ đạo việc triển khai Luật hoạt động Chữ thập đỏ, đồng thời tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để Hội hoạt động đạt hiệu quả; biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo từ thiện, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Hội Chữ thập đỏ phường tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, sát cơ sở; củng cố, kiện toàn tổ chức hội và tiếp tục phát triển hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Hoạt động của hội bảo đảm chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Hội, Luật hoạt động Hội Chữ thập đỏ; nâng cao hiệu quả phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong thực hiện các phong trào như : hiến máu tình nguyện, tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, chương trình phòng ngừa ứng phó thảm họa, thiên tai...

4. Tổ chức tốt các hoạt động, chăm lo các đối tượng xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động về ứng phó với các tình huống khán cấp, phòng chống thiên tai; các hoạt động chăm sóc sức khỏe và các nguồn quỹ hội để chăm lo cho các đối tượng; thực hiện tốt quyền dân chủ đại diện, phát huy quyền làm chủ trực tiếp cảa cán bộ, hội viên.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X); hàng năm có đánh giá rút kinh nghiệm và có động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu kịp thời.