các bài viết chuyên sâu

Một số kết quả đạt được sau 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ở quận Long Biên
Ngày đăng 24/04/2023 | 09:51  | Lượt xem: 483

Sau hai năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với cách làm sáng tạo, đồng thuận, thống nhất, Đảng bộ quận Long Biên đã đạt được một số kết quả tiêu biểu được ghi nhận và đánh giá cao

Chủ động xây dựng chuyên đề hàng năm, tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng nhận thức đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Thành ủy, Quận uỷ Long Biên đã xây dựng đã ban hành 07 kế hoạch, 01 hướng dẫn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa, đồng thời bám sát thực tiễn địa phương để xây dựng, học tập chuyên đề theo từng năm: Năm 2022, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; Năm 2023, triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân” gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của Quận. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nội dung chuyên đề hàng năm đạt trên 97%.

Hội nghị triển khai Chuyên đề năm 2023

Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tuyên truyền trực quan, hệ thống đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử, bản tin nội bộ, sinh hoạt chi bộ, trang fanpage "Long Biên mảnh đất rồng thiêng” và các trang mạng xã hội khác. Năm 2021, Quận ủy Long Biên đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, lựa chọn 01 thí sinh xuất sắc tham gia dự thi cấp thành phố. Chỉ đạo Trung tâm Chính trị Quận đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào chương trình bồi dưỡng lớp đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận tổ chức các hội nghị toạ đàm, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt hằng quý, các hoạt động kỷ niệm, sinh hoạt truyền thống... kịp thời tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên, hội viên một cách thiết thực, hiệu quả.

Một số hình ảnh triển khai học tập chuyên đề tại các đơn vị cơ sở trực thuộc

 

Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, địa phương, đơn vị

Ngay sau khi học tập, quán triệt nội dung chuyên đề toàn khóa, hàng năm; triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, để cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo và nêu gương trong cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Quận ủy đã hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức công tác trong hệ thống chính trị quận và cơ sở chưa phải là đảng viên. Định hướng nội dung tu dưỡng theo chủ đề mỗi năm, theo nhóm đối tượng, đảm bảo ngắn gọn, cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân. Hàng tháng, trong sinh hoạt chi bộ, thường xuyên góp ý việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân của mỗi cá nhân.

Hình ảnh Hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến năm 2023

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu, Quận ủy yêu cầu các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận; trưởng các phòng, ban, đoàn thể Quận; Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy; Chủ tịch UBND 14 phường; Hiệu trưởng các trường học công lập thuộc Quận niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng tại nơi công tác để cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhân dân theo dõi, giám sát, thực hành “nêu gương” đối với người đứng đầu. Chỉ đạo ủy ban MTTQ các cấp giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của từng cán bộ đảng viên sau khi xây dựng kế hoạch tu dưỡng hàng năm và coi đó trở thành công việc thường xuyên.

Các trường học công lập được lấy ý kiến người đứng đầu năm 203

Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương, đơn vị trên địa bàn quận

Vận dụng sáng tạo Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt là những điểm mới trong Nghị quyết và các Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, năm 2022, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Kế hoạch và tổ chức việc lấy ý kiến (bằng phiếu kín) để cán bộ, đảng viên cấp dưới góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương và thực hiện bộ tiêu chí chuyên nghiệp của người đứng đầu các địa phương (Bí thư đảng ủy và Chủ tịch UBND các phường) trên địa bàn quận, giúp mỗi đồng chí thuận lợi hơn trong việc tự soi, tự sửa có sự giám sát chặt chẽ. Năm 2023, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên quyết định mở rộng lấy ý kiến góp ý (bằng phiếu kín) việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các trường học công lập trên địa bàn (lựa chọn bốc thăm ngẫu nhiên 15 trường học của 03 cấp mầm non, tiểu học, THCS để tổ chức lấy ý kiến góp ý). Đồng thời, tiếp tục duy trì lấy ý kiến góp ý đối với 100% Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 14 Phường. Đây là một nội dung mới, thể hiện sự sáng tạo và quyết tâm cao của Quận trong việc thực hiện học tập và làm theo Bác và Chương trình công tác toàn khóa số 01 của Quận ủy về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2020-2025”.

Một số hình ảnh triển khai lấy ý kiến người đứng đầu tại các phường trên địa bàn Quận

Xây dựng, phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu

Trong 02 năm qua, toàn quận có 138 cá nhân được xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp quận, 43 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố; 105 tập thể, 285 cá nhân được khen thưởng xuất sắc đột xuất trong công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Thực hiện chủ đề năm của Quận, năm 2021 “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”, năm 2022 “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”, năm 2023 “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập Quận”, toàn quận có 886 mô hình (417 mô hình năm 2021; 349 mô hình năm 2022, 120 mô hình năm 2023), trong đó, có nhiều mô hình tiêu biểu đạt hiệu quả cao như: Mô hình “Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cấp căn cước công dân tại nhà cho những trường hợp bệnh nặng, khuyết tật, khó khăn trong đi lại”; “Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách pháp luật trong giải phóng mặt bằng, không để phát sinh điểm nóng gây mất an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận” của Công an Quận; mô hình “Cựu chiến binh tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” của Hội Cựu chiến binh; mô hình “Dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng” của các phường Ngọc Lâm, Việt Hưng, Ngọc Thụy; mô hình “Hạn chế sử dụng túi nilon”, “Thu gom rác thải nhựa”, “Tuyến đường bích họa” của Hội LHPN, Đoàn Thanh niên; một số mô hình hoạt động thiết thực trong tham gia phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt, nhiều hoạt động về nguồn được tổ chức, thông qua đó, giáo dục, hun đúc truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên: Quận ủy đã tổ chức hành trình về thăm quê Bác đối với đoàn lãnh đạo và nguyên lãnh đạo chủ chốt Quận, Đảng ủy - UBND Phường Việt Hưng tổ chức báo công dâng Bác tại Khu di tích lịch sử Kim Liên nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đảng ủy khối Doanh nghiệp Quận tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời sơ kết công tác quý I năm 2023 và giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau hai năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ quận Long Biên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bồi dưỡng, hun đúc tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng của mỗi cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quận Long Biên văn minh, hiện đại, bền vững.