các bài viết chuyên sâu

Kết quả thực hiện “mô hình Dân vận khéo” trên địa bàn phường Phúc Đồng quý I/2023
Ngày đăng 21/04/2023 | 15:27  | Lượt xem: 496

Trong những năm qua, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” đã và đang được cả hệ thống chính trị của phường Phúc Đồng vận dụng trong thực hiện các nhiệm vụ và đời sống xã hội tại địa phương. Nhiều cách làm hay, mô hình tiêu biểu, cá nhân điển hình trong phong trào “Dân vận khéo” xuất hiện, đã góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết, đồng thuận để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/BDV ngày 12/01/2023 của Quận ủy, Đảng ủy phường đã xây dựng kế hoạch số 171-KH/ĐU ngày 16/01/2023 về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023. Đồng thời, Đảng uỷ phường tổ chức hội nghị triển khai phong trào thi đua Dân vận khéo đến các đồng chí trong Khối Dân vận phường, Lãnh đạo UBND, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân vận các tổ dân phố. Chỉ đạo UB MTTQ, các đoàn thể, các chi bộ tổ chức triển khai tới các cấp ủy chi bộ, chi hội trưởng các chi hội, cán bộ, đảng viên.

Trong 3 tháng đầu năm, việc xây dựng mô hình Dân vận khéo đã được Đảng ủy phường triển khai đồng bộ, tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đăng ký mô hình thi đua Dân vận khéo năm 2023: đã có 20 tập thể, 01 cá nhân đăng ký mô hình trong đó lĩnh vực giải phóng mặt bằng 04 mô hình; lĩnh vực chỉnh trang đô thị 17 mô hình; lĩnh vực văn hóa xã hội 7 mô hình. Khối Dân vận Đảng uỷ chủ động nắm tình hình tư tưởng nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tập trung vào công tác GPMB, chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường... UBND phường tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bám sát chỉ đạo của các sở, ban, ngành của Thành phố, quận. MTTQ và các đoàn thể phường tích cực tuyên truyền thực hiện 6 QCDC do quận ban hành tạo không khí thi đua sôi nổi. Chủ động định hướng chỉ đạo việc đăng tải, niêm yết các văn bản, các chính sách về công tác giải phóng mặt bằng, các dự án liên quan trên trang thông tin điện tử, bảng tin trụ sở phường; thường xuyên tuyên truyền kế hoạch của Quận về thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo qua hệ thống đài truyền thanh phường và bằng nhiều hình thức phù hợp khác. Phát huy vai trò của các tổ dân vận ở tổ dân phố, đặc biệt là người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc bàn giao GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn (dự án đường 30m...).

Một số kết quả nổi bật trong việc thực hiện mô hình Dân vận khéo 3 tháng đầu năm:

Tổ công tác vào nhà vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng DA đường 30m

Lĩnh vực GPMB: Đã tuyên truyền thêm 04 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng dự án đường 30m. Tổng số đã hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng là 27/58 hộ, còn 31 hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Vận động tang văn minh tiến bộ đã có 12/12 người qua đời thực hiện hỏa táng đạt tỷ lệ 100%.

Trường mầm non Phúc Đồng xây dựng mô hình “Sân chơi vận động ngoài trời” cho trẻ.

Lĩnh vực chỉnh trang đô thị: Ủy ban MTTQ phường: Phối hợp chăm sóc, làm mới các tuyến đường hoa, ngõ hoa, vẽ tranh bích họa tại các bức tường nơi công cộng (tổ 1, 2, 6, 7, 12). Hội cựu chiến binh: Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố số 1 kiểu mẫu, sửa sang tuyến đường tranh bích hoạ tại phố Nguyễn Lam; Hội Liên hiệp phụ nữ phường: Chỉ đạo các chi hội duy trì tham gia tổng vệ sinh môi trường sáng thứ bảy hàng tuần, đã thu gom được gần 2 tấn rác tái chế bán được hơn 4 triệu đồng gây quỹ hội. Chi bộ tổ 1 duy trì dọn vệ sinh vào sáng thứ 7 hằng tuần; số lượt đảng viên và nhân dân tham gia dọn vệ sinh trên 200 lượt người tham gia tổng dọn. Tổ 4, 5 vận động các hộ bán hàng không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; vận động nhân dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không có tình trạng nhân dân đổ rác muộn, qua đêm, duy trì tổng dọn vệ sinh sáng thứ 7 hằng tuần. Tổ 6, 7: duy trì vệ sinh lòng đường vỉa hè thứ 7 hằng tuần, thu gom đổ rác đúng giờ, trang trí cờ hoa lễ tết các tuyến ngõ; chỉnh trang hè và tường rào giáp sân Gold và Công ty May 20; Tổ 8: nhân dân tham gia tổng dọn vệ sinh trên 230 lượt người, đã trồng cây quanh các gốc cây lớn để ngăn chặn tình trạng nhân dân để rác không đúng nơi quy định. Tổ 10: phối hợp với tòa nhà trồng và chăm sóc cây tại các tòa NO17-1; No17-2 và NO17-3. Tổ 11, 12: duy trì tổng dọn vệ sinh sáng thứ 7 hằng tuần, trồng các bồn hoa dọc đường gom chung cư Hope. Các nhà trường: Duy trì tổng dọn vệ sinh vườn hoa chiều thứ 6 hằng tuần, trồng thêm mới hoa đảm bảo xanh - sạch - đẹp…Trường mầm non Phúc Đồng xây dựng mô hình “Sân chơi vận động ngoài trời” cho trẻ.

Mô hình vẽ tranh bích họa trong khu 918

Lĩnh vực văn hóa xã hội: UB MTTQ phường đã rà soát mua hỗ trợ 92 thẻ bảo hiệm y tế tự nguyện cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại các tổ dân phố; Hội phụ nữ phường đã mua 15 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn thanh niên phường đã mua 10 thẻ bảo hiểm y tế cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, Hội cựu chiến binh phường đã mua 10 thẻ bảo hiểm y tế (đã chuyển kinh phí để mua cho bộ phận LĐTBXH, dự kiến trao các hộ trong tháng 4).

Có thể nói việc thực các mô hình Dân vận khéo đã được Đảng uỷ phường quan tâm, tập trung thực hiện. Việc đăng ký, xây dựng mô hình thi đua đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu với nhiều nội dung thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng, góp phần giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc. Phong trào thi đua Dân vận khéo được phát động sâu rộng, lan tỏa cùng với các phong trào thi đua khác đã tạo được sự đồng tình hưởng ứng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo khí thế mới trong công tác, lao động sản xuất.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: một số mô hình kết quả chưa cao, thiếu tính bền vững và sức lan tỏa; việc vận động, tuyên truyền người dân còn hạn chế. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế là do việc kiểm tra, đôn đốc, thực hiện mô hình, điển hình Dân vận khéo chưa thường xuyên. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng mô hình “Dân vận khéo”; sự phân công, đánh giá việc xây dựng mô hình chưa rõ ràng, cụ thể.

Để thực hiện tốt các mô hình quý II/2023, Đảng ủy phường cần tập trung một số nội dung công việc: (1) Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Kế hoạch số 37-KH/BDV ngày 12/01/2023 của Quận ủy, kế hoạch số 171-KH/ĐU ngày 16/01/2023 về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023. (2) Lãnh đạo UBND phường thường xuyên thông tin với khối vận về các nhiệm vụ trọng tâm để khối vận phát huy hiệu quả công tác dân vận, nhất là trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn (các hồ sơ và các văn bản có liên quan đến công tác bồi thường GPMB các dự án trên địa bàn phường). UBND phường tiếp tục gửi danh sách các trường hợp chưa đồng thuận cho các Tổ dân vận ở tổ dân phố có liên quan để tuyên truyền, vận động các hộ nhận tiền, bàn giao mặt bằng. (3). Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, nhân rộng điển hình. (4). MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động, thực hiện giám sát chuyên đề theo kế hoạch và nhiệm vụ được giao. (5). Rà soát đánh giá các mô hình dân vận khéo, phát hiện, biểu dương, khen thưởng những mô hình, điển hình tiêu biểu.

]]>