các bài viết chuyên sâu

Những kết quả nổi bật trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ phường Ngọc Thụy
Ngày đăng 03/04/2023 | 15:50  | Lượt xem: 461

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Đại hội lần thứ XXII, Đảng bộ phường Ngọc Thụy đã tập trung lãnh đạo toàn diện trên các mặt kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với những giải pháp đồng bộ tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Đại hội lần thứ XXII với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành; xây dựng phường Ngọc Thụy phát triển bền vững, văn minh, giàu đẹp”, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 10 chương trình công tác của Thành ủy, 03 Chương trình công tác toàn khóa của Quận uỷ, Đảng bộ phường Ngọc Thụy đã tập trung lãnh đạo toàn diện trên các mặt kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với những giải pháp đồng bộ tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội

Trong hơn hai năm qua, nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covd-19, tình hình an ninh chính trị trong nước và quốc tế có nhiều diễn biễn phức tạp. Phường Ngọc Thụy đang trong giai đoạn phát triển đô thị, dân số cơ học tăng nhanh; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội từng bước đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định. Trên địa bàn triển khai nhiều dự án lớn liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tác động đến đời sống, tâm tư của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy phường Ngọc Thụy đã ban hành nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ hàng tháng, nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021,2022; tiếp tục rà soát, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy, Quy chế hoạt động của Khối dân vận, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử và Đài Truyền thanh phường; điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và xây dựng, ban hành 13 loại văn bản. Việc thực hiện sơ kết, tổng kết các chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng và của Đảng ủy phường được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Quận ủy và của Đảng ủy phường đề ra.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy phường đã đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ khó, phức tạp trong lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân phường Ngọc Thụy đạt được hơn 2 năm qua đã được cụ thể hóa qua từng lĩnh vực hoạt đông, công tác:  

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế: Đảng ủy phường đã xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế, thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm nên tập trung triển khai đồng bộ bằng các Nghị quyết, kế hoạch, các giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường và các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ đúng hướng, thu - chi ngân sách cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra; Tổng thu ngân sách trên địa bàn phường trong nửa nhiệm kỳ đạt 11 tỷ 708 triệu đồng. Dịch vụ thương mại tiếp tục phát triển, tăng nhanh về số lượng và đa dạng về loại hình kinh doanh ở các tuyến phố, ngõ, khu dân cư. Về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chăn nuôi, tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vùng bãi, từ năm 2020 đến nay tiếp tục duy trì diện tích 77.3 ha cây trồng đã chuyển đổi từ những năm trước, chăm sóc và thay thế các cây bị hỏng, chết do bị úng ngập. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức triển khai tuyên truyền vận động được 12/12 hộ chăn nuôi gia súc trong khu dân cư; 04/06 hộ chăn nuôi gia súc ngoài khu dân cư dừng chăn nuôi để chuyển sang các mô hình kinh doanh khác có hiệu quả về kinh kế, giảm thải ô nhiễm môi trường.

Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo và từng bước ổn định, đi vào nề nếp. Công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng được yêu cầu, hạ tầng đô thị từng bước được hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 100% các công trình niêm yết giấy phép xây dựng theo quy định. Chỉ đạo UBND phường tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, ký cam kết với các hộ gia đình kinh doanh mặt đường. Tiếp tục duy trì và giữ vững 02 tuyến đường, 01 tuyến phố văn minh đô thị. 100% các tổ dân phố duy trì việc tổng dọn vệ sinh sáng thứ 7 hàng tuần tại các khu vực dân cư đảm bảo xanh – sạch – đẹp.

Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được quan tâm chỉ đạo thực hiện với phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Công tác phòng cháy chữa cháy được chú trọng, thành lập 01 đội phòng cháy chữa cháy tình nguyện Phường, kiện toàn 26 đội PCCC&CNCH của 26 tổ dân phố.

Các hoạt động phát triển văn hoá – Xã hội đã đi vào chiều sâu và tập trung hướng về các tổ dân phố. Đảng ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình số 02 –CTr/QU của Quận uỷ, chủ đề hàng năm của Quận gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa; ý thức người dân trong chấp hành pháp luật, trật tự an toàn giao thông, giao tiếp, thực hiện qui tắc ứng xử, chấp hành thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được nâng lên rõ rệt. Hàng năm có từ 22 – 23 tổ dân phố đạt Tổ dân phố văn hóa; số hộ gia đình đạt “Gia đình văn hoá” hàng năm đạt từ 93,15 – 93,9%, vượt chỉ tiêu Đại hội XXII đề ra. Công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm và phát triển mạnh. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định và được giữ vững. Các chế độ chính sách liên quan đến người có công, chế độ hưu trí và an sinh xã hội được triển khai thực hiện theo đúng các quy định. Hàng năm đã giới thiệu và tạo việc làm cho trên 750 lao động; đến nay không có hộ nghèo theo chuẩn mới, hoàn thành chỉ tiêu Đại hội lần thứ XXII đề ra. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 40%; tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 37,5% chỉ tiêu quận giao; Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 1,5%, đạt chỉ tiêu quận giao.

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội; các hoạt động nhân đạo, từ thiện được quan tâm chu đáo và triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được duy trì thường xuyên. Hoạt động hành nghề y dược tư nhân được quản lý chặt chẽ. Thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình phòng chống suy dinh dưỡng hàng năm. Công tác phòng, chống dịch bệnh được kiểm soát, không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn. Công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình có nhiều cố gắng. Thực hiện tốt công tác Quân sự, quốc phòng – địa phương, trong hơn 2 năm đã đăng ký nghĩa vụ tuổi 17 cho 446 nam công dân, động viên 26 nam công dân lên đường nhập ngũ về các đơn vị bộ đội hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo với tổng số 980 đơn vị máu.

Công tác giáo dục và đào tạo thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, trong nửa đầu nhiệm kỳ đã đề xuất công nhận 02 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 1 đối với 06 trường. Các trường học trên địa bàn hàng năm đều đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc các cấp. Công tác khuyến học và xã hội hóa về giáo dục từ phường đến các tổ dân phố, dòng họ, gia đình và toàn dân quan tâm thực hiện tốt.

Thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, cải cách hành chính, tiếp dân và giải quyết đơn thư, công tác xây dựng bộ máy điều hành của chính quyền được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XV, cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo tổ chức tốt bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 – 2025. Hàng năm phường đều đạt mô hình cơ quan điện tử. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên và đạt hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, Đảng ủy phường thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền; chú trọng về nội dung, hình thức, phương phápnâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đảng ủy phường đã chủ động tổ chức 10 buổi thông tin thời sự trong nước và Quốc tế theo định kỳ hằng quý; Tỷ lệ đảng viên tham dự học tập nghị quyết, nghe thông tin thời sự đạt từ 90-95%. Công tác định hướng tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, kịp thời thông qua tổ chức hội nghị, tuyên tuyền trên cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường, các nhóm Zalo, Facebook. Công tác đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Biên soạn, bổ sung cuốn Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân phường Ngọc Thụy giai đoạn 1930 – 2023 đảm bảo tiến độ.

Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng được chú trọng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương: Chỉ đạo kịp thời công tác nhân sự, Đại hội nhiệm kỳ của các đoàn thể chính trị - xã hội của phường; Đại hội chi bộ trực thuộc, Bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 – 2025 đảm bảo đúng quy định. Hướng dẫn 1.089 đảng viên đăng ký sổ tay đảng viên điện tử. Cử 61 quần chúng ưu tú tham học lớp tìm hiểu về đảng, kết nạp được 40 đảng viên, vượt kế hoạch chỉ tiêu đề ra hàng năm. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt từ 86,48% đến 91,89%. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đều tăng (vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra). Đảng bộ phường đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm. Công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ được coi trọng, 100% chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên. Trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” có 116 mô hình dân vận khéo của Đảng ủy, chính quyền, Khối vận, MTTQ, các đoàn thể, các chi bộ, tổ dân vận và các tập thể cá nhân đăng ký và thi đua thực hiện; có nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo được Thành phố, Quận ghi nhận, tặng Bằng khen, giấy khen.

Những kết quả nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội mà Đảng bộ và nhân dân phường Ngọc Thụy đã đạt được là tiền đề quan trọng góp phần tạo động lực để Đảng bộ phường tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại và những năm tiếp theo./.

(Nguồn: Đảng ủy phường)]]>