các bài viết chuyên sâu

Sài Đồng 40 năm hình thành và phát triển
Ngày đăng 15/10/2022 | 15:04  | Lượt xem: 456

40 năm kể từ khi thành lập đến nay, đó là những chặng đường phấn đấu bền bỉ liên tục, với ý chí quyết tâm cao của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Sài Đồng.

Trong quá trình đó, với tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo và niềm tin vào sự thành công của đường lối đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Sài Đồng đã vượt qua một chặng đường dài đầy khó khăn thử thách. Sài Đồng đã đạt được những thành tựu lớn lao và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, vùng đất Sài Đồng đã thay đổi căn bản và hiện nay phường Sài Đồng là một đơn vị hành chính, đơn vị kinh tế - xã hội có vị thế quan trọng của quận Long Biên, đang trên đà phát triển mạnh mẽ theo hướng văn minh, hiện đại. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực là:

Đảng bộ không ngừng lớn mạnh, luôn phát huy trí tuệ tập thể, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tiễn:

Trong các giai đoạn phát triển, Đảng bộ luôn xác định thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, là ba trụ cột để địa phương bền vững, Sài Đồng đã có bước chuyển biến lớn trên nhiều lĩnh vực, đem lại lòng tin tưởng và niềm phấn khởi, tự hào trong nhân dân.

Ra đời và xây dựng phát triển trong bối cảnh tình hình đất nước có nhiều khó khăn, thách thức, sự nghiệp xây dựng, phát triển của địa phương cũng gặp nhiều khó khăn, gian khổ, do được hình thành trên địa bàn đất đai do 4 xã thuộc huyện Gia Lâm hợp thành, nhân dân đại đa số là cán bộ, công nhân viên chức nghỉ hưu; cơ chế thị trường với những tác động mặt trái ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân.

Qua 40 năm xây dựng và phát triển, từ các gia đình công nhân lao động Xí nghiệp May 10, Khu liên cơ vắng vẻ, đến nay Sài Đồng đã thu hút ngày càng đông cư dân từ mọi miền đất nước chuyển đến sinh sống. Hiện nay, Sài Đồng đã trở thành phường có dân số trên 18 nghìn người.

Ban chấp hành Đảng bộ phường NK 2020 - 2025

Nét đặc thù của dân cư Sài Đồng là một đơn vị hành chính mới trên địa bàn dân cư đang hình thành, một cộng đồng dân cư gồm các cá nhân, các gia đình nhỏ đa dạng về dân tộc, tôn giáo, văn hóa vùng miền... Trong quá trình lãnh đạo xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, việc xây dựng và củng cố khối đoàn kết toàn dân, tăng cường sự tương trợ, giúp đỡ của cộng đồng xã hội là đặc biệt quan trọng. Nhận thức rõ yêu cầu đó, Đảng bộ luôn chăm lo xây dựng và phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức xã hội, thông qua đó tập hợp, phát huy sức mạnh đoàn kết các cộng đồng dân cư, sức mạnh toàn dân, hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống nhân dân. Chính vì vậy, cùng với sự phát triển chung, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng cao.

Tiềm lực mọi mặt của Sài Đồng không ngừng phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao:

Sài Đồng từ khu đất hẹp, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, đời sống kinh tế - xã hội khó khăn, thiếu thốn mọi bề, trải qua chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển (1982-2022), đến nay, Sài Đồng đã trở thành đơn vị hành chính, có hệ thống hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ, có kinh tế - xã hội hoàn chỉnh và từng bước trở thành đô thị văn minh hiện đại với tràn đầy triển vọng đang mở ra phía trước.

Từ buổi đầu thành lập thị trấn, dân cư đa số là cán bộ, công nhân viên, người lao động nghỉ hưu, đời sống chủ yếu dựa vào sự bao cấp của Nhà nước, nhân dân đã thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, đổi mới tư duy, phát triển mạnh mẽ ngành nghề sản xuất - kinh doanh. Cùng với tiến trình đổi mới, nay Sài Đồng đã là một đơn vị hành chính có đời sống kinh tế - xã hội phát triển. Hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn Sài Đồng ngày càng tác động lớn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của huyện Gia Lâm - quận Long Biên.

Các phong trào thi đua ngày càng phát triển

Giáo dục - đào tạo trong nhiều năm liền là điểm sáng của ngành giáo dục Thủ đô, quận Long Biên

Giáo dục - đào tạo từ chỗ chưa có trường lớp, học sinh phải đi học nhờ các xã bạn, Đảng bộ và nhân dân Sài Đồng đã đặc biệt ưu tiên đầu tư xây dựng và phát triển giáo dục và thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập có hiệu quả. Nhờ vậy, đã sớm xây dựng đồng bộ các ngành học ở cơ sở từ mầm non đến trung học cơ sở. Các nhà trường đẩy mạnh phong trào dạy tốt -học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Sự nghiệp xây dựng xã hội học tập được toàn xã hội quan tâm, phối hợp tốt giữa cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể- nhà trường- gia đình - xã hội.

Trường học khang trang, sạch đẹp, chất lượng dạy và học được nâng cao

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đặc biệt quan tâm

Sài Đồng là địa bàn có mật độ dân số đông và dân cư đa dạng, người lao động và hưu trí hưởng chế độ trợ cấp xã hội lớn,... Do vậy, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu luôn được Đảng bộ, chính quyền đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng và duy trì thường xuyên. Sài Đồng luôn tổ chức thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế cộng đồng. Luôn chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Phường đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở và đạt nhiều thành tích, danh hiệu về công tác y tế.

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể, tổ dân phố quan tâm thiết thực. Thực hiện tốt chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

Trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia về chăm sóc sức khoẻ ban đầu

An sinh xã hội ngày càng được bảo đảm

Sài Đồng đã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về an sinh xã hội bảo đảm thiết thực. Các chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng được triển khai thực hiện theo đúng các quy định; việc chi trả chính sách bảo đảm đúng đủ, kịp thời và được quản lý chặt chẽ. Các hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng dễ tổn thương được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể quan tâm giúp đỡ. Đảng bộ đã phát huy hiệu quả các nguồn lực cho công tác an sinh xã hội. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tích cực đóng góp vào thực hiện bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo.

An sinh xã hội được Đảng uỷ, UBND quan tâm 

An ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn luôn được bảo đảm, giữ vững

Là địa bàn có vị trí trọng yếu về an ninh chính trị, có nhiều cơ quan, đơn vị đóng, có tuyến đường huyết mạch giữa Hà Nội - Hải Phòng đi qua, Đảng bộ, chính quyền Sài Đồng luôn đặc biệt chú trọng công tác an ninh quốc phòng. Đảng bộ Sài Đồng luôn chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt tới cán bộ, đảng viên và nhân dân ý thức chấp hành luật lệ giao thông, đề cao ý thức cảnh giác, đấu tranh phòng ngừa trước những âm mưu phá hoại của các thế lực phản động, thù địch.

Trụ sở công an phường khang trang sạch đẹp

Sài Đồng thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong các dịp lễ, tết lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và ổn định an ninh chính trị. Phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được quan tâm đẩy mạnh và phát huy hiệu quả.

 

Ban chỉ huy quân sự, lực lượng dân quân luôn chủ động luyện tập, xây dựng kế hoạch và tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, những dịp lễ, tết. Hàng năm, tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 cho thanh niên đạt 100% chỉ tiêu và đưa thanh niên lên đường nhập ngũ bảo đảm đạt, vượt chỉ tiêu.

Công tác huấn luyện DQTV đạt kết quả cao

Đảng bộ và hệ thống chính trị ở cơ sở được xây dựng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức điều hành, vận động nhân dân, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác

Đảng bộ ngày đầu thành lập có 56 đảng viên sinh hoạt ở 2 chi bộ ở khu dân cư. Sau 40 năm, (đến tháng 8-2022) đội ngũ đảng viên toàn Đảng bộ đã tăng lên trên 1.300 đảng viên với 16 chi bộ tổ dân phố.

Chính quyền phường không ngừng được xây dựng, kiện toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mỗi thời kỳ, từ Tiểu khu May 10 đến thị trấn Sài Đồng nay là phường Sài Đồng, luôn làm tốt công tác quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, đúng chức năng, nhiệm vụ của mô hình tổ chức của mình. Đặc biệt nổi bật là trong tiến trình độ thị hóa, hiện đại hóa diễn ra mạnh mẽ, nhiều dự án hạ tầng triển khai trên địa bàn, chính quyền cơ sở Sài Đồng luôn làm tốt công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng đô thị, giải phóng mặt bằng.

Công tác GPMB được đối thoại công khai, dân chủ

Công tác vận động quần chúng được đổi mới, khối dân vận phường, tổ dân vận được kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của phường. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã đổi mới, nội dung, hình thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia vào các hoạt động; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nhân dân thực hiên các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, Quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy ước dân chủ ở cơ sở, quy chế bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, trong công tác quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, văn minh trong việc cưới, việc tang...

Mô hình dân vận khéo được triển khai tại các tổ dân phố

Thành tựu 40 năm xây dựng đó là sự cộng hưởng sức mạnh đoàn kết với kết quả của phong trào thi đua yêu nước liên tục đầy sáng tạo, là nguồn sức mạnh của nhân dân được nhân lên gấp bội, trở thành động lực thúc đẩy toàn bộ công cuộc xây dựng và phát triển Sài Đồng trong giai đoạn tiếp theo.

Đảng bộ phường Sài Đồng được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ và UBND TP Hà nội

Trích lịch sử Đảng bộ phường