các bài viết chuyên sâu

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Long Biên chỉ đạo Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025
Ngày đăng 10/08/2022 | 15:24  | Lượt xem: 1241

Thực hiện Công văn số 1301-CV/QU ngày 15/6/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy “về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025”, ngày 24/6/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Long Biên đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 51-KH/ĐU về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2022-2025. Theo đó, Đảng bộ Khối có 67 chi bộ tiến hành đại hội nhiệm kỳ, tổ chức từ ngày 20/7/2022, hoàn thành trước ngày 05/9/2022.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Long Biên đã chủ động sớm xây dựng và ban hành 28 hệ thống biểu mẫu phục vụ công tác nhân sự trước, trong và sau đại hội; các loại văn bản, quy định điều hành đại hội giúp cho các chi bộ thuận lợi trong công tác tổ chức Đại hội. Phân công các đồng chí đảng ủy viên hướng dẫn, đôn đốc các chi bộ thực hiện các bước chuẩn bị nội dung, quy trình nhân sự cấp ủy chi bộ và tiến hành đại hội theo đúng quy định của Đảng, đảm bảo chất lượng, tiến độ kế hoạch đề ra.

Phát huy tinh thần đoàn kết dân chủ, tập trung trí tuệ, tại Đại hội chi bộ các đảng viên đã thảo luận sôi nổi và nhất trí thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Các chi bộ, tập thể lãnh đạo luôn đoàn kết, năng động sáng tạo, thống nhất cao, các đảng viên chi bộ có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu trong lĩnh vực được giao. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của chi bộ đề ra và tiếp tục phấn đấu xây dựng chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Tính đến ngày 10/8/2022, các chi bộ thuộc Đảng bộ đã hoàn thành quy trình công tác nhân sự cấp ủy trước đại hội; hoàn thiện nội dung, đăng ký lịch đại hội với Đảng ủy Khối. Đã có 35/67 chi bộ đã tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 trong không khí đoàn kết, phấn khởi. Đại hội các chi bộ đã thực hiện đủ các nội dung theo quy định, đã bầu được 68 cấp ủy viên chi bộ đảm bảo tiêu chuẩn.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, trách nhiệm, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Long Biên phấn đấu đến hết ngày 31/8/2022, chỉ đạo 67/67 chi bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng kế hoạch đề ra./.

Một số hình ảnh Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025: