các bài viết chuyên sâu

Tháng 5 nhớ Bác: Dâng Người những nỗ lực tu dưỡng, luyện rèn của cán bộ, đảng viên quận Long Biên
Ngày đăng 30/05/2022 | 09:06  | Lượt xem: 1295

Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác, Đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt quận Long Biên do đồng chí Đường Hoài Nam – TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận làm Trưởng đoàn đã tổ chức hành trình về thăm quê Bác.

 

Đoàn cán bộ chủ chốt Quận và cơ sở thăm khu di tích Kim Liên

Đoàn đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Kim Liên (xã Nam Đàn, huyện Kim Liên, tỉnh Nghệ An), báo cáo kết quả thực hiện việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên quận Long Biên trong 01 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dâng hương, báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Đoàn cùng được ôn lại những câu chuyện về thân thế, cuộc đời của vị Cha già dân tộc

Nghiêm túc triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) “Tự soi, tự sửa”

Ngay sau khi học tập, quán triệt nội dung chuyên đề toàn khóa; các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Ban Thường vụ Quận ủy đã hướng dẫn việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “Tự soi, tự sửa” để cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo và nêu gương trong cán bộ, đảng viên. Đợt sinh hoạt chính trị tập trung vào trung tuần tháng 3 và hoàn thành trước ngày 10/4/2022.

Sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “Tự soi, tự sửa” tại Chi bộ TDP số 4, phường Việt Hưng

Việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị được trọng tâm thực hiện trong đảng, không lồng ghép với các hội nghị sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường kỳ. 100% các tổ chức cơ sở đảng triển khai, thực hiện. 100% cán bộ chủ chốt diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý đã hoàn thiện bản kế hoạch tu dưỡng cá nhân, gửi về Quận ủy quản l. Bàn giao 97 kế hoạch tu dưỡng của Thường trực Quận ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Quận về Ủy ban MTTQ Quận để thực hiện giám sát.

Niêm yết kế hoạch tu dưỡng cá nhân của người đứng đầu

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Quận; trưởng các phòng, ban, đoàn thể Quận; Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy; Chủ tịch UBND 14 phường; Hiệu trưởng các trường học công lập thuộc Quận đã niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng tại nơi công tác để cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhân dân theo dõi, giám sát. Đến nay, tỷ lệ niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng của người đứng đầu trên toàn quận đạt 97%.

Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu các địa phương – Quyết tâm nâng cao chất lượng tổ chức Đảng

Lấy ý kiến góp ý đối với người đứng đầu tại phường Bồ Đề

Vận dụng sáng tạo Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt là những điểm mới trong Nghị quyết và các Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Kế hoạch và tổ chức việc lấy ý kiến (bằng phiếu kín) để cán bộ, đảng viên cấp dưới góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương và thực hiện bộ tiêu chí chuyên nghiệp của người đứng đầu các địa phương (Bí thư đảng ủy và Chủ tịch UBND các phường) trên địa bàn quận, giúp mỗi đồng chí thuận lợi hơn trong việc tự soi, tự sửa nhờ sự giám sát chặt chẽ của cán bộ, cấp dưới, Nhân dân. Đây là một nội dung mới, thể hiện sự sáng tạo và quyết tâm cao của Quận trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 v“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhvà Chương trình công tác toàn khóa số 01 của Quận ủy về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2020-2025”.

Góp ý bằng phiếu kín

Trong tháng 5/2022, Quận ủy đã triển khai lấy ý kiến góp ý đối với đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND 14 phường đợt I/2022. Đối tượng tham gia góp ý là cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường; Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố. Ban Tuyên giáo Quận ủy trực tiếp tổ chức và tổng hợp kết quả góp ý kiến đối với từng trường hợp và tổng hợp chung toàn Quận để đảm bảo tính khách quan. Cá nhân được góp ý căn cứ kết quả góp ý để xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Quận đã chỉ đạo cụ thể hóa việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Triển khai tới cán bộ, công chức, viên chức từ Quận đến cơ sở cam kết thực hiện Bộ tiêu chí chuyên nghiệp, định kỳ đánh giá, kiểm soát hàng quý.

Tiếp tục thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Ban Bí thư về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 37-QÐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân; cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, hình thành tác phong, lề lối làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện, tiếp tục nâng cao chỉ số hài lòng của người dân.

Nhân rộng những điển hình noi theo gương Bác

Trong 01 năm qua, Đảng bộ quận Long Biên đã có nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu, nhiều gương “Người tốt, việc tốt” trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp trên biểu dương, khen thưởng và Nhân dân ghi nhận, đánh giá tích cực: Năm 2021, toàn quận có 80 cá nhân được xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp quận, 18 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố; 105 tập thể, 285 cá nhân được khen thưởng xuất sắc đột xuất trong công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19;  Thực hiện chủ đề công tác hàng năm, toàn quận có 766 mô hình (417 mô hình năm 2021; 349 mô hình năm 2022), trong đó, có nhiều mô hình tiêu biểu đạt hiệu quả cao như:  Mô hình “Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cấp căn cước công dân tại nhà cho những trường hợp bệnh nặng, khuyết tật, khó khăn trong đi lại”; “Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách pháp luật trong giải phóng mặt bằng, không để phát sinh điểm nóng gây mất an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận” của Công an Quận; mô hình “Khối vận khéo” của phường Ngọc Lâm, mô hình “Hạn chế sử dụng túi nilon”, “Thu gom rác thải nhựa”, “Tuyến đường bích họa” của Hội LHPN, Đoàn Thanh niên… Bên cạnh đó, một số mô hình hoạt động thiết thực trong tham gia phòng chống dịch Covid-19 như: mô hình “Shipper xanh” của Đoàn Thanh niên; mô hình “Đi chợ hộ” của Hội phụ nữ; các mô hình “Bữa cơm tiếp sức mùa dịch”, “Tổ Covid cộng đồng”, “Tổ hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà”… đã phát huy hiệu quả, góp phần vào thành công trong công tác chống dịch của địa phương.

Các điển hình tiêu biểu đã được cấp ủy các cấp kịp thời ghi nhận, biểu dương, khen thưởng và khen thưởng đột xuất, tạo không khí nỗ lực, hăng hái thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần lớn vào thành công chung của toàn Quận.

Soi chung tấm gương lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên quận Long Biên luôn nhớ lời Bác: “Làm việc nước bây giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung. Vì lợi nước, quên lợi nhà”. Thiết thực kỷ niệm sinh nhật Bác với những việc những việc làm giản dị, khiêm tốn, thể hiện đúng bản chất của người “công bộc”, người “đầy tớ” của Nhân dân, là quyết tâm lớn mà cán bộ, đảng viên quận Long Biên kính dâng lên Người.