các bài viết chuyên sâu

Quận đoàn Long Biên chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc
Ngày đăng 23/05/2022 | 16:14  | Lượt xem: 906

Đến ngày 8/5/2022, Ban Thường vụ Quận đoàn Long Biên đã hoàn thành công tác lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội các tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Đại hội đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI và hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp; Ban Thường vụ Quận đoàn Long Biên xây dựng và triển khai các văn bản chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn được BTV Quận đoàn và các Tổ chỉ đạo Đại hội quan tâm

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở của quận Long Biên diễn ra từ ngày 05/3/2022 (Đại hội điểm cấp cơ sở của quận tại phường Phúc Đồng). Tính đến ngày 8/5/2022, 100% các cơ sở Đoàn đã tổ chức xong Đại hội. Theo đó, 44/44 đơn vị đã tổ chức Đại hội thành công, đạt tỷ lệ 100% (trong đó: 14 cơ sở Đoàn khối Phường; 21 cơ sở Đoàn khối Công nhân viên chức – Hành chính sự nghiệp; 9 Đoàn khối Trường Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên). Tỷ lệ bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội đạt 61,36%, vượt so với kế hoạch đề ra (trong đó có 6/9 Đoàn trường, 14/21 Đoàn khối CNVC-HCSN&DN, 7/14 Đoàn phường bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội). Đại hội Đoàn cấp cơ sở đã bầu ra 410 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, 43 đồng chí Bí thư, 44 đồng chí Phó Bí thư (có 01 đơn vị  bầu Phó Bí thư kiêm nhiệm) và bầu 90 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội điểm cấp cơ sở khối Phường được tổ chức tại phường Phúc Đồng 

Công tác tổ chức Đại hội được các cơ sở Đoàn thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ theo Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Các Đại hội thực hiện đảm bảo 04 nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác định, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên; bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Không khí Đại hội diễn ra dân chủ, long trọng, vui tươi, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đại hội các cơ sở diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi

Để chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở, BTV Quận đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức rà soát công tác quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ 2017 – 2022 và nhiệm kỳ 2022 – 2027; Chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt. Kết quả 31/44 cơ sở đã tổ chức kiện toàn BCH, BTV trước Đại hội; 13/44 cơ sở Đoàn không phải kiện toàn trước Đại hội;Thường trực Quận đoàn cùng Ban Tổ chức Quận ủy đã làm việc với Đảng ủy và Đoàn thanh niên các cơ sở Đoàn về công tác nhân sự của Đại hội nhiệm kỳ 2022- 2027. Đại biểu được triệu tập tham dự Đại hội đều là cán bộ, đoàn viên ưu tú có nhận thức, lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, dân chủ. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư với tín nhiệm cao, đúng quan điểm, cơ bản bám sát định hướng của cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên.

Đại biểu dự Đại hội phát huy tinh thần dân chủ lựa chọn các đồng chí xứng đáng bầu vào cơ quan
lãnh đạo của Đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới

Trong công tác xây dựng văn kiện Đại hội: Văn kiện trình Đại hội của các cơ sở đã cơ bản đánh giá được các kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ cũ và đề ra các phương hướng nhiệm kỳ mới phù hợp với nhận định tình hình trong thời gian tới. Nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra những bài học kinh nghiệm. Nhiều đơn vị đã thực hiện việc mã hóa tài liệu văn kiện Đại hội bằng mã QR-code.

Các cơ sở Đoàn trực thuộc đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Một số cơ sở đã đổi mới hình thức tổ chức tuyên truyền, chào mừng Đại hội như: Thi thiết kế logo tuyên truyền Đại hội; Giải bóng đá, chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội; Trailer chào mừng Đại hội vv....  Bên cạnh đó, đã xây dựng các nội dung tuyên truyền phát thanh trên hệ thống Đài truyền thành; tuyên truyền trên mạng xã hội. Đồng thời đã tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội như Công trình Tranh tường bích họa tại phường Thạch Bàn, Đức Giang; công trình Tủ điện văn minh tại phường Ngọc Thụy, Bồ Đề; công trình sân bóng thanh niên, vườn hoa thanh niên tại phường Cự Khối; chương trình Khơi thông dòng chảy sông cầu Bây tại phường Sài Đồng; công trình Sân chơi thiếu nhi tại phường Long Biên, Phúc Lợi;

Công trình tranh tường bích họa chào mừng Đại hội Đoàn các cấp

Có thể khẳng định thành công của Đại hội Đoàn cấp cơ sở khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên và kịp thời của Ban Thường vụ Quận đoàn, cấp ủy các cấp và tinh thần đoàn kết thống nhất của đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận, tạo tiền đề quan trọng tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 -2027 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 7/2022.

Một số hình ảnh khác:

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công an quận Long Biên - đơn vị làm điểm
khối CNVC-HCSN&DN
Đại hội đại biểu Đoàn trường THPT Thạch Bàn nhiệm kỳ 2021 - 2022 -
đơn vị làm điểm khối trường
Công tác bầu cử tại Đại hội được thực hiện đúng quy định, Điều lệ, hướng dẫn, đảm bảo dân chủ
Đại hội vui mừng được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Quận ủy Long Biên
Đại hội các cơ sở Đoàn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ

BCH khóa mới bầu đảm bảo cơ cấu, số lượng

Các cơ sở Đoàn khối CNVC-HCSN nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các đơn vị
Nhãn